Thứ ba 21/03/2023 18:59 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên trong nâng cao chất lượng báo chí chuyên ngành Kinh tế

12:08 | 07/12/2019

(Xây dựng) - Ngày 6/12 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Báo Nhân dân và Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí”. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự và kết luận hội nghị.

Tại hội thảo này, Nhà báo Tào Khánh Hưng - Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã có bài tham luận với nhan đề: “Vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên trong nâng cao chất lượng báo chí chuyên ngành Kinh tế”. Sau đây là nội dung bài tham luận.

vai tro cua to chuc dang va dang vien trong nang cao chat luong bao chi chuyen nganh kinh te
Quang cảnh hội thảo.

Công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí phải làm liên tục, thường xuyên

Khi thấy tiêu đề của cuộc hội thảo là “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí”, là cơ quan báo chí ngành Xây dựng (Bộ Xây dựng), chúng tôi thấy là hoàn toàn tất yếu và không có gì phải phủ nhận nữa! Bởi thực tế nhiều năm qua, các cơ quan báo chí nói chung và Báo Xây dựng nói riêng, luôn trong xu thế không ngừng đổi mới, tuyên truyền (theo mục đích, tôn chỉ của mỗi tờ báo), luôn nhất quán là tuyên truyền mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng trong từng giai đoạn, từng thời kỳ phát triển của đất nước ta, kết hợp với sự phát triển của thế giới và khu vực. Vậy thì, không có lý do gì, không có sự phủ nhận nào lại nói là công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí không gắn chặt, song hành và tồn tại với công tác tuyên truyền mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong mỗi thời kỳ, trong từng hoàn cảnh lịch sử phát triển của đất nước chúng ta.

Vậy thì tại sao, tại thời điểm này, tại hội thảo này, chúng ta lại phải đề cập tới một vấn đề lớn – Đó là “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí”. Bởi những năm gần đây, thực trạng nhất là tình hình “Xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí” có rất nhiều vấn đề đáng quan tâm, cần được đưa ra thảo luận trong hội thảo này nhằm đưa ra những giải pháp tốt nhất ở các cơ quan báo chí hiện nay và những năm tiếp theo.

Những năm qua, với sự phát triển mạnh mẽ về cả số lượng và chất lượng của các cơ quan báo chí, thông tin trên báo chí thể hiện sinh động, hấp dẫn, đa chiều chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách về phát triển kinh tế, ngoại giao đa phương, đa chiều, sự hội nhập của chúng ta với thế giới…

Đề đạt những kết quả đó, chúng ta thấy một điều hiển nhiên là: Nếu công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí làm không tốt, không có chất lượng thì làm sao các đường lối, chủ trương Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc đến các Nghị quyết của từng Đảng bộ địa phương, từng ban, ngành Trung ương đến các tổ chức đoàn thể lại có thể đạt được những kết quả như các tham luận của các đồng chí, đại biểu đã nêu lên trước tại hội thảo này.

Công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí làm không tốt thì sao chúng ta có thể phản ánh kịp thời, đa dạng trên các loại báo chí đa phương tiện về những vụ việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực như vừa qua. Những vụ việc mà báo chí đã phản ánh kịp thời giúp cho Đảng, Nhà nước, bộ máy pháp luật chuyên chính vô sản của chúng ta đã nghiêm trị đúng người, đúng tội, đúng địa chỉ, đích danh (kể cả các bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an). Nói như vậy để thấy được kết quả của công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí thời gian qua là không thể phủ nhận.

Đó là một đẳng thức đáng nhớ, đáng ghi nhận là “Nếu muốn làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chính sách, chủ trương, Nghị quyết của Đảng thì phải luôn tăng cường, thường xuyên làm tốt công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương, từ báo chí đoàn thể, ban ngành Trung ương đến báo ngành và địa phương…”. Và ngược lại là hệ quả “Nếu làm tốt, đúng hướng chính sách trung thực công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí nói chung thì việc tuyên truyền đường lối, chính sách, chủ trương, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc đến Đại hội Đảng bộ từng địa phương, từng ngành mới tốt được”.

