Thứ hai 27/06/2022 12:53 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên: Hơn 90% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

14:21 | 06/03/2022

(Xây dựng) – Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, năm 2021, tỉnh Thái Nguyên có 91% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

thai nguyen hon 90 xa phuong thi tran dat chuan tiep can phap luat
Lễ ký cam kết thực hiện quy chế hoạt động của câu lạc bộ Phụ nữ với Pháp luật tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ (Nguồn: Cổng thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên).

Theo đó, để được công nhận là xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cần đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Điều 6 của Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ với 5 điểm được quy định tại khoản 1 như sau: Điểm a, trong 5 tiêu chí gồm: Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật; Thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở và thực hiện dân chủ ở cơ sở, không có tiêu chí nào dưới 50% số điểm tối đa. Điểm b: Tổng số điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật phải đạt từ 90% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại I, từ 80% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại II và từ 70% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại III. Điểm c: Kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân quy định tại điểm đ khoản 2 điều 5 của quy định này đạt từ 80% tổng số điểm tối đa trở lên. Điểm d: Trong năm không có cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành vi công vụ trái pháp luật gây ra.

Trên cơ sở đó, căn cứ vào đánh giá của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh đã công bố 162/178 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 chiếm 91%. Còn lại 16 đơn vị cấp xã không đạt, trong đó, huyện Phú Bình và Phú Lương mỗi đơn vị có 4 xã; huyện Võ Nhai 3 xã; huyện Đồng Hỷ và thành phố Thái Nguyên mỗi đơn vị 2 xã; huyện Đại