Thứ tư 04/10/2023 03:32 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên: Triển khai thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia

21:00 | 08/04/2023

(Xây dựng) - Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, bao gồm: Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình xây dựng nông thôn mới; Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững, trong đó một số chương trình mục tiêu đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Thái Nguyên: Triển khai thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia
Nghị quyết về việc cho ý kiến bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Nguyên được thông qua tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV. (Ảnh: thainguyen.gov.vn).

Đến nay, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Cụ thể: Có 10 xã đạt chuẩn NTM, 9 xã NTM nâng cao, 4 xã NTM kiểu mẫu; 25 xóm được UBND cấp huyện công nhận đạt chuẩn xóm NTM kiểu mẫu; huyện Phú Bình có 100% số xã đạt chuẩn NTM, đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn huyện NTM; giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt 2,17%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn một số khó khăn, vướng mắc như: Thiếu đồng bộ, chưa đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và một số văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh và các sở, ngành nên ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân các nguồn vốn được giao năm 2022.

Tính đến hết tháng 01/2023, tỉnh Thái Nguyên đã giải ngân vốn của 3 chương trình mục tiêu quốc gia đạt 67,21% (vốn đầu tư công đạt 84,71%, vốn sự nghiệp đạt 36,45%). Cụ thể Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững đạt 27,55%; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đạt 53,24%; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt 87,27%.

Thái Nguyên: Triển khai thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia
Lãnh đạo tỉnh chủ trì phiên họp trực tuyến (điểm cầu tỉnh Thái Nguyên) của Chính phủ với các địa phương về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. (Ảnh: thainguyen.gov.vn).

Để hoàn thành được mục tiêu kế hoạch năm 2023 của 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên, ngày 24/2/2023, UBND tỉnh ban hành văn bản số 20/TB-UBND yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Nguyên và Ban Chỉ đạo Xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn NTM năm 2023; các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện việc rà soát hệ thống văn bản, kịp thời ban hành, điều chỉnh hoặc tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành điều chỉnh các văn bản, hướng dẫn để đảm bảo triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo về các nội dung, nhiệm vụ được giao phụ trách đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra; định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ thực hiện về cơ quan thường trực chương trình.

Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành liên quan tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo và pháp luật về triển khai thực hiện chương trình đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra. Giao các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và cân đối, bố trí nguồn vốn đối ứng theo phân cấp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; có giải pháp cụ thể và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Thái Nguyên: Triển khai thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia
Một số chương trình mục tiêu quốc gia đã được tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. (Ảnh: thainguyen.gov.vn).

Trên cơ sở nguồn vốn bổ sung của Trung ương, ngày 24/3/2023, tại Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về việc cho ý kiến bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, quyết nghị bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, vốn ngân sách Trung ương là hơn 117,5 tỷ đồng. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn để Thái Nguyên sớm hoàn thành kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Việt Hoan – Đức Năm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load