Thứ hai 04/12/2023 17:10 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Tăng cường quản lý kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư

21:50 | 25/04/2023

(Xây dựng) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Tăng cường quản lý kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư
Ảnh minh họa.

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ và để tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau: Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc tỉnh quản lý; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản quy định chi tiết việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng và Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, nâng cao năng lực quản lý trong việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang được giao quản lý tài sản, tiếp tục rà soát, phân loại, lập hồ sơ, kế toán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, nước sạch nông thôn tập trung (không bao gồm công trình nước sạch cho cả khu vực đô thị và khu vực đô thị và khu vực nông thôn) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh để thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định; hoàn thành trong quý III/2023. Khẩn trương thực hiện rà soát, phân loại, kiểm tra hiện trạng, lập phương án giao, quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch hiện có, theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 15890/UBND-KTTC ngày 25/10/2022 về việc triển khai thực hiện quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch; hoàn thành trong quý II/2023.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang được giao quản lý tài sản, tiếp tục thực hiện rà soát, phân loại, kiểm tra hiện trạng, lập phương án giao, quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị (bao gồm các công trình cấp nước sạch cho cả khu vực đô thị và khu vực nông thôn) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 15890/UBND-KTTC ngày 25/10/2022, về việc triển khai thực hiện quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch và Công văn số 929/UBND-KTTC ngày 19/01/2023 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện nhiệm vụ của Sở Xây dựng; đảm bảo hoàn thành trong quý II/2023...

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện việc báo cáo tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, hạ tầng nước sạch, hạ tầng giao thông trên địa bàn và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng, khai thác tài sản theo quy định.

Thảo Chi

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load