Thứ tư 29/06/2022 13:55 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thẩm định Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn

10:53 | 26/03/2022

(Xây dựng) - Ngày 25/3, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2040. Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc Trần Thu Hằng - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì Hội nghị.

tham dinh nhiem vu dieu chinh quy hoach chung xay dung khu kinh te nam can
Toàn cảnh Hội nghị.

Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ tại Hội nghị, đơn vị tư vấn (Văn phòng Tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng – trường Đại học Kiến trúc) cho biết, Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2456/QĐ-TTg ngày 17/2/2013, với diện tích tự nhiên 10.801,95ha, nhằm khai thác tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý kinh tế và chính trị trong giao thương, dịch vụ quốc tế và trong nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Triển khai quy hoạch chung, trong Khu kinh tế Năm Căn đã lập 4 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng, với quy mô 1.069,43 ha; 1 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng với quy mô 28,76ha.

Ngoài ra, còn có một số đồ án quy hoạch do huyện triển khai lập, phê duyệt quy hoạch như các quy hoạch nông thôn mới và 3 đồ án quy hoạch phân khu đô thị với quy mô 982ha và 1 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái và Dịch vụ du lịch quy mô 113,51ha; 7 đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư với quy mô 465,64 ha...

Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát thực trạng sử dụng đất và tình hình thực tế phát triển Khu kinh tế Năm Căn, Đồ án quy hoạch chung năm 2013 đã bộc lộ một số bất cập, đặt ra yêu cầu cần điều chỉnh nhằm phù hợp với xu hướng phát triển mới.

Cụ thể, Đồ án quy hoạch chung Khu kinh tế Năm Căn quy hoạch đất nuôi trồng thủy sản công nghiệp với quy mô 4.370ha, nhưng chưa thể hiện trong Khu nông nghiệp công nghệ cao chuyên về thủy sản; chưa thể hiện công trình hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản, do đó không thể lập quy hoạch phân khu để triển khai thực hiện.

Đồ án này cũng chưa định hướng rõ nét việc phát huy hệ thống giao thông đường thuỷ của Khu kinh tế, nhất là việc khai thác quỹ đất để xây dựng các khu logistics dọc theo sông Cái Lớn; Không có khu đô thị Hàng Vịnh nhưng thực tế khu vực này đã phát triển từ lâu.

Hơn nữa, hiện nay dự án đường Hồ Chí Minh đến Mũi Cà Mau được hoàn thành và đưa vào sử dụng, có tác động lớn đến sự phát triển của khu vực, trong đó có Khu kinh tế Năm Căn…

Với các yếu tố nói trên, việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn đến năm 2040 là rất cần thiết và cấp bách, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và định hướng mới với tầm nhìn dài hạn hơn cho Khu kinh tế.

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch nhằm xây dựng Khu kinh tế Năm Căn phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia và chiến lược phát triển của tỉnh Cà Mau, đặc biệt về kinh tế biển. Trong đó, Khu kinh tế Năm Căn sẽ là hạt nhân của thị xã Năm Căn, đô thị loại III vào năm 2025; xây dựng Khu kinh tế Năm Căn thành Khu kinh tế biển đảo, đảm bảo quốc phòng - an ninh; hình thành một Khu kinh tế có phân khu chức năng hợp lý, có hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, hiện đại, không gian kiến trúc cảnh quan, đô thị văn minh, hiện đại, môi trường bền vững và sử dụng đất đai hiệu quả, khai thác tốt địa hình sông nước nhưng vẫn đảm bảo cân bằng sinh thái, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng đến tăng trưởng xanh.

Khu kinh tế Năm Căn được điều chỉnh quy hoạch với tính chất là Khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, gồm: Công nghiệp - thương mại - dịch vụ - nông nghiệp kỹ thuật cao, du lịch sinh thái và các trung tâm tiếp vận (Logistics) của tỉnh Cà Mau và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Trong đó, Khu kinh tế được xác định tiềm năng chính là ngành thủy sản công nghệ cao; là đầu mối giao thương, vận tải hàng hải quốc gia và quốc tế của Cà Mau và Đồng bằng Sông Cửu Long thông qua cảng biển Hòn Khoai, cảng Năm Căn dọc theo sông Cửa Lớn và Khu Logistics dọc theo sông này; là vùng phụ trợ để phát triển đô thị thị xã Năm Căn và là điểm trung chuyển kết nối với Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau; là Khu kinh tế biển đảo, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh của quốc gia.

