Thứ năm 19/05/2022 09:41 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Đảng bộ huyện Hoằng Hóa - một nhiệm kỳ bứt phá

21:48 | 30/07/2020

(Xây dựng) - Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên, Đảng bộ và nhân dân huyện Hoằng Hóa (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần XXVI.

thanh hoa dang bo huyen hoang hoa mot nhiem ky but pha
Cùng với sự phát triển kinh tế, huyện Hoằng Hóa đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Hoằng Hóa đã tranh thủ thời cơ, thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI tạo nên những thành quả mang tính đột phá trên nhiều lĩnh vực, qua đó đạt kết quả khá toàn diện với 28/29 chỉ tiêu.

Giai đoạn 2016 - 2020 tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân ước đạt 14,65%, vượt mục tiêu đề ra Đại hội (14,5%); trong đó, ngành Dịch vụ có mức tăng trưởng cao, Công nghiệp - Xây dựng 17,55%, Nông - Lâm - Thủy sản 3,11%. Quy mô giá trị sản xuất (theo giá so sánh) năm 2020 ước đạt 16.386 tỷ đồng, gấp 1,98 lần so với năm 2015; theo giá hiện hành năm 2020 ước đạt 25.879 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng giá trị sản xuất năm 2020 ngành Công nghiệp - Xây dựng chiếm 48,1% tăng 5% so với 2015, ngành Dịch vụ chiếm 36.6% tăng 5,4% so với 2015, ngành Nông, lâm, thủy sản chiếm 15,3% giảm 10,5% (mục tiêu Đại hội 8%-36%-16%).

Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng trong nông nghiệp từ 40,2% năm 2015 xuống còn 24,25% năm 2020, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ năm 2015 từ 59,8% lên 75,75% năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 50,2 triệu đồng, vượt mục tiêu Đại hội (41 triệu đồng) gấp 2,01 lần so với năm 2015.

Đặc biệt, nhiệm kỳ qua, lĩnh vực xây dựng cơ bản phát triển nhanh, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 17,23%; Giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 4.188 tỷ đồng; gấp 2,21 lần so với năm 2015; Huy động, kêu gọi nguồn lực từ các chương trình, dự án ở nhiều cấp, ngành; đồng thời huy động, kêu gọi nguồn lực từ các doanh nghiệp và nhân dân cho đầu tư xây dựng. Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Qua đó hoàn thành, đưa vào sử dụng 25km đường đô thị thứ yếu (04 làn xe cơ giới), đường Phú - Giang, đường Đạo - Thành - Tân... các nhà hàng, khách sạn tại Khu du lịch Hải Tiến.

Năm 2020, huyện đã hoàn thành quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch điều chỉnh mở rộng thị trấn Bút Sơn và đô thị Hải Tiến, triển khai quy hoạch chung các đô thị: Thịnh - Lộc, Phú - Quý, đây là cơ sở quan trọng để định hướng tập trung đầu tư xây dựng phát triển đô thị của huyện.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, giữ vững đơn vị top đầu của tỉnh. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%; tốt nghiệp THCS, THPT, Bổ túc trung học phổ thông đạt 99% trở lên; tỷ lệ học sinh đỗ Đại học trên 50%. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được nâng cao, trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%.

Để đạt được những thành tựu mang tính đột phá trên, khâu then chốt là công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ huyện Hoằng Hóa đặc biệt quan tâm. Các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước. Trong đó, Đảng bộ đặc biệt chú trọng đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường. Cấp ủy và Uỷ ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã tiến hành thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở những tổ chức, cá nhân thiếu sót, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhìn lại những kết quả nổi bật đã đạt được nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hoằng Hóa thêm tự hào, đồng thời tạo thêm động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đưa Hoằng Hóa ngày càng phát triển.

Hà Chi

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load