Thứ hai 29/11/2021 13:43 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng

14:42 | 07/06/2021

(Xây dựng) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

thanh hoa tang cuong quan ly quy hoach trat tu xay dung
Ảnh minh họa.

Theo đó, tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định pháp luật về xây dựng bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao trách nhiệm công tác quản lý Nhà nước và ý thức, nhận thức của nhân dân về chấp hành pháp luật; tăng cường giám sát, phát hiện, đưa tin, kiến nghị xử lý kịp thời các vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng; phản ánh kịp thời những việc làm sai trái của tập thể, cá nhân và nêu gương những điển hình tốt về công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện nghiêm kỷ cương pháp luật về trật tự xây dựng.

Sở Xây dựng rà soát các văn bản, quy định trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy chế quản lý kiến trúc, quản lý đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành, điều chỉnh, phân cấp, ủy quyền quản lý cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản thay thế, sửa đổi hoặc bổ sung Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (trong đó quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, tránh việc đùn đẩy trách nhiệm).

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quy hoạch, kiến trúc, công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép, trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại UBND các huyện, thị xã, thành phố; kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý, ngăn chặn hiệu quả các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; xử lý hoặc kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nghiêm các chủ đầu tư, doanh nghiệp có vi phạm... Tổ chức, phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật về xây dựng cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là ở cấp huyện, cấp xã.

Các sở, ngành liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát các trường hợp vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn đã được phát hiện nhưng chưa được xử lý dứt điểm để khẩn trương đôn đốc, tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo xử lý triệt để, nghiêm minh theo quy định của pháp luật... Tăng cường tổ chức kiểm tra, phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã khi các cơ quan này tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về trật tự xây dựng thuộc địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp do Ban quản lý. Khi phát hiện hành vi vi phạm trật tự xây dựng, kịp thời thông báo bằng văn bản đề nghị UBND cấp huyện nơi có công trình vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời gửi văn bản về Sở Xây dựng để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Hà Chi

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load