Thứ hai 13/07/2020 14:00 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: 108/112 xã đạt chuẩn nông thôn mới

17:01 | 17/08/2019

(Xây dựng) – Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn Vĩnh Phúc đã có nhiều đổi mới, nhiều công trình phục vụ đời sống kinh tế - xã hội được nâng cấp, xây mới góp phần nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho nhân dân, công tác xử lý môi trường được quan tâm tạo nhiều chuyển biến tích cực...


 
Trung tâm văn hóa xã Nghĩa Hưng đang hoàn thiện tạo sân chơi cộng đồng cho người dân.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc, tính đến nay, Vĩnh Phúc đã có 108/112 xã đạt 19/19 tiêu chí chuẩn NTM, chiếm 96,4%. Trong đó, 104 xã đã có quyết định công nhận đạt chuẩn NTM và 4 xã đã được thẩm định và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM. 2 huyện Yên Lạc, Bình Xuyên và TP Vĩnh Yên đã được công nhận đạt chuẩn NTM. TP Phúc Yên đã hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Trung ương xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; huyện Tam Đảo đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định...

Trong giai đoạn 2016 - 2018, các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn trên địa bàn tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, cải tạo. Toàn tỉnh đã cứng hóa được 280,6km đường giao thông nông thôn và 209 tuyến đường trục chính giao thông nội đồng. 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh Vĩnh Phúc có 03 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn, các xã đã cứng hóa 40,9/47,1km đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện, 20,6/38,4km đường trục thôn, 21,1/29,2km đường ngõ xóm và 15,6/29,0km đường giao thông nội đồng. Lũy kế toàn tỉnh cứng hóa 1.253,3/1.258,1km đường trục xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện đạt 99,6% nâng tổng số xã lên 111 xã (99%) đạt tiêu chí giao thông.

Hệ thống thủy lợi đạt Vĩnh Phúc có 100% kênh loại I, loại II và 95% kênh loại III được kiên cố hóa. Năm 2019, tỉnh tiếp tục đầu tư cứng hóa thêm kênh loại III nâng tổng số kênh loại III được kiên cố đạt 96%, có 112 xã (100%) đạt tiêu chí thủy lợi; 100% số hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn. Cơ sở vật chất trường học tiếp tục được đầu tư, có 105/112 đạt chuẩn tiêu chí NTM. 37 xã được đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa xã, thôn. Năm 2019, Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai xây dựng 03 trung tâm văn hóa xã và cải tạo, sửa chữa nâng cấp 38 nhà văn hoá thôn. Nâng số xã có đầy đủ các hạng mục về trung tâm văn hóa, thể thao đạt 108/112 xã đạt chuẩn…

Các tiêu chí về văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường đã đạt được những kết quả cao. Đến nay, toàn tỉnh có 95% số thôn đạt tiêu chuẩn thôn, làng văn hóa; 100% trạm y tế xã có bác sỹ, nữ hộ sinh hoặc sản nhi; phổ cập giáo dục THCS ở 100% số xã; tỷ lệ lao động được đào tạo đạt 72,1%... 100% số xã không còn nhà tạm, nhà dột nát và đảm bảo có nhà ở đạt chuẩn theo quy định… Sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân thông qua các chương trình dự án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, dồn đổi ruộng đất tạo điều kiện cho nông nghiệp tập trung phát triển.

Hệ thống thu gom chất thải, nước thải, khắc phục, xử lý môi trường nhất là ở những làng nghề được cải thiện. Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,5%; tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh là trên 90%; tỷ lệ trường học sử dụng nước và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 99,2%. Để góp phần cải thiện, góp phần xử lý tháng 5/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc vận động xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải khu dân cư và vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn kiểu mẫu. Đến nay có 109/112 (97%) xã đạt chuẩn tiêu chí.

Để có được những kết quả đó, việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển được tỉnh Vĩnh Phúc chú trọng. Từ 2016 - 2018, Vĩnh Phúc đã huy động được trên 4.160 tỷ đồng phục vụ cho chương trình xây dựng NTM. Trong đó, vốn huy động từ người dân và công cộng trên 135,9 tỷ đồng. Riêng năm 2019, tổng vốn huy động để thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 là 1.199,212 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương là 467,516 tỷ đồng, chiếm 38,98%.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí NTM, Vĩnh Phúc vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn lực của địa phương có hạn chế trong khi nhu cầu vốn đầu tư xây dựng NTM lớn; các chế độ, chính sách của Nhà nước có nhiều thay đổi dẫn đến các thủ tục về đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản kéo dài làm chậm tiến độ thực hiện; nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân còn hạn chế, còn có tư tưởng thụ động, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, nhất là ngân sách tỉnh… Một số tiêu chí như giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, môi trường và an toàn thực phẩm khó thực hiện, cần nhiều kinh phí, các xã mất nhiều thời gian để huy động các nguồn lực cũng như thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng, tiến hành giải phóng mặt bằng, giải quyết các vướng mắc liên quan.

Để Vĩnh Phúc về đích trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng xây dựng NTM vào năm 2019, thời gian tới UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương chưa hoàn thành xây dựng NTM đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Cấp huyện, nhất là cấp xã ngoài nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh phải chủ động bố trí, huy động nguồn lực đối ứng, xác định rõ quỹ đất, thực hiện nhanh gọn, đầy đủ các thủ tục theo quy định để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn cho xây dựng NTM, đồng thời huy động các nguồn lực hợp pháp khác từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đảm bảo không nợ xây dựng cơ bản; đẩy mạnh thực hiện cơ chế đặc thù trong xây dựng các công trình, ưu tiên cho các tổ, nhóm thợ, người dân trên địa bàn thôn, xã trực tiếp thi công, có sự giám sát cộng đồng theo quy định; tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí: Giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thu nhập, y tế, môi trường, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật…

Văn Nhất

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load