Thứ hai 22/07/2024 23:58 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tuyên Quang: Ngành Xây dựng tích cực thực hiện chuyển đổi số

18:18 | 09/10/2023

(Xây dựng) - Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 của Bộ Xây dựng, ngành Xây dựng Tuyên Quang đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, kết nối đồng bộ với tỉnh, các ngành, huyện và xây dựng dữ liệu số của ngành.

Tuyên Quang: Ngành Xây dựng tích cực thực hiện chuyển đổi số
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang mới được khởi công xây dựng.

Thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, Sở Xây dựng đã áp dụng hiệu quả phần mềm dịch vụ hành chính công - một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, phủ kín các quy trình giải quyết TTHC trong thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng.

Ông Phạm Quốc Chương - Giám đốc Sở Xây dựng Tuyên Quang cho biết: Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, Sở Xây dựng chủ trương bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số theo chỉ đạo của Chính phủ; Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch số 55/KH UBND ngày 12/4/2022 về thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 31/3/2023 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang năm 2023... Hiện nay, Sở đã hoàn thành cơ sở dữ liệu thông tin quy hoạch giai đoạn 1, đang thực hiện giai đoạn 2. Giai đoạn 2023 – 2025, Sở đang thực hiện cơ sở dữ liệu chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (bao gồm cả chứng chỉ hành nghề kiến trúc) và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản lên hệ thống.

Trên cơ sở đó, Sở xác định lộ trình rõ ràng, hợp lý để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của ngành Xây dựng. Sở Xây dựng đã thường xuyên tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Nhà nước, của tỉnh về công tác chuyển đổi số đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thông qua các hội nghị, cuộc họp giao ban công tác của Sở.

Công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công trực tuyến được Sở quan tâm. Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Xây dựng quý III/2023 đã thực hiện tốt, hướng đến mục tiêu xây dựng một nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp và hiệu quả, đơn giản hoá thủ tục hành chính đã tạo môi trường thông thoáng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Sở Xây dựng triển khai cung cấp 56 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (DVCTT) trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, 100% hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được tiếp nhận và xử lý trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Các phòng chuyên môn và bộ phận một cửa đã tích cực rà soát các thủ tục hành chính thay đổi, bổ sung trình UBND tỉnh công bố kịp thời và công khai đầy đủ trên cổng dịch vụ công của tỉnh, cổng dịch vụ công quốc gia, trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng. Xây dựng được 31/57 biểu mẫu điện tư (E-form). Thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc phạm vị chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng...

9 tháng đầu năm 2023, Sở Xây dựng Tuyên Quang đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho 344 hồ sơ (hồ sơ tồn kỳ trước là 49 hồ sơ), trong đó giải quyết trước hạn 283 hồ sơ; thực hiện số hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho 283 hồ sơ; không có hồ sơ giải quyết quá hạn.

Tuyên Quang: Ngành Xây dựng tích cực thực hiện chuyển đổi số
Thông tin về ngành Xây dựng được công khai trên trang thông tin của Sở.

Để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, Sở đã thực hiện xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật với hệ thống mạng nội bộ của sở hoạt động ổn định, đảm bảo phục vụ các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị; kết nối liên thông với các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu trong tỉnh và quốc gia; đảm bảo an toàn, an ninh mạng đáp ứng yêu cầu triển khai xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh. 100% cán bộ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ được trang bị máy tính làm việc, có kết nối đường truyền internet.

Ngành đã thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước; 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dùng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Duy trì Trang thông tin điện tử (http://soxaydung.tuyenquang.gov.vn) của Sở hoạt động ổn định, đăng tải, cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin hoạt động của ngành, các chính sách mới của Trung ương và của tỉnh về lĩnh vực xây dựng; đăng tải đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến, kết nối với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của sở và Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số, trong thời gian tới, Sở Xây dựng Tuyên Quang sẽ tích cực tuyên truyền, hướng dẫn để người dân, tổ chức thực hiện tốt việc nộp hồ sơ trực tuyến, đính kèm đầy đủ hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định lên phần mềm dịch vụ công, nâng cấp chất lượng thiết bị máy tính, công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu công việc. Tuyên truyền để các công dân trước khi thực hiện giao nhận thủ tục hành chính trực tuyến phải đồng bộ căn cước công dân với số điện thoại và lập tài khoản để thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và của tỉnh; tạo lập file hướng dẫn bằng hình ảnh các bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến gửi cho các công dân biết thực hiện.

Văn Nhất

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load