Nhiệm vụ đưa ra nhiều nội dung, yêu cầu nghiên cứu lập quy hoạch, bao gồm: Yêu cầu công tác điều tra khảo sát hiện trạng, thu thập số liệu, phân tích điều kiện tự nhiên và các đặc điểm khu vực, trong đó chú ý đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn, bồi đắp, sạt lở bờ sông Cửa Lớn.

Phân tích, đánh giá hiện trạng đất đai, dân số, lao động, cơ sở kinh tế kỹ thuật, hình thái không gian, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, môi trường sinh thái, văn hóa - lịch sử trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thiên tai, dịch bệnh, thực trạng quản lý không gian xây dựng đội với các dự án đang triển khai thực hiện tại Khu kinh tế.

Đánh giá hiện trạng và định hướng điều chỉnh các ngành, lĩnh vực trong đó có ngành công nghiệp và thương mại, dịch vụ, văn hóa, thể thao, du lịch, hạ tầng công nghiệp (khu, cụm công nghiệp), hạ tầng thương mại, hạ tầng cấp điện trong quy hoạch xây dựng.

Đánh giá thực trạng các dự án đầu tư phát triển; rà soát, đánh giá việc thực hiện đồ án quy hoạch chung đã phê duyệt; xác định nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết và xác định các khâu đột phá của Khu kinh tế Năm Căn trong kỳ quy hoạch…

Bên cạnh đó, Nhiệm vụ cũng đưa ra các yêu cầu về định hướng phát triển không gian, chú trọng xem xét điều chỉnh chiến lược phát triển, quy mô các khu chức năng trên cơ sở tổng kết, đánh giá các kết quả đạt được và chưa đạt được so với định hướng của quy hoạch trước đó, cũng như việc xuất hiện các nhân tố mới ảnh hưởng đến sự phát triển của Khu kinh tế; xác định các khu chức năng cần giữ ổn định theo quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước đó…

Đóng góp ý kiến cho Đồ án, các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá cao lý do, sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn đến năm 2040, đồng thời có nhiều nhận xét, góp ý giúp đơn vị tư vấn hoàn thiện Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ, ở các lĩnh vực: Quy hoạch, đầu tư, giao thông, môi trường, tài chính, thương mại, quốc phòng an ninh…

Trong đó, nghiên cứu làm rõ tiềm năng, lợi thế, mối quan hệ vùng, chia sẻ chức năng của Khu kinh tế Năm Căn trong vùng tỉnh Cà Mau và vùng Đồng bằng sông Cửu Long; làm rõ lợi thế cạnh tranh trong mối liên kết hệ thống cảng biển, logistics; làm rõ việc quy hoạch sử dụng đất (theo từng giai đoạn lập quy hoạch) trên tổng thể và từng khu chức năng của Khu kinh tế; đánh giá tác động môi trường, chiến lược phải được lồng ghép, tích hợp ngay trong quá trình lập quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của Khu kinh tế …

Kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trần Thu Hằng tổng hợp ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng và yêu cầu đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để UBND tỉnh Cà Mau trình Thủ tướng xem xét phê duyệt.

Đan Linh

Theo

Cùng chuyên mục
 • hung yen phe duyet do an quy hoach chi tiet xay dung cum cong nghiep yen my

  (Xây dựng) - UBND tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ.

 • ha noi cac nha may xi nghiep tai 10 khu dat vang sau di doi duoc quy hoach ra sao

  (Xây dựng) - UBND Thành phố Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn Thành phố Hà Nội (đợt 1). Dự kiến, tại Kỳ họp thứ 7 sắp tới, HĐND Thành phố Hà Nội sẽ xem xét, thông qua. Theo đó, các khu đất nhà máy sau di dời được quy hoạch chủ yếu là đất công cộng, đất cây xanh, đất hỗn hợp.

 • quang binh xem xet bao cao quy hoach chung xay dung thanh pho dong hoi va vung phu can

  (Xây dựng) - Mới đây, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị nghe báo cáo Đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2045.

 • bam nat quy hoach thanh pho ha noi can lam ro trach nhiem cua tung ca nhan

  (Xây dựng) – Những ngày gần đây, vấn đề điều chỉnh quy hoạch của Hà Nội đang được dư luận hết sức quan tâm khi hàng loạt sai phạm liên quan trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch đã được Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ tại Kết luận Thanh tra số 39/KL-TTr ngày 17/5/2022. 