Báo Xây dựng tuyên truyền nhanh nhất chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng

Kết quả đạt được là rất nhiều, chúng tôi chỉ xin liệt kê một số kết quả nổi bật của Báo Xây dựng trong thời gian vừa qua. Hiện nay, Chi bộ Báo Xây dựng hiện có 35 đảng viên, trong đó có 3 đảng viên dự bị; dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Báo Xây dựng đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đúng mục đích tôn chỉ của tờ báo Ngành. Với vai trò là Cơ quan ngôn luận của Bộ Xây dựng, đồng chí Tổng Biên tập là Ủy viên Ban chấp hành, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Xây dựng nên việc nắm bắt các Nghị quyết, quyết sách về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực chuyên ngành luôn kịp thời, Chi bộ Đảng Báo xây dựng đã chỉ đạo, quán triệt tới từng đảng viên và thực hiện nghiêm túc sự định hướng tuyên truyền của Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cụ thể, những chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, ngành Xây dựng đã được Báo Xây dựng (Báo in và Báo điện tử) truyền tải một cách nhanh nhất tới bạn đọc và nhân dân cả nước. Các lĩnn vực liên quan đến ngành Xây dựng được phản ánh đậm nét như: Về xây dựng hoàn thiện thể chế, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ngành Xây dựng, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật… Công tác quản lý đầu tư xây dựng, công tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị và nông thôn, thị trường bất động sản, chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu long, nhà ở cho sinh viên, nhà ở cho người thu nhập thấp, quản lý vật liệu xây dựng, quản lý phát triển doanh nghiệp…

Ngoài ra, Báo Xây dựng đã tuyên truyền việc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, kết quả tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống phòng chống những biểu hiện “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ và tuyên truyền công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên…

Có thể khẳng định rằng trong những năm qua, Báo Xây dựng đã làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình, trở thành kênh thông tin quan trọng của ngành Xây dựng đến với đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.

Kết quả đó, ngoài sự nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên Báo Xây dựng còn có sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, kịp thời của Ban cán sự Bộ Xây dựng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin & Truyền thông; đặc biệt những cuộc họp giao ban báo chí hàng tuần do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin & Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức đã đánh giá hoạt động của báo chí trong tuần và định hướng tuyên truyền trong tuần tới. Những nội dung tại cuộc giao ban báo chí này rất có ích và hiệu quả cho lãnh đạo các báo trong việc rút kinh nghiệm nội dung báo mắc phải, yêu cầu giải trình và có những định hướng chỉ đạo kịp thời nội dung trong tuần tới. Qua đó mỗi tờ báo tự soi lại mình, hoạt động chuyên môn trên từng trang báo và kịp thời khắc phục sửa chữa những nội dung còn mắc sai phạm được chủ tọa tại cuộc họp giao ban báo chí nhắc nhở.

Những vấn đề đặt ra hiện nay về công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí nói chung, cũng như Báo Xây dựng nói riêng cơ hội rất nhiều, những thách thức cũng không ít. Khi cả nước chúng ta đã và đang là một đại công trường xây dựng. Các dự án xây dựng các đô thị cao cấp, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, nhà ở cho người thu nhập thấp… dự án xây dựng hạ tầng giao thông: Đường cao tốc, đường hàng không, các cảng hàng không quốc tế như Tân Sơn Nhất, Nội Bài hay Long Thành, Phú Quốc… Rõ ràng những cơ hội rất lớn, song những thách thức cũng rất nhiều.

Nếu không làm tốt công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí chuyên ngành thì cơ quan báo chí ngành Xây dựng sẽ tuyên truyền đường lối, chính sách, Nghị quyết của Đảng, của Nhà nước, của Đảng bộ ngành Xây dựng về sự phát triển đường hướng của những dự án tầm cỡ như trên thế nào đây? Tuyên truyền ra sao cho đúng mục đích, tôn chỉ của cơ quan báo chí chuyên ngành? Báo Xây dựng tuyên truyền sao cho khách quan, trung thực, chính xác, đầy đủ và công khai cho mọi người tổ chức và nhân dân được biết để tham gia đóng góp ý kiến hay giám sát những phương án, dự án này như thế nào để kịp thời phản ánh, thu thập đầy đủ mọi ý kiến của người dân đến các ban, ngành, đoàn thể góp ý, đưa và tổng hợp ý kiến kịp thời cho Đảng bộ ngành, cho Trung ương Đảng và Quốc hội quyết sách đầy đủ, chính xác và kịp thời?

