Thứ tư 17/07/2024 23:39 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Huy động hơn 19 nghìn tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

15:42 | 09/07/2024

(Xây dựng) – Trong giai đoạn 2021-2023, tỉnh Thanh Hóa đã huy động nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là hơn 19 nghìn tỷ đồng, đạt 43.52% so với kế hoạch đến năm 2025.

Thanh Hóa: Huy động hơn 19 nghìn tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Tỉnh Thanh Hóa thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2023, tổng số vốn huy động của cộng đồng dân cư 3.118.766 triệu đồng, chiếm 16,03%.

Theo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm 2021 – 2023 của HĐND tỉnh Thanh Hóa, tổng huy động nguồn lực thực hiện chương trình là hơn 19 nghìn tỷ đồng, đạt 43,52% so với kế hoạch đến năm 2025 (kế hoạch huy động giai đoạn 2021 – 2025 là 44.700 tỷ đồng). Bao gồm: Ngân sách trung ương 1.442.696 triệu đồng, chiếm 7,42%; vốn đầu tư phát triển: Giai đoạn 2021-2025 là 2.154.920 triệu đồng (đợt 1 - 1.920.500 triệu đồng; đợt 2 (vốn bổ sung) - 234.420 triệu đồng). Số vốn trung hạn đã phân bổ chi tiết đến từng dự án và mức vốn là 2.139.920 triệu đồng. Số vốn chưa phân bổ chi tiết là 15.000 triệu đồng. Số vốn Trung ương giao năm 2021, 2022 và 2023 là 1.092.850 triệu đồng, năm 2022 (bao gồm cả của năm 2021) là 564.660 triệu đồng. Tiến độ giải ngân đến nay đạt 99,16%. Năm 2023 là 528.190 triệu đồng. Tiến độ giải ngân đến nay đạt 91,49%.

Vốn sự nghiệp: Tổng số vốn trung ương giao năm 2021, 2022 và 2023 là 339.846 triệu đồng; đã phân bổ chi tiết 339.846 triệu đồng. Theo báo cáo của các địa phương, tiến độ giải ngân vốn năm 2021 (chuyển nguồn năm 2022 thực hiện) đạt 100%; vốn năm 2022 và 2023, tiến độ giải ngân đạt 80,38%.

Thực hiện chính sách khuyến khích xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thanh Hóa, năm 2021, năm 2022 và năm 2023, ngân sách tỉnh đã bố trí 437.505 triệu đồng, chiếm 2,25%. Tiến độ giải ngân đến nay: Vốn năm 2021 đạt 100%, vốn năm 2022 và 2023 đạt 87,8%. Ngân sách huyện, xã: 8.588.876 triệu đồng, chiếm 44,15%. Trong đó: Ngân sách huyện 3.255.883 triệu đồng, chiếm 16,73%; ngân sách xã là 5.332.993 triệu đồng, chiếm 27,42%; vốn lồng ghép 2.949.419 triệu đồng, chiếm 15,16%; vốn tín dụng 2.213.413 triệu đồng, chiếm 11,38%; vốn doanh nghiệp, hợp tác xã 713.135 triệu đồng, chiếm 3,67%. Vốn huy động của cộng đồng dân cư (bao gồm tiền mặt và giá trị ngày công lao động, vật tư, vật liệu, hiến đất) 3.118.766 triệu đồng, chiếm 16,03% (không bao gồm kinh phí người dân tự chỉnh trang nhà ở dân cư).

Thảo Chi

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load