Thứ bảy 22/02/2020 02:00 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tiền đề vững chắc cho quản lý hoạt động xây dựng

14:00 | 25/01/2020

(Xây dựng) - Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Cục Quản lý hoạt động xây dựng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019, tạo tiền đề vững chắc cho quản lý hoạt động xây dựng.

tien de vung chac cho quan ly hoat dong xay dung

Bảo đảm thống nhất hệ thống pháp luật đầu tư xây dựng

Năm 2019 là năm có nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, các lãnh đạo Bộ Xây dựng cùng sự nỗ lực, đồng thuận của toàn ngành Xây dựng, Cục Quản lý hoạt động xây dựng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn phát triển sắp tới.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2014 đã được báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 37 ngày 18/9/2019, góp ý kiến tại Tổ đại biểu ngày 18/11/2019, báo cáo tại phiên họp Quốc hội ngày 27/11/2019, với những định hướng mang tính cốt lõi: Bảo đảm tính hợp pháp, đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật; Cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính; Cải thiện điều kiện và môi trường đầu tư kinh doanh.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng thường xuyên phổ biến, tập huấn cho các cơ quan chuyên môn về xây dựng, các tổ chức, DN, cá nhân thực hiện Luật Xây dựng 2014 và các nghị định hướng dẫn, hướng dẫn thực hiện các quy định về thẩm định, thẩm tra và phê duyệt dự án và thiết kế xây dựng công trình. Từ đó, chất lượng hồ sơ trình thẩm định dự án, thiết kế từng bước nâng lên, nâng cao năng lực các cơ quan chuyên môn về xây dựng, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng.

Hướng dẫn, kiện toàn việc sắp xếp lại các ban quản lý dự án theo quy định của Luật Xây dựng. Phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, theo dõi một số dự án, công trình trọng điểm. Thành lập đoàn công tác làm việc với các Sở Xây dựng địa phương: Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đắk Lắk, Đắk Nông… Qua những công tác này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng nắm bắt được tình hình thực tế hoạt động xây dựng, từ đó kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ Xây dựng tháo gỡ vướng mắc phát sinh.

tien de vung chac cho quan ly hoat dong xay dung
Đoàn công tác Cục Quản lý hoạt động xây dựng làm việc với các Sở Xây dựng phía Nam.

Hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh công khai, minh bạch trong triển khai cấp phép xây dựng, quy định rõ hơn trách nhiệm của các chủ thể liên quan. Do đó, công tác cấp Giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đã đi vào nề nếp, trật tự xây dựng được thiết lập hơn, số các công trình không có Giấy phép xây dựng giảm.

Chủ động cập nhật thường xuyên phần mềm phục vụ công tác sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đến nay phần mềm này đã hoạt động ổn định.

Các thông tin năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng từng bước minh bạch, công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền. Tổng số Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã cấp từ năm 2017 - 2019 là 34.378 Chứng chỉ, riêng năm 2019, Bộ Xây dựng cấp 848 Chứng chỉ hạng I, các Sở Xây dựng cấp 14.578 Chứng chỉ hạng II, III. Tổng số Chứng chỉ hành nghề cá nhân đã cấp từ năm 2017 - 2019 là 80.153 Chứng chỉ, riêng năm 2019, Bộ Xây dựng cấp 8.945 Chứng chỉ hạng I, các Sở Xây dựng cấp 22.185 Chứng chỉ, các Hiệp hội nghề nghiệp cấp 2.470 Chứng chỉ hạng II, III.

Quản lý chặt chẽ hoạt động của các nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam giúp nâng cao chất lượng, tiến độ xây dựng các công trình, bảo đảm việc làm và nâng cao năng lực của công nhân, các nhà thầu trong nước. Năm 2019, Bộ Xây dựng cấp 97 giấy phép hoạt động của nhà thầu nước ngoài.

Các thông tin, nội dung liên quan đến cải cách hành chính thường xuyên được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. Công bố và niêm yết công khai các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ để cá nhân, tổ chức và DN biết, thực hiện.

tien de vung chac cho quan ly hoat dong xay dung

Nỗ lực không ngừng

Những kết quả đạt được là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức của Cục Quản lý hoạt động xây dựng. Phát huy những kết quả đạt được của năm 2019, năm 2020 Cục Quản lý hoạt động xây dựng tiếp tục nêu cao tính chủ động, trách nhiệm và kiện toàn các quy chế hoạt động, bảo đảm dân chủ, minh bạch, phát huy tối đa các nguồn lực. Trong đó điểm nhấn hoạt động trọng tâm là tiếp tục tham gia Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng để Quốc hội biểu quyết ban hành tại kỳ họp thứ 9 (khoảng tháng 5/2020), hoàn thiện dự thảo Nghị định, Thông tư hướng dẫn khi Luật được ban hành bảo đảm khi dự án luật có hiệu lực thi hành được thực thi ngay trong thực tiễn, không để khoảng trống pháp luật.

Phối hợp với các đơn vị trong Bộ thực hiện soát xét, hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn ngành, rà soát, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước, hướng dẫn và đôn đốc các địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu soạn thảo ban hành các quy định hướng dẫn Luật Xây dựng, Nghị định và các Thông tư.

