Thứ ba 06/06/2023 02:47 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

16:03 | 28/03/2023

(Xây dựng) – Nhằm đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công, bồi thường giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình trọng điểm, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Chương trình hành động về vấn đề này năm 2023.

Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công
Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nhằm thực hiện Nghị quyết của Chính phủ.

Theo đó, Chương trình nhằm mục tiêu tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình trọng điểm, các dự án hạ tầng, giao thông đô thị. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân năm 2023 đạt trên 95%.

Trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND thành phố phương án phân bổ hết số vốn Thủ tướng Chính phủ, HĐND thành phố giao; đồng thời chủ trì đôn đốc các đơn vị, chủ đầu tư hoàn chỉnh thủ tục để được bố trí vốn (hoàn thành trước ngày 31/3/2023). Tham mưu cho thành phố phương án điều chỉnh, điều chuyển vốn giữa các dự án các đợt trong năm nhằm phù hợp với tiến độ thực tế của từng dự án, góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn. Bên cạnh đó, tham mưu hoạt động của Tổ công tác rà soát các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài và Tổ công tác thúc đẩy giải ngân các dự án được giao vốn lớn...

Sở Tài chính định kỳ được giao báo cáo Bộ Tài chính kết quả giải ngân chi tiết tất cả các nguồn vốn đầu tư do thành phố quản lý, đảm bảo các dự án có thể giải ngân đủ số vốn được phân bổ…

Thành phố cũng yêu cầu Kho bạc nhà nước hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề nghị thanh toán, gửi Kho bạc nơi mở tài khoản về thành phần, số lượng hồ sơ thanh toán theo quy định.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường phải chịu trách nhiệm có ý kiến về chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, trong tổng mức đầu tư dự án đối với các hồ sơ trình chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định pháp luật, bám sát giá thị trường, đảm bảo tính khả thi khi triển khai, tránh tình trạng sau khi phê duyệt dự án thì người dân lại không đồng ý, hợp tác, dẫn đến việc phải thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư, ảnh hưởng tiến độ giải ngân và thực hiện dự án.

Ngoài ra cũng nhanh chóng phối hợp với Sở Tài chính, Hội đồng thẩm định giá đất thành phố tham mưu UBND thành phố phê duyệt đơn giá bồi thường đối với những dự án đã có quyết định đầu tư để làm cơ sở giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023. Tham mưu hoạt động của Tổ công tác rà soát, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Thành phố cũng yêu cầu các địa phương trên địa bàn chỉ đạo và giám sát thường xuyên các cơ quan chuyên môn trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư có dự án trên địa bàn.

Rà soát, kiện toàn Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn.

Đối với các dự án đã được UBND thành phố phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì UBND các địa phương khẩn trương ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của toàn bộ các trường hợp bị ảnh hưởng trong dự án và thực hiện chi trả theo đúng quy định…

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn bồi thường các dự án, Thành phố đề nghị người đứng đầu các địa phương cần quan tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt các Phòng, Ban, đơn vị, Chủ đầu tư dự án phối hợp chặt chẽ với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng địa phương giải quyết dứt điểm các vấn đề có liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của từng dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Đối với các dự án đã được phê duyệt chưa thể triển khai hoặc đang triển khai nhưng vướng công tác giải phóng mặt bằng không thể thi công tiếp, các chủ đầu tư dự án chủ động báo cáo, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, trường hợp cần thiết, đề xuất dừng hoặc thu hẹp quy mô dự án (nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án) để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, tránh để xảy ra tình trạng “ngâm” vốn hoặc phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

Đối với các dự án bố trí vốn góp ngân sách thành phố tham gia các dự án chuyển tiếp theo hình thức đối tác công tư, các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trong quá trình tổ chức, thực hiện, hoàn thành dự án theo đúng quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo mục tiêu, hiệu quả kinh tế xã hội của dự án, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, an toàn công trình, tiến độ dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí ngân sách và tài sản Nhà nước.

Đối với các dự án đến nay đã hết thời gian thực hiện, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục, trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo quy định…

Các Sở, ban, ngành, UBND thành phố Thủ Đức, UBND các quận - huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án thuộc lĩnh vực được giao quản lý, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố về tiến độ triển khai và chất lượng công trình.

Cuối cùng, UBND thành phố đề nghị Sở Nội vụ xem xét, không đề xuất khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị được giao chủ đầu tư dự án nhưng không thực hiện đúng tiến độ đã đăng ký. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 của tập thể và lãnh đạo các Sở, ban, ngành và các địa phương.

Phương Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load