 • can tho thanh pho sinh thai mang dam ban sac van hoa song nuoc dong bang song cuu long

  (Xây dựng) – UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Tờ trình số 107/TTr-UBND về việc thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. Mục tiêu đến năm 2030, thành phố Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Đến năm 2050, Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL, thuộc nhóm các thành phố phát triển châu Á.

 • xu huong thiet ke toa nha van phong tiet kiem nang luong

  (Xây dựng) – Các chuyên gia, kiến trúc sư cho rằng, việc nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho công trình, trong đó có các công trình văn phòng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với ngành Xây dựng nhằm thực hiện mục tiêu giảm phát thải CO2 cũng như để thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm của Việt Nam, việc giảm tiêu thụ năng lượng trong các công trình có thể được thực hiện bằng việc giảm thời gian sử dụng điều hòa không khí và tăng cường thông gió tự nhiên cho công trình, đặc biệt là cho các tòa nhà văn phòng.

Xem thêm
 • dieu chinh quy hoach chi tiet ty le 1500 khu ky tuc xa so 4 dai hoc quoc gia ha noi

  (Xây dựng) - Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ký Quyết định số 491/QĐ-BXD về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu ký túc xá số 4 thuộc dự án Đầu tư xây dựng khu ký túc xá sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội (QG-HN05) tại Hòa Lạc.

  10:03 | 24/06/2022
 • thanh hoa bo sung them 7 cum cong nghiep vao quy hoach

  (Xây dựng) - UBDN tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 2189/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện Thiệu Hóa, Hậu Lộc, Thạch Thành và Thọ Xuân vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

  09:29 | 24/06/2022
 • quy hoach vung dbscl dinh huong dung dan tao tien de cho quy hoach cac vung khac

  Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là quy hoạch tổng thể đa ngành, liên ngành, liên tỉnh với định hướng quy hoạch đúng đắn và đặt tiền đề cho quy hoạch các vùng khác.

  14:55 | 22/06/2022
 • phat trien do thi ben vung can phan quyen tranh tu duy lang man

  Để phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh thì từ khâu quy hoạch đến quá trình triển khai xây dựng phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc, không tùy tiện điều chỉnh quy hoạch cục bộ.

  13:14 | 20/06/2022
 • cot moc quan trong trong lich su phat trien dbscl

  "Tôi kỳ vọng việc thực hiện Quy hoạch vùng ĐBSCL, một quy hoạch mà mọi con mắt đang đổ dồn vào, sẽ mang lại sự phát triển bền vững thực sự cho ĐBSCL", ThS. Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia nghiên cứu độc lập về sinh thái vùng ĐBSCL bày tỏ.

  10:26 | 19/06/2022
 • quy hoach vung dbscl lien ket vung tu 8 trung tam dau moi

  Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là quy hoạch có tầm nhìn dài hạn, mang tính tích hợp và có vai trò là "nhạc trưởng" trong hỗ trợ liên kết vùng, liên kết các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL để phát triển kinh tế bền vững, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

  10:21 | 19/06/2022
 • thuc hien quy hoach dbscl nhung uu tien hang dau de phat trien ben vung toan khu vuc

  PGS.TS. Trần Trọng Hanh, nguyên Hiệu trưởng Đại học Kiến trúc Hà Nội nhấn mạnh, Quy hoạch vùng ĐBSCL thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Chính phủ, tận dụng được nhiều chất xám của các chuyên gia, các nhà khoa học cùng sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương.

  20:26 | 18/06/2022
 • hoan thien the che chinh sach thuc day do thi hoa va phat trien do thi ben vung den nam 2030 tam nhin den nam 2045

  (Xây dựng) – Đây là chủ đề của Hội thảo chuyên đề 3 nằm trong khuôn khổ “Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam”, do Bộ Xây dựng và Ban Kinh tế Trung ương phối hợp tổ chức sáng 17/6 tại Hà Nội.

  15:23 | 18/06/2022
 • chuyen doi so va xay dung ha tang do thi dong bo hien dai

  (Xây dựng) - Góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong 2 ngày 16 và 17/6, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì tổ chức Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam với chủ đề “Phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh”.

  15:08 | 17/06/2022
 • xay dung do thi chuoi do thi thong minh

  (Xây dựng) - Ngày 16/6, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam với chủ đề “Phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh” đã diễn ra hội thảo “Xây dựng đô thị, chuỗi đô thị thông minh kết nối trong nước và quốc tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là một trong 4 hội thảo chuyên đề của Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam.

  14:49 | 17/06/2022
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load