Thứ năm 09/07/2020 05:16 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng và chất lượng công trình trên địa bàn

14:11 | 07/06/2019

(Xây dựng) – Trong những năm qua, chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng ngày càng được coi trọng, cơ bản đi vào nề nếp. Các chủ thể tham gia vào hoạt động xây dựng nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình.


Công viên quảng trường tạo không gian văn hóa cho người dân vui chơi.

Nhiều công trình đưa vào khai thác sử dụng mang lại hiệu quả đầu tư, phục vụ thiết thực đời sống sinh hoạt cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý hoạt động xây dựng và chất lượng công trình cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như chất lượng hồ sơ dự án, thiết kế xây dựng còn chỉnh sửa, bổ sung nhiều, thời gian thực hiện dự án kéo dài. Một số công trình sau khi hoàn thành còn có khiếm khuyết về chất lượng phải hiệu chỉnh, bổ sung mới đủ điều kiện đưa công trình vào sử dụng. Một số công trình khi đưa vào sử dụng không được bảo trì dẫn đến nhanh xuống cấp...

Một số chủ thể tham gia hoạt động xây dựng năng lực còn hạn chế, chưa tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Một số chủ đầu tư chưa quan tâm đúng mức đến công tác chất lượng công trình xây dựng, chưa kịp thời, chưa chấp hành nghiêm túc trong việc mời cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra, nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

Để khắc phục, chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng, chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các tổ chức và cá nhân có liên quan phải xác định chất lượng công trình xây dựng là uy tín, danh dự và trách nhiệm của mình đối với nhân dân, triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng công trình xây dựng.

Đối với Sở Xây dựng, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và ý thức cộng đồng về pháp luật xây dựng; Thực hiện thẩm định và kiểm tra công tác nghiệm thu theo thẩm quyền; Kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ thẩm định và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp huyện.

Đồng thời, Sở phải quản lý chặt chẽ việc xét cấp chứng chỉ hành nghề cá nhân, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; Đăng tải thông tin năng lực, các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên Website của Sở Xây dựng; Thu hồi hoặc kiến nghị thu hồi có thời hạn chứng chỉ năng lực hoạt động, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của tổ chức cá nhân có những hành vi nghiêm trọng, vi phạm nhiều lần… Thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất các phòng thí nghiệm, trạm thí nghiệm hiện trường tại địa phương; Gửi kết quả kiểm tra về Bộ Xây dựng để thống nhất hình thức xử lý.

Đối với các sở quản lý chuyên ngành hướng dẫn áp dụng kịp thời, kiểm tra sự tuân thủ các quy định pháp luật xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành theo thẩm quyền; Thực hiện thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chất lượng công trình xây dựng chuyên nghành theo phân cấp, gửi thông tin xử lý vi phạm tổ chức, cá nhân về Sở Xây dựng để tổng hợp.

Đối với UBND thành phố, huyện kiện toàn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực cấp huyện đủ năng lực thực hiện chức năng chủ đầu tư và quản lý dự án do UBND cấp huyện quyết định đầu tư, quản lý các dự án do UBND cấp xã quyết định đầu tư; Chịu trách nhiệm về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn quản lý theo phân cấp.

Đối với các chủ đầu tư tổ chức triển khai dự án đầu tư xây dựng đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; Kiểm tra, chấp thuận biện pháp thi công, tiến độ thi công, tổ chức thí nghiệm, nghiệm thu công trình đúng quy định; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư cho đến khi hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Đối với nhà thầu thi công xây dựng công trình phải nghiêm túc thực hiện quy định về việc lập và phê duyệt biện pháp thi công, đảm bảo an toàn cho người, máy, thiết bị, bản thân công trình và công trình lân cận; Thi công xây dựng đúng theo thiết kế được phê duyệt, giấy phép xây dựng; Thực hiện đầy đủ các thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng, thí nghiệm thiết bị sử dụng vào công trình có sự tham gia giám sát chặt chẽ của đại diện chủ đầu tư.

Đối với các đơn vị tư vấn phải thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật từ tư vấn khảo sát, thiết kế lập dự án, thẩm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thi công, chỉ được nghiệm thu các công việc, hạng mục công trình hoàn thành khi đã có đầy đủ các căn cứ chứng minh sự phù hợp về chất lượng theo yêu cầu thiết kế.

Đối với các chủ sử dụng công trình phải thực hiện nghiêm túc công tác bảo trì công trình, lập kế hoạch bảo trì thường xuyên. Đối với các công trình, hạng mục có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng cần có biện pháp đảm bảo an toàn theo quy định. Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về đảm bảo an toàn cho người và công trình trong quá trình khai thác, sử dụng.

Với việc tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng và chất lượng công trình xây dựng của các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hoạt động xây dựng sẽ đi vào nề nếp, khắc phục được những hạn chế, tồn tại trong những năm qua.

Văn Nhất

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load