Tăng cường phối hợp với các Sở Xây dựng, DN để tập huấn cho đội ngũ làm công tác cấp Giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng các cấp tỉnh, thành phố, quận, thị xã, huyện và phổ biến văn bản quy phạm pháp luật cho các tầng lớp, các thành phần kinh tế tham gia hoạt động đầu tư xây dựng. Tổ chức các đoàn công tác làm việc với các địa phương để nắm tình hình và phổ biến, hướng dẫn, giải thích kịp thời các quy định của văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện công tác thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và tham gia góp ý kiến đối với các dự án theo quy định với chất lượng cao, bảo đảm thời gian yêu cầu. Nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ chức cấp Giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài ở Việt Nam.

Nắm bắt kịp thời thông tin, phản ánh từ các tổ chức, các cá nhân đang hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng ở Việt Nam để kịp thời phục vụ công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nhà nước ngành Xây dựng. Đồng thời hỗ trợ có hiệu quả nhu cầu đào tạo liên tục, trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau của các tổ chức và cá nhân nhằm tăng cường hiệu quả hơn nữa hoạt động đầu tư xây dựng.

Kỳ vọng, với những kết quả đạt được trong năm 2019, tinh thần chủ động, trách nhiệm trong năm 2020 tiếp tục được Cục Quản lý hoạt động xây dựng nêu cao, công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng sẽ có được những chuyển biến toàn diện, tích cực hơn nữa góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác thẩm định dự án, thiết kế, dự toán năm 2019:

- Tổng số dự án là 46 dự án, đã xử lý là 39 dự án.

- Tổng số thiết kế cơ sở là 491 công trình, đã xử lý là 411 công trình.

- Tổng số Báo cáo kinh tế - kỹ thuật là 12 dự án, đã xử lý là 12 dự án.

- Tổng số thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở là 386 công trình, đã xử lý là 335 công trình.

- Tổng số thiết kế và dự toán xây dựng là 37 công trình, đã xử lý là 32 công trình.

TS Hoàng Quang Nhu
Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • nghe an xu phat 25 trieu dong tap doan hoanh son

  (Xây dựng) - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh Lê Sỹ Chiến đã ký Quyết định số 161/QĐ-XPVPHC ngày 17/02/2020, xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn.

  20:19 | 20/02/2020
 • bo cong an de xuat bo so ho khau giay

  Bộ Công an đánh giá việc đăng ký cư trú cần nhiều loại giấy tờ nên đề xuất sửa đổi Luật Cư trú để quản lý hộ khẩu bằng mã số định danh.

  20:08 | 20/02/2020
 • sua doi bo sung mot so dieu cua nghi dinh so 1392017nd cp

  (Xây dựng) - Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

  11:03 | 20/02/2020
 • bac giang 25 bai tap ket cat soi ven song hoat dong trai phep

  (Xây dựng) - Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang, toàn tỉnh hiện có 105 bãi tập kết cát sỏi đang tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông, tập trung ở các huyện: Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng, Lạng Giang, Tân Yên. Trong đó có 52 bãi chưa đủ hồ sơ, thủ tục; 25 bãi hoạt động trái phép.

  22:31 | 19/02/2020
 • quay rao xay 37 can nha trai phep

  TP HCM - Ông Lê Tấn Tài ở quận Thủ Đức làm hàng rào gạch và tôn che kín tầm nhìn từ bên ngoài, xây 37 căn nhà trái phép trên 4.600 m2 đất nông nghiệp.

  10:44 | 19/02/2020
 • bac giang tang cuong cong tac quan ly quy hoach cap giay phep xay dung va quan ly trat tu xay dung

  (Xây dựng) - Sở Xây dựng Bắc Giang vừa ban hành văn bản gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thành phố đề nghị tăng cường công tác quản lý quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

  20:04 | 18/02/2020
 • khoi to them 5 nguoi lien quan du an cao toc 34500 ty

  Cơ quan điều tra cáo buộc 5 người phụ trách các gói thầu tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

  15:44 | 18/02/2020
 • yeu cau ha noi xu ly dut diem vi pham lien quan den 2 muong thoat nuoc

  (Xây dựng) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý vi phạm liên quan đến các mương thoát nước Phan Kế Bính, Nghĩa Đô trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  11:18 | 18/02/2020
 • viec thu ly vu an cua tham phan toa an quan 7 co dung tham quyen

  (Xây dựng) - Trở lại bài báo “Doanh nghiệp tố cáo thẩm phán vi phạm luật” đăng trên Báo điện tử Xây dựng ngày 14/02/2020. Như bài báo đã nêu, do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Chợ Lớn (Agribank Chợ Lớn) đã ký các hợp đồng tín dụng cho Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thiên Phú (Công ty Thiên Phú).

  16:28 | 17/02/2020
 • quang ninh nghiem tri nhung nguoi phat tan thong tin sai ve covid 19

  (Xây dựng) - Ngày 16/2, sau khi điều tra làm rõ hai đối tượng phát tán thông tin không đúng sự thật về dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, thành phố Cẩm Phả đã tống đạt Quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng và cảnh cáo hai người thông tin dịch bệnh không đúng sự thật, gây hoang mang cho người dân.

  14:58 | 17/02/2020
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load