Thứ hai 27/06/2022 19:30 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Long: Phấn đấu đến năm 2025 xóa 24.070 nhà ở đơn sơ

16:23 | 24/01/2022

(Xây dựng) – UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ký ban hành Quyết định số 139/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 12-CTr/TU ngày 10/12/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI về phát triển đô thị và nhà ở tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025. Theo Quyết định này, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đến năm 2025 xóa 24.070 nhà ở đơn sơ.

vinh long phan dau den nam 2025 xoa 24070 nha o don so
Thành phố Vĩnh Long đang phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I.

Mục tiêu Kế hoạch này là xây dựng và phát triển đô thị phù hợp với định hướng phát triển đô thị quốc gia; từng bước đầu tư xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới đô thị của tỉnh trên cơ sở quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, các quy hoạch ngành đã được phê duyệt và theo từng giai đoạn phát triển, đảm bảo theo các tiêu chí về phân loại đô thị. Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển đô thị, đảm bảo nâng cao chất lượng, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng hiện đại, văn minh, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững và giữ gìn những giá trị, bản sắc văn hóa của mỗi đô thị. Làm cơ sở triển khai đầu tư và quản lý phát triển đô thị; tạo động lực phát triển cho các khu vực đô thị nói riêng và toàn tỉnh nói chung theo hướng bền vững, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nâng cao năng lực quản trị đô thị, từng bước chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh nhằm hội nhập với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra.

Phát triển nhà ở khu vực đô thị tuân thủ theo quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và phù hợp với nhu cầu về nhà ở trong từng giai đoạn. Phát triển nhà ở khu vực nông thôn phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới và quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; tổ chức, sắp xếp và phát triển mới nhà ở theo hình thái tuyến, cụm dân cư, gắn kết các hình thái khu dân cư với mô hình du lịch cộng đồng; tổ chức dân cư và phát triển nhà ở theo hướng tập trung tại trung tâm các xã và hình thành các điểm dân cư tập trung. Đưa các hộ dân phân tán rải rác trong nội đồng, nhà sàn trên các tuyến sông, kênh rạch vào các điểm dân cư tập trung. Tập trung phát triển nhà ở xã hội theo quy hoạch được duyệt thuộc khu vực thành phố Vĩnh Long, thị xã Bình Minh và huyện Long Hồ nhằm đáp ứng một phần nhu cầu về nhà ở xã hội trong phạm vi địa bàn và một số khu vực lân cận. Thực hiện quy hoạch quỹ đất, bố trí quỹ đất để kêu gọi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp đô thị và một số đối tượng khác được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Công khai, minh bạch thông tin, tạo dựng môi trường phát triển lành mạnh và ổn định về nhà ở và thị trường bất động sản.

vinh long phan dau den nam 2025 xoa 24070 nha o don so
Thị xã Bình Minh hướng đến đô thị loại II được quan tâm đầu tư phát triển nhiều dự án nhà ở dân cư.

Theo đó, đến năm 2025, tỉnh Vĩnh Long sẽ nâng tỷ lệ đô thị hóa thêm từ 1,74% - 6,74% để đạt tỷ lệ 25 - 30% vào năm 2025 (hiện trạng 23,26%). Tập trung đầu tư các tiêu chí của đô thị loại IV đối với thị trấn Vũng Liêm và thị trấn Trà Ôn; Lập đề án công nhận đô thị loại IV đối với thị trấn Vũng Liêm và thị trấn Trà Ôn, đề án công nhận đô thị loại V đối với đô thị Phú Quới. Định hướng đến năm 2030, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt của đô thị loại II đối với thành phố Vĩnh Long, tiêu chí đô thị loại III đối với thị xã Bình Minh. Từng bước hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I đối với thành phố Vĩnh Long, tiêu chí của đô thị loại II đối với thị xã Bình Minh; Từng bước hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại IV đối với các thị trấn Long Hồ, Cái Nhum, Tam Bình; Nâng cao chất lượng tiêu chí của đô thị loại V đối với đô thị Phú Quới, thị trấn Tân Quới; Lập đề án công nhận đô thị loại V cho đô thị Hựu Thành và đô thị Cái Ngang. Đầu tư các công trình phát triển đô thị như: Đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại V đối với thị trấn Long Hồ, thị trấn Cái Nhum, thị trấn Tam Bình, thị trấn Tân Quới, đô thị mới Hựu Thành và đô thị mới Cái Ngang và nâng cấp các đô thị hiện hữu.

Đến năm 2025, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu hoàn thiện đầu tư xây dựng, cải tạo nhà ở hiện có tăng thêm khoảng 6.351.000m2 sàn nhà ở để nâng diện tích nhà ở bình quân đầu người từ 24,7m2 sàn/người lên mức 28m2 sàn/người (trong đó khu vực đô thị tăng từ 24,8 sàn/người lên 29,7m2 sàn/người; khu vực nông thôn tăng từ 24,6 sàn/người lên 27,4m2 sàn/người). Toàn tỉnh tăng tỷ lệ nhà ở bán kiên cố trở lên từ 89,2% lên đạt 95% (trong đó, nhà kiên cố tăng từ 65,4 lên 67%, nhà bán kiên cố từ 23,8% lên 28%). Để đạt được mục tiêu này, các địa phương cần giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố (hiện trạng 2,7%) và tập trung xóa nhà đơn sơ, tạm bợ còn dưới 3% trên tổng số nhà ở, tùy điều kiện địa phương để phấn đấu xóa hết nhà đơn sơ trên địa bàn.

Theo số liệu hiện trạng theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có điều chỉnh địa giới hành chính, toàn tỉnh còn 24.070 căn nhà đơn sơ, chiếm tỷ lệ 8,08%. Định hướng đến năm 2025 phấn đấu tỷ lệ này còn dưới 3%, tương ứng với giảm hơn 5,08% để phù hợp với tỷ lệ nhà ở từ bán kiên cố trở lên cần tăng thêm). Theo Kế hoạch, đến năm 2025, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu xóa bỏ 24.070 căn nhà đơn sơ. Hoàn thành công tác hỗ trợ về nhà ở cho 2.828 căn cho hộ gia đình người có công với cách mạng (xây mới 760 căn; sửa chữa 2.068 căn). Phấn đấu xây dựng thêm khoảng 1.000 căn nhà ở xã hội, đặc biệt nhà ở dành cho công nhân và người thu nhập thấp ở đô thị. Trong đó tập trung 06 dự án đang triển khai và 11 dự án dự kiến phát triển trong giai đoạn 2021-2025.

UBND tỉnh Vĩnh Long giao giao Giám đốc Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này. Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị và nhà ở; hướng dẫn, đôn đốc và giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Chủ trì việc lập quy hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, thiết kế đô thị, Quy chế quản lý kiến trúc nhà ở đô thị, cải tạo chỉnh trang đô thị và quy hoạch điểm dân cư nông thôn phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương quản lý kiến trúc nhà ở; Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội lập kế hoạch xây dựng nhà ở hàng năm cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo. Theo dõi và đánh giá việc thực hiện Chương trình phát triển đô thị và nhà ở. Định kỳ báo cáo và tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ, tổng kết Chương trình.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load