Thứ hai 15/08/2022 22:16 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thủ tục đầu tư đối với các dự án xây dựng khu đô thị

15:58 | 16/08/2018

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có Văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái gửi tới Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018. Nội dung kiến nghị như sau:

“Cử tri tỉnh Yên Bái phản ánh về quy định chưa thống nhất giữa Luật Đầu tư và Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về thủ tục đầu tư đối với các dự án xây dựng khu đô thị. Tại khoản 1, Điều 20, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 quy định: “Việc lựa chọn chủ đầu tư được thực hiện thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án hoặc áp dụng hình thức chỉ định trực tiếp theo các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở và pháp luật có liên quan. UBND cấp tỉnh ra quyết định lựa chọn chủ đầu tư căn cứ trên kết quả đấu thầu, đấu giá hoặc quyết định giao chủ chủ đầu tư trong trường hợp chỉ định trực tiếp”. Tuy nhiên, tại Điều 4, Điều 32 của Luật Đầu tư quy định: Các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thuộc trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục cấp Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh để thực hiện dự án đầu tư”. Đề nghị sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện đảm bảo tính đồng bộ”.

Về vấn đề này, sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau: Hiện nay, quy định của pháp luật hiện hành có nhiều hình thức khác nhau để lựa chọn chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị. Cụ thể: hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của Luật Đấu thầu; chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Nhà ở và Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư” theo quy định tại Điều 32 Luật Đầu tư hướng dẫn để áp dụng thực hiện đối với một số trường hợp dự án cụ thể, trong đó đối với các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất sẽ thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh. Thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư” là cơ sở pháp lý ban đầu lựa chọn chủ đầu tư để triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị đã dẫn chiếu các quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện lựa chọn chủ đầu tư dự án, trong đó đã nêu về hình thức đấu thầu, đấu giá hoặc các hình thức khác mà pháp luật đã quy định.

Để quy định đầy đủ các nội dung hướng dẫn áp dụng lựa chọn chủ đầu tư và tiếp tục hoàn thiện đồng bộ về hệ thống pháp luật, hiện nay Quốc hội đã cho phép tiến hành nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới một số Luật: Luật Đầu tư, Luật Đất Đai, Luật Đầu tư công, Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng, Luật Quản lý phát triển đô thị,... Trong đó, Luật Quản lý phát triển đô thị đã được Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì dự thảo. Trong quá trình xây dựng dự thảo Luật, Bộ Xây dựng sẽ tiếp thu ý kiến của cử tri tỉnh Yên Bái để nghiên cứu và quy định cụ thể, hướng dẫn thực hiện đảm bảo tính đồng bộ.

Bộ Xây dựng chân thành cảm ơn sự quan tâm của cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đối với ngành Xây dựng trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp trong thời gian tới.

Diệu Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load