Thứ tư 29/11/2023 03:49 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị trung tâm miền núi phía Tây đến năm 2025

11:22 | 20/09/2023

(Xây dựng) – Ngày 19/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đã ký Quyết định số 3343/QĐ-UBND, về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị trung tâm miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thanh Hóa: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị trung tâm miền núi phía Tây đến năm 2025
Ảnh minh họa.

Theo đó, điều chỉnh 1,6ha đất nông nghiệp (trồng lúa) thành đất hỗn hợp - sản xuất kinh doanh không gây ô nhiễm theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ngọc Lặc đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2264/QĐUBND ngày 27/6/2023.

Đồng thời, cập nhật ngoài ranh giới quy hoạch đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa 3,4ha đất sản xuất kinh doanh không gây ô nhiễm theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ngọc Lặc đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 27/6/2023.

Sau khi được điều chỉnh, lô đất sản xuất kinh doanh không gây ô nhiễm có tổng diện tích khoảng 5,0ha; ký hiệu là (HH-SXKD), tầng cao từ 1-3 tầng, mật độ xây dựng tối đa 65%; hệ số sử dụng đất tối đa 1,8 lần.

Lý do điều chỉnh, cập nhật quỹ đất sản xuất kinh doanh theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 27/6/2023, đảm bảo sự thống nhất giữa các loại hình quy hoạch; chuẩn bị quỹ đất thuận lợi, phù hợp để kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh thu hút lực lượng lao động, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Ngọc Lặc.

Giữ nguyên theo Quyết định số 5042/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; điều chỉnh cục bộ tại các Quyết định số 5316/QĐ-UBND ngày 23/12/2021, Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh.

Cập nhật và thể hiện những nội dung điều chỉnh được UBND tỉnh phê duyệt trong Quy hoạch chung đô thị trung tâm miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện cập nhật nội dung điều chỉnh trong quy hoạch chung xây dựng xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc.

Tổ chức công bố, công khai quy hoạch được duyệt chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được phê duyệt theo quy định tại Khoản 12, Điều 29 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018.

Tổ chức bàn giao hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch cho Sở Xây dựng, UBND xã Quang Trung, làm cơ sở để quản lý và tổ chức thực hiện theo quy hoạch được duyệt. Sở Xây dựng và các Sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, quản lý thực hiện theo quy hoạch và các quy định hiện hành của pháp luật.

Tiến Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load