Biện pháp khắc phục để có giải pháp thực hiện tốt vấn đề trên thì công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí ngành Xây dựng phải là một thực thể thống nhất, đoàn kết, thông tin đầy đủ, chính xác không để tình trạng “Báo nói thế này, tạp chí ngành lại đưa thế kia”.

Để làm tốt hiệu quả những vấn đề nêu trên, công tác xây dựng Đảng của cơ quan báo chí ngành Xây dựng hiện tại là phải luôn luôn thống nhất, đoàn kết, nhất trí thực hiện tuyên truyền phải đúng và tuân thủ như Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng đã đề ra trong mỗi thời kỳ, giai đoạn cụ thể như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc đã đề ra hoặc nhưng các Nghị quyết của Trung ương Đảng đã nêu trong từng giai đoạn cụ thể đã ban hành.

Định hướng thông tin phải nhanh, kịp thời để dẫn dắt dư luận xã hội

Để thực hiện những vấn đề đã nêu trong công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan báo chí hiện nay của chúng ta không phải một sớm, một chiều chúng ta có thể làm và có hiệu quả ngay, mà phải được tiến hành cụ thể từng bước, từng bước một đưa công tác xây dựng Đảng đi vào thường xuyên liên tục, cụ thể trong chương trình công tác chung của mỗi cơ quan báo chí từng quý, từng tháng, từng năm... Không chỉ kiện toàn đội ngũ đảng viên về số lượng mà phải xây dựng chất lượng đội ngũ biên tập viên, phóng viên là những đảng viên ưu tú “vừa hồng, vừa chuyên” có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng ở ngay từ vị trí công tác được giao, thể hiện rõ vai trò xây dựng Đảng trong mỗi bài viết, nhất là những bài viết về chống tiêu cực, tham nhũng ở lĩnh vực xây dựng hiện nay.

Hơn nữa, trong thời kỳ bùng nổ thông tin như hiện tại, số lượng và các thể loại báo chí phát triển rất nhanh, kể cả các mạng thông tin xã hội không nên tăng nhanh và đột biến để tránh một vài tình trạng “thương mại” hóa báo chí, hay “cạnh tranh” thông tin phục vụ chạy theo nhu cầu thị hiếu của độc giả hay mục đích quảng cáo lợi nhuận kinh tế của báo chí, dẫn tới tình trạng thông tin phiến diện, một chiều, “giật gân” để câu khách, làm thông tin báo chí bị méo mó, sai lệch, thiếu chính xác, thiếu trung thực, không còn tính xây dựng Đảng ở một vài tờ báo trong công tác các đấu tranh chống tiêu cực, chống tham nhũng, lãng phí, thất thoát trong những dự án xây dựng lớn ở nhiều địa phương thời gian qua.

Là một tờ báo chuyên lĩnh vực kinh tế ngành Xây dựng, chúng tôi xin kiến nghị với các cơ quan quản lý báo chí Trung ương cần định hướng và thông tin kịp thời những thông tin về công tác xây dựng Đảng như thế nào, cần gì, cần đưa hoặc không nên đưa ở từng thời điểm để định hướng thông tin cho chính xác. Nhất là tại các cuộc họp hội nghị giao ban có sự tham gia của các đồng chí Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập của các cơ quan báo chí Trung ương và các ban ngành đoàn thể để chúng tôi nắm vững thông tin tuyên truyền sao cho chính xác, phòng ngừa những thông tin đưa thiếu đầy đủ, không chính xác, sai sự thật...

Điều này rất cần đến sự chỉ đạo nhanh, kịp thời định hướng rõ ràng của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin & Truyền thông đến những nội dung nhạy cảm để tránh việc báo chí chạy theo mạng xã hội khi mà mạng xã hội đăng rồi nhưng báo chí chính thống thì lại không thấy đâu (hoặc có đưa tin nhưng chậm hơn); điều này sẽ làm mất tính định hướng dẫn dắt dư luận của báo chí cách mạng.

Nhà báo Tào Khánh Hưng - Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng, Bộ Xây dựng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load