Thứ ba 19/10/2021 16:30 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng

22:16 | 20/09/2021

(Xây dựng) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trên địa bàn.

thanh hoa phan cap tham dinh bao cao nghien cuu kha thi thiet ke xay dung
Ảnh minh họa.

Theo đó, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công: Phòng được giao quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện thẩm định các nội dung theo quy định tại Khoản 2, Điều 58 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 15, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 đối với dự án đầu tư xây dựng công trình cấp III, IV do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư. Riêng các dự án có công trình thuộc danh mục công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn lợi ích của cộng đồng theo Phụ lục X kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP phải có thỏa thuận của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo chuyên ngành quản lý về quy hoạch và giải pháp kỹ thuật công trình.

Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công: Phòng được giao quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện thẩm định các nội dung quy định tại Khoản 2, Điều 58 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 đối với dự án nhóm B có công trình cấp III, IV, dự án có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng cấp III, IV (theo Phụ lục X kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP) được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện, trừ các dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phân công cho Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thẩm định.

Đối với dự án sử dụng vốn khác: Phòng được giao quản lý về xây dựng thuộc UBND cấp huyện thẩm định các nội dung quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ, e Khoản 2, Điều 58 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 15, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 đối với dự án quy mô lớn (quy định tại Khoản 8, Điều 3 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP) có công trình cấp III, IV, dự án có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng cấp III, IV (theo Phụ lục X kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP) được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện, trừ các dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phân công cho Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thẩm định.

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. Đối với công trình xây dựng thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công Phòng được giao quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo các nội dung quy định tại Khoản 2, Điều 83a Luật Xây dựng năm 2014 được bổ sung tại Khoản 26, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 đối với công trình cấp III, IV thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

Đối với công trình xây dựng thuộc dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài đầu tư công: Phòng được giao quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện thẩm định các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 83a Luật Xây dựng năm 2014 được bổ sung tại khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 đối với công trình cấp III, IV thuộc dự án có quy mô nhóm B, công trình cấp III, IV thuộc dự án có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng theo Phụ lục X kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện, trừ các dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phân công cho Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thẩm định.

Đối với công trình xây dựng thuộc dự án sử dụng vốn khác: Phòng được giao quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện thẩm định các nội dung quy định tại Điểm a, b, c, đ và e Khoản 2 ,Điều 83a Luật Xây dựng năm 2014 được bổ sung tại Khoản 26, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 đối với công trình cấp III, IV thuộc dự án có công trình ảnh hướng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng theo Phụ lục X kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP được xây dựng tại khu vực không có quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện, trừ các dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phân công cho Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thẩm định.

Thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. Cơ quan được phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này là cơ quan thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

Hà Chi

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load