Thứ năm 05/10/2023 09:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thành phố Phúc Yên hướng tới đô thị loại II năm 2025

15:55 | 18/05/2023

(Xây dựng) - Để thực hiện mục tiêu trở thành đô thị loại II vào năm 2025, thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đã và đang đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật theo hướng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng các tiêu chí theo quy định.

Thành phố Phúc Yên hướng tới đô thị loại II năm 2025
Phúc Yên - vùng trọng điểm công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo 5 tiêu chí của đô thị loại II áp dụng quy định của Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị loại II, đến nay thành phố Phúc Yên đạt 61,25/100 điểm trong bộ tiêu chí.

Trong đó, tiêu chí 1, vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, đạt 12,75/18 điểm (tối thiểu 13,5 điểm); Tiêu chí 2, về quy mô dân số, đạt 4,5/8 điểm; Tiêu chí 3, mật độ dân số, đạt 0/6 điểm do mật độ dân số khu vực nội thành, nội thị đạt 3.325 người/km2 (quy định tối thiểu là 8.000 người/km2), mật độ dân số toàn đô thị đạt 1.260 người/km2 (quy định tối thiểu là 1.800 người/km2); Tiêu chí 4, về tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, đạt 5/6 điểm; Tiêu chí 5, trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị thành phố đạt 39/60 điểm. Còn 12/62 tiêu chuẩn chưa đạt thành phố đang tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai để đạt ít nhất mức tối thiểu.

Hiện nay, thành phố đang đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Phúc Yên đến năm 2025 cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II. Bước đầu hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo nhu cầu phát triển tại khu vực trung tâm của thành phố; đặc biệt chú trọng tới hạ tầng giao thông đô thị làm động lực phát triển.

Cùng đó, HĐND các cấp phê duyệt; đề xuất bổ sung các hạng mục công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo định hướng của quy hoạch phân khu C2, C3 tỷ lệ 1/2000; các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố đã được phê duyệt.

Thành phố Phúc Yên hướng tới đô thị loại II năm 2025
Một góc thành phố Phúc Yên.

Để đạt các được mục tiêu, thành phố đưa ra các nhóm giải pháp: Nâng cao hiệu quả của quy hoạch, kế hoạch về xây dựng công trình hạ tầng đô thị; đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư tạo nguồn lực phát triển kinh tế xã hội; nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình hạ tầng đô thị.

Đồng thời, thành phố cũng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong xã hội; tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự trong sạch, vững mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh hơn trong công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, nhất là tổ chức cơ sở Đảng và đội ngủ đảng viên.

Ngoài ra, thành phố cũng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân và của cả hệ thống chính trị để thực hiện thành công các nhiệm vụ đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Vĩnh Phúc; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong xã hội để mọi người dân ủng hộ trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khung thành phố Phúc Yên; tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo hướng hiện đại, đồng bộ, thành phố Phúc Yên sớm trở thành đô thị loại II và là trung tâm kinh tế, đô thị dịch vụ, du lịch của tỉnh.

Văn Nhất

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load