Thứ hai 16/05/2022 16:35 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Ban hành Quy chế phối hợp thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng

17:37 | 31/08/2021

(Xây dựng) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3362/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng.

thanh hoa ban hanh quy che phoi hop tham dinh phe duyet quy hoach xay dung
Ảnh minh họa.

Theo đó, Quy chế quy định cụ thể phối hợp lấy ý kiến trong quá trình lập quy hoạch cơ quan tổ chức lập quy hoạch, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch theo quy định tại Điều 16 của Luật Xây dựng năm 2014 và Điều 20 của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. Ủy ban nhân dân có liên quan, tổ chức tư vấn lập quy hoạch có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng trong việc lấy ý kiến.

Hình thức, thời gian lấy ý kiến về quy hoạch được quy định tại Điều 17 của Luật Xây dựng năm 2014 và Điều 21 của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch nông thôn có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định trước khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, thị trấn có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về quy hoạch chung đô thị trước khi trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch này. Cơ quan, tổ chức lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, thị trấn trong việc báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về quy hoạch chung đô thị của thành phố, thị xã, thị trấn.

Phối hợp trong việc thẩm định, phê duyệt quy hoạch. Cụ thể, các cơ quan, đơn vị tổ chức lập quy hoạch nộp hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tới cơ quan thẩm định quy hoạch đồng thời 02 qua phương thức gửi qua phần mềm TD Office: Các thành phần hồ sơ quy hoạch theo quy định được số hóa, bao gồm: Phần văn bản được định dạng bằng file word và PDF (tờ trình, dự thảo kèm theo, thuyết minh quy hoạch, các văn bản có liên quan…), phần bản vẽ quy hoạch định dạng bằng file.dwg (phần mềm Auto cad). Gửi hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thẩm định: Hồ sơ quy hoạch được in giấy, trong đó quy định: Tờ trình, thuyết minh và bản vẽ có xác nhận ký và đóng dấu đầy đủ của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn; hồ sơ năng lực đơn vị tư vấn; hồ sơ bản sao về lấy ý kiến về quy hoạch, các văn bản, hồ sơ liên quan; số lượng: 02 bộ.

Phối hợp trong việc lấy ý kiến thống nhất về quy hoạch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng...

Phối hợp trong việc tham gia ý kiến về nội dung quy hoạch các đơn vị liên quan khi được tham vấn ý kiến về quy hoạch phải nêu rõ quan điểm đồng ý, không đồng ý đối với những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý, có các ý kiến khác theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của đơn vị. Đối với các quy hoạch phân khu trong Khu kinh tế Nghi Sơn phải lập dự toán chi phí riêng do có quy mô lớn hơn quy mô trong định mức hoặc các công việc quy hoạch chưa có trong định mức quy định tại Thông tư số 20/2019/TTBXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị thì quy trình phối hợp thực hiện.

Hà Chi

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load