Thứ bảy 25/06/2022 06:21 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh tra Bộ Xây dựng “điểm mặt” những sai phạm và kiến nghị xử lý hành chính, kinh tế tại nhiều dự án tại Bắc Ninh

21:22 | 02/04/2022

(Xây dựng) – Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành Kết luận Thanh tra số 17/KL-TTr ngày 15/03/2022 kết luận Thanh tra UBND tỉnh Bắc Ninh trong công tác quản lý Nhà nước ngành Xây dựng các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, thực hiện theo quy hoạch; hoạt động đầu tư xây dựng; hoạt động kinh doanh bất động sản giai đoạn 2016-2020.

thanh tra bo xay dung diem mat nhung sai pham va kien nghi xu ly hanh chinh kinh te tai nhieu du an tai bac ninh
Ảnh minh họa.

Trong Kết luận số 17/KL-TTr ngày 15/3/2022 Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ rõ những sai phạm tại 5 dự án công trình giao thông do Ban Quản lý xây dựng giao thông Bắc Ninh làm chủ đầu tư.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT 279 đoạn Nội Doi - Thị trấn Phố Mới (lý trình Km3+500 - Km8+400) huyện Quế Võ

Công tác lập, phê duyệt và thanh toán chi phí khảo sát xây dựng: Áp sai hệ số máy, nhân công trong dự toán khảo sát được phê duyệt theo Quyết định số 439A/QĐ-SGTVT ngày 24/6/2015, dẫn đến làm tăng dự toán chi phí khảo sát và thanh toán sai tăng số tiền 13.812.529 đồng.

Không có báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án theo quy định, vi phạm khoản 1, Điều 12, Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

Tính thừa 193,91m3 đá dăm đệm móng cống dọc đoạn Km6+300Km8+400, làm tăng dự toán số tiền 157.876.000 đồng; Tính thừa 633,97 m3 đắp cát K98 tại vị trí vuốt nối đường giao, làm tăng dự toán số tiền 31.733.000 đồng.

Vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 10 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng…

Dự án đầu tư xây dựng ĐT.278 đoạn từ QL.18 đến đê sông Cầu, huyện Quế Võ

Thiết kế đóng 25 cọc/1m2, loại cọc tre dài 3m chung cho tất cả móng cống, hố ga là chưa phù hợp với báo cáo kết quả khảo sát địa chất do các công có địa chất khác nhau.

Thiết kế vải địa kỹ thuật loại 15,5 KN gia cố nền đường đoạn từ Km4+340Km5+185 là chưa phù hợp với kết quả khảo sát địa chất đoạn nền đường này có địa chất nền là các lớp 3a, 3b (tương ứng với đất cấp II, dạng sét pha dẻo cứng, nửa cứng).

Thiết kế không tính phương án tận dụng đất đào nền đường để đắp là chưa đảm bảo tính kinh tế kỹ thuật. Tính sai tăng 684m2 diện tích mặt đường bê tông nhựa do chưa trừ diện tích chiếm chỗ của tấm đan bê tông bó vỉa, làm tăng dự toán số tiền 324.320.163 đồng;

Thiết kế lớp vải địa kỹ thuật loại 15,5 KN gia cố nền đường đoạn từ Km4+340- Km5+185 chưa phù hợp với kết quả khảo sát địa chất nền đường có địa chất nền là các lớp 3a, 3b (tương ứng với đất cấp II, dạng sét pha dẻo cứng, nửa cứng), làm tăng dự toán số tiền 383.404.205 đồng.

Tính sai tăng 508 cái gối cống dọc, 717,5m2 ván khuôn cọc bê tông cốt thép và khối lượng mét dài cọc tre móng cống, dẫn đến làm tăng dự toán số tiền 765.574.653 đồng. Tính chi phí quản lý dự án không nhân với hệ số 0,8 do chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án theo quy định tại mục 3 phần I định mức chi phí quản lý dự án ban hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 10 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng…

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng và nâng cấp cầu Bồ Sơn, nút giao giữa QL.38 với QL.1A, thành phố Bắc Ninh

Thiết kế không tính tận dụng đất cấp III đào từ công trình để đắp bao taluy nền đường đầu cầu. Thiết kế không tính toán so sánh biện pháp thi công lắp dựng trụ tháp sử dụng cẩu tháp, cẩu 120 tấn và cẩu long môn so với biện pháp thi công lắp dựng bằng cẩu 120 tấn-220 tấn (không sử dụng cẩu tháp, cẩu long môn) và biện pháp thi công lắp dầm nhịp 5- 6 bằng xe lao dầm + vận chuyển dầm bằng hệ tời kéo đường ray, tà vẹt so với phương án sử dụng cẩu 120 tấn + ô tô vận chuyển dầm để lắp dựng (có tính đến giải pháp đảm bảo giao thông đến đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang).

Tính sai tăng 8.38 tấn thép đà giáo trụ tạm, làm tăng dự toán số tiền 28.698.000 đồng. Tính sai đơn giá khoan vào đất cọc khoan nhồi trong 30 m đầu do nhân thêm hệ số 1,2 cho toàn bộ 58 cọc đối với 30 m khoan đầu là không phù hợp với địa chất các lớp khoan, làm tăng dự toán số tiền 52.910.000 đồng; Tính khối lượng đắp cát nền đường K95, K98 chưa trừ khối lượng tận dụng đất cấp III để đắp bao taluy nền đường, làm tăng dự toán số tiền 264.861.000 đồng.

Vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 10 và khoản 2 Điều 20 Nghị định số 32/2015/NĐ - CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng...

Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp ĐT.284, đoạn từ Lãng Ngâm - Thị Trấn Thứa, huyện Gia Bình – Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1: đoạn từ Km2+700 đến Km10+350

Chủ đầu tư tự lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng là vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Nhật ký khoan khảo sát địa chất công trình ghi không đúng theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 TCVN 9437:2012; phiếu lấy mẫu không ghi đầy đủ thông tin theo quy định về lấy mẫu (bước lập dự án). Không thực hiện đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn chuẩn bị dự án. Vi phạm khoản 1, khoản 2 Điều 19 Luật Bảo vệ môi trường số | 55/2014/QH13.

Cơ quan thẩm định không đánh giá sự phù hợp của phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng với đặc điểm, tính chất, yêu cầu kỹ thuật của dự án; không phân tích nguyên nhân tăng, giảm và đánh giá việc bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự án theo giá trị tổng mức đầu tư xây dựng xác định sau thẩm định. Vi phạm điểm a, điểm c khoản 1 Điều 6 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Nhà thầu thiết kế xây dựng không bàn giao cho chủ đầu tư quy trình bảo trì công trình xây dựng, bộ phận công trình cùng với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Vi phạm điểm a khoản 2 Điều 38 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Nội dung phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công không nêu các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng theo quy định. Vi phạm khoản 3 Điều 28 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng…

Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp TL.286, đoạn Đông YênThị Trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (lý trình Km7+569,04KM12+230)- giai đoạn 1

Chủ đầu tư tự lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng là vi phạm khoản 2 Điều 12 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ

Nhật ký khoan ghi chưa đúng theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 TCVN 9437:2012; các loại phiếu lấy mẫu không thể hiện đầy đủ thông tin theo quy định về lấy mẫu. Không thực hiện đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn chuẩn bị dự án. Vi phạm khoản 1, khoản 2 Điều 19 Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13.

Nội dung thẩm định tổng mức đầu tư không đánh giá sự phù hợp của phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng với đặc điểm, tính chất, yêu cầu kỹ thuật, công nghệ của dự án; không phân tích nguyên nhân tăng, giảm và đánh giá việc bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự án theo giá trị tổng mức đầu tư xây dựng xác định sau thẩm định.

Vi phạm điểm a, điểm c khoản 1 Điều 6 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ…

Ngoài ra, Kết luận số 17/KL-TTr ngày 15/03/2022 của Thanh tra Bộ Xây dựng đã làm rõ những vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước ngành Xây dựng các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, thực hiện theo quy hoạch; hoạt động đầu tư xây dựng; hoạt động kinh doanh; Đồng thời Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị xử lý hành chính và xử lý kinh tế đối với UBND tỉnh Bắc Ninh, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh, UBND thành phố Bắc Ninh, UBND thành phố Từ Sơn…

Thanh tra Bộ Xây dựng cũng yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục những tồn tại vi phạm sau: Chỉ đạo Sở Xây dựng, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh kiểm tra, rà soát, tổ chức lập bổ sung đầy đủ nội dung trong thuyết minh tổng hợp đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch theo quy định, kiểm tra rà soát các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đối với các đồ án QHPK KĐT Lim mở rộng, QHPK KĐT Nam Sơn, QHPK KĐT Tiên Du – Từ Sơn. Đồng thời rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch đối với đồ án QHPK khu vực trung tâm thị trấn Thứa.

Chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh tổ chức rà soát, lập bổ sung nội dung thuyết minh đồ án quy hoạch, ghi bổ sung diện tích các ô đất CN10 và CN15 trong bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất…

Chỉ đạo UBND thành phố Bắc Ninh chấn chỉnh Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh trong việc tổ chức, thực hiện: Không lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan về điều chỉnh quy hoạch cục bộ quy hoạch chi tiết…

Đối với Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh: Tổ chức kiểm điểm xác định trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra các tồn tại, vi phạm trong công tác tổ chức lập quy hoạch xây dựng tại các đồ án: QHPK Khu đô thị Nam Sơn, QHPK Khu vực trung tâm thị trấn Thứa, huyện Lương Tài và QHPK Khu đô thị, du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn.

Về lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh: Phê duyệt giảm dự toán xây dựng công trình tại 05 dự án thanh tra với tổng số tiền là 4.072.297.456 đồng. Thu hồi số tiền 13.812.529 đồng thanh toán sai tăng chi phí khảo sát xây dựng tại dự án ĐT 279.

Đối với các dự án xây dựng dân dụng và hạ tầng kỹ thuật, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu Ban Quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh: Phê duyệt giảm dự toán gói thầu xây dựng theo quy định số tiền 214.760.000 đồng; giảm trừ giá trị hợp đồng số tiền 196.686.000 đồng và giảm trừ khi thanh toán số tiền 245.099.000 đồng.

Cụ thể tại các dự án như sau: Dự án trường học liên cấp tiểu học và trung học cơ sở phường Võ Cường; Dự án mở rộng đường Lý Anh Tông và đường kết nối ngoài phạm vi nút giao thông Tây Nam thành phố Bắc Ninh; Dự án hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất nông thôn mới tại xã Kim Chân, thành phố Bắc Ninh…

Những dự án bất động sản tại Bắc Ninh bị “điểm mặt” trong Kết luận Thanh tra như: Khu nhà ở xã hội Cát Tường ECCO – Công ty cổ phần Cát Tường là chủ đầu tư; Khu nhà ở xã hội Thống Nhất – Công ty TNHH thương mại và đầu tư phát triển Thống Nhất làm chủ đầu tư; Nhà ở xã hội Đông Dương – Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục Đông Dương; Khu nhà ở Cao Nguyên 3 – Công ty cổ phần Cao Nguyên; Nhà ở xã hội Sao Hồng – Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Sao Hồng…

Liên quan đến những dự án trên, Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục ghi nhận, làm việc với các cơ quan chức năng và thông tin đến bạn đọc.

Ánh Dương

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load