Chủ nhật 02/04/2023 01:14 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thừa Thiên – Huế: Hoàn chỉnh hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp để thu hút đầu tư

22:27 | 04/02/2023

(Xây dựng) - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ký ban hành Kế hoạch về việc triển khai xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thừa Thiên – Huế: Hoàn chỉnh hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp để thu hút đầu tư
Quy hoạch xây dựng đô thị Chân Mây - Lăng Cô.

Theo đó, những năm tới tỉnh tập trung huy động và sử dụng hiệu quả tối đa các nguồn lực để đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhằm xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư, góp phần phát triển ngành công nghiệp, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách Nhà nước và giải quyết việc làm cho người lao động.

Từng bước hoàn thiện các thiết chế hạ tầng để xây dựng đô thị Chân Mây - Lăng Cô, phấn đấu đạt đô thị loại III. Ưu tiên hoàn thành các trục giao thông chính quan trọng như mở rộng hệ thống đường trung tâm đô thị Chân Mây, đường phía Đông đầm Lập An. Dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây (giai đoạn 2), đê chắn cát Chân Mây, Đường trục chính kết nối Khu du lịch Quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương với QL1, Đường nối Khu công nghiệp - Khu đô thị Chân Mây, Đường trục chính Khu công nghiệp kỹ thuật cao và Khu đô thị Chân Mây, Đường trục chính trung tâm khu du lịch Lăng Cô, Đường trục chính trong khu công nghiệp La Sơn, Đường trục chính trong khu công nghiệp Phú Đa…

Theo kế hoạch, tiếp tục đầu tư hệ thống thoát nước thải, xử lý nước thải Khu công nghiệp, khu phi thuế quan; xây dựng hệ thống đường bộ ven biển, hoàn thành xây dựng hồ chứa nước Thuỷ Yên - Thuỷ Cam, xây dựng trường đào tạo nghề Chân Mây; hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật theo Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương đã được phê duyệt; hạ tầng khung Khu Công nghiệp công nghệ cao tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Thừa Thiên – Huế: Hoàn chỉnh hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp để thu hút đầu tư
Quy hoạch hạ tầng cảng và dịch vụ cảng Chân Mây.

Đặc biệt, chú trọng xúc tiến đầu tư các dự án về hạ tầng cảng, hạ tầng khu công nghiệp, khu phi thuế quan; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp kỹ thuật cao Chân Mây (vị trí 1, 2, 3, 4); hạ tầng khu đô thị Chân Mây; dự án Bến du lịch và khu hậu bến cảng phục vụ khách du lịch; dự án đầu tư Bến du lịch và khu hậu bến cảng phục vụ khách du lịch; đầu tư bến cảng số 4, 5, 6, 7, 8 cảng Chân Mây… Khai thác, sử dụng có hiệu quả các dự án cảng biển ở bến cảng số 1, 2, 3 cảng Chân Mây.

Tăng cường kêu gọi vốn ODA và các nguồn vốn khác để đầu tư các công trình thoát nước thải, xử lý nước thải và chất thải rắn, đê chắn cát cảng Chân Mây... Hoàn thành các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật sử dụng vốn đầu tư công theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030.

Hỗ trợ, đôn đốc tiến độ các dự án đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, trong đó chú trọng các khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn III, IV, KCN Gilimex; đôn đốc đầu tư hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp, trong đó ưu tiên hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn tại khu công nghiệp Phong Điền.

Hoàn thành các tuyến đường phân luồng công nhân ra vào khu công nghiệp Phú Bài; đường trục chính trong khu công nghiệp Phong Điền vào khu chức năng chế biến cát; đường trục chính khu công nghiệp Phú Đa, Quảng Vinh… Đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; ưu tiên đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung cho 4 Cụm công nghiệp có nhiều cơ sở sản xuất như Cụm công nghiệp An Hoà, Thuỷ Phương, Tứ Hạ, Bắc An Gia.

Xúc tiến đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; khu phi thuế quan, hạ tầng cảng và dịch vụ cảng Chân Mây, các trung tâm logistics... Hạ tầng các khu công nghiệp, khu A - khu Công nghiệp Phong Điền, khu Công nghiệp Quảng Vinh và Phú Đa; hạ tầng các Cụm công nghiệp Bình Thành, Vinh Hưng, Điền Lộc, Thuỷ Phương 2, Hương Vân… Đồng thời, xúc tiến đầu tư các thiết chế xã hội nhà ở công nhân, trường học, dịch vụ phục vụ công nhân gắn với phát triển khu công nghiệp. Phối hợp với Tổng liên đoàn lao động triển khai các dự án thiết chế công đoàn ở khu công nghiệp Phú Bài.

Trí Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load