Thứ sáu 01/07/2022 09:35 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vinaconex 9 “quay xe” trước nguy cơ cổ phiếu bị hủy niêm yết?

10:45 | 05/03/2022

(Xây dựng) – Công ty Cổ phần xây dựng số 9 (Vinaconex 9) sau khi bị đồn đoán có nguy cơ bị hủy niêm yết cổ phiếu do hồi tố Báo cáo tài chính, khiến tổng lỗ lũy kế lớn hơn vốn điều lệ thực góp thì đến ngày 2/3/2022, Vinaconex 9 đã bất ngờ ra Tờ trình đề nghị được thay đổi 1 phần nội dung Báo cáo tài chính nhằm tránh việc bị hủy niêm yết.

vinaconex 9 quay xe truoc nguy co co phieu bi huy niem yet
Vinaconex 9 “quay xe” né án phạt hủy niêm yết cổ phiếu (ảnh nguồn: Internet)

Lỗ lũy kế lớn hơn vốn góp chủ sở hữu

Theo tài liệu tự công bố của Vinaconex 9 ngày 21/2/2022, tại tờ trình số 57 về việc điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính và 1 số tài liệu liên quan. Vinaconex 9 đã điều chỉnh 1 số nội dung trong Báo cáo tài chính khiến cho tổng lỗ lũy kế lớn hơn vốn điều lệ thực góp (Vốn góp chủ sở hữu). Từ đó dấy lên nhiều lời đồn đoán Vinaconex 9 đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết cổ phiếu bắt buộc theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Cụ thể, trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm e, Khoản 1, Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP: Tổ chức niêm yết có kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét.

Thực tế tại Tờ trình số 57 của Vinaconex 9 có nội dung trên cơ sở xem xét lại ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2019, đơn vị kiểm toán độc lập nêu ý kiến ngoại trừ: "Trong năm, Công ty chưa ghi nhận đầy đủ giá vốn hàng bán tương úng với doanh thu đã ghi nhận của một số công trình xây dựng với số tiền 29.502.913.821 VNĐ theo các quy định kế toán hiện hành ở Việt Nam".

Tương tự, trong Báo cáo kiểm toán năm 2020 cũng được đơn vị kiểm toán đánh giá: "Trong năm, Công ty chưa ghi nhận đầy đủ giá vốn hàng bán tương ứng với doanh thu đã ghi nhận của một số công trình xây dựng với số tiền 111.074.111.691 VNĐ theo các quy định kế toán hiện hành ở Việt Nam".

Tại tờ trình số 57 của Vinaconex 9 khiến lỗ lũy kế lớn hơn vốn góp chủ sở hữu.

Từ đó Hội đồng quản trị công ty đã giao cho các bộ phận kiểm tra, đối chiếu lại giá vốn bán hàng 2019 và 2020, qua đó phát hiện 1 số thiếu sót nên Vinaconex 9 đã phối hợp với đơn vị kiểm toán để thống nhất điều chỉnh số liệu cụ thể: Giá vốn hàng bán năm 2019 bị ghi nhận thiếu khoảng 59,45 tỷ đồng, Giá vốn hàng bán năm 2020 bị ghi nhận thiếu gần 86 tỷ đồng.

Nguyên nhân cụ thể được phía Vinaconex 9 giải thích là: “Đối với công trình đã ghi nhận hết doanh thu: Năm 2019 và 2020 Công ty chưa kết chuyển đầy đủ giá vốn tương ứng với doanh thu đã ghi nhận, phần giá vốn chưa kết chuyển đang được Công ty phản ánh trên khoản mục "Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang" thời điểm 31/12/2019 và 31/12/2020. Theo đó phần giá vốn ghi nhận thiếu cần phải được ghi nhận bổ sung đảm bảo nguyên tắc phù họp trong kế toán.

Đối với công trình đang thi công dở dang tính đến thời điểm 31/12/2019 và 31/12/2020: Công ty đã ghi nhận giá vốn theo con số tạm tính theo tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thấp hơn so với giá vốn ước tính tại Phương án kinh doanh đã xây dựng và Chi phí thực tế của công trình đã tập hợp tương ứng với doanh đã ghi nhận đến 31/12/2019 và 31/12/2020”.

Sau khi rà soát và đánh giá lại, Hội đồng quản trị đề nghị cổ đông thông qua việc điều chỉnh số liệu, trích lập dự phòng nợ quá hạn thanh toán và khó thu hồi năm 2019 là 255 triệu đồng và trích dự phòng nợ quá hạn thanh toán và khó thu hồi năm 2020 là 101 triệu đồng.

Việc hồi tố giá vốn hàng bán tăng vọt và trích lập dự phòng các khoản nợ khó đòi vào chi phí quản lý doanh nghiệp đã kéo theo kết quả kinh doanh năm 2019, 2020 của Vinaxconex 9 thay đổi đột ngột, từ đang lãi 910 triệu đồng thành lỗ 59 tỷ đồng năm 2019 và thậm chí là lỗ gấp 5 lần trong năm 2020 (Vinaconex 9 ghi nhận lỗ ròng từ 21 tỷ đồng trước hồi tố lên 107 tỷ đồng sau hồi tố).

Chính lý do hồi tố giá vốn khiến cho lỗ lũy kế của 2 năm 2019 và 2020 tăng chóng mặt. Theo đó, ghi nhận số lỗ lũy kế 2 năm 2019 và 2020 lên đến 165 tỷ đồng. Mặc dù theo Báo cáo tài chính quý IV/2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này là lãi1,69 tỷ đồng nhưng con số này quá nhỏ, không đủ đề bù lấp cho lỗ của năm 2019 và 2020. Điều này đồng nghĩa với việc tổng lỗ lũy kế 3 năm liền của Vinaconex 9 sẽ lớn hơn vốn góp chủ sở hữu (là 120 tỷ đồng). Đối chiếu theo quy định hiện hành thì Vinaconex 9 đang đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết cổ phiếu.

Vinaconex 9 “quay xe” né hủy niêm yết

Từ thực tế nói trên, để tránh việc buộc hủy niêm yết, Vinaconex 9 đã “tung đòn” nhằm thoát án phạt. Cụ thể, ngày 2/3/2022, Vinaconex 9 đã ra Thông báo số 69 về việc sửa đổi nội dung lấy ý kiến cổ thông. Theo đó, Vinaconex 9 ban hành Tờ trình số 58 sửa đổi Tờ trình số 57 nói trên với mục đích chính là điều chỉnh số liệu hồi tố Báo cáo tài chính nhằm mục đích thoát án phạt hủy niêm yết.

vinaconex 9 quay xe truoc nguy co co phieu bi huy niem yet
vinaconex 9 quay xe truoc nguy co co phieu bi huy niem yet
Mọi việc được thay đổi hoàn toàn, giúp Vinaconex 9 thoát án phạt hủy niêm yết tại Tờ trình 58.

Cụ thể, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh: Giảm Thặng dư vốn cổ phần 34,8 tỷ đồng; Giảm Quỹ đầu tư phát triển 21,8 tỷ đồng; Giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 56,6 tỷ đồng.

Như vậy, sau được thông qua thì nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được bù đắp và có thay đổi đáng kể, đang từ âm 163 tỷ đồng xuống còn âm 107 tỷ đồng tại ngày 31/12/2021. Điều này sẽ giúp Vinaconex 9 không bị hủy niêm yết cổ phiếu theo quy định nói trên.

Hiện nay, cổ phiếu Vinaconex 9 có mã là VC9, chốt phiên giao dịch ngày 4/3 đứng ở thị giá 11.800 đồng/cổ phiếu, ghi nhận mức thấp nhất là 11.700 đồng/cổ phiếu và mức cao nhất là 12.100 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu của Vinaconex 9 vẫn đang nằm trong diện kiểm soát từ ngày 30/3/2021, do lợi nhuận sau thuế năm 2019 và năm 2020 của tổ chức niêm yết là số âm.

Đỗ Lê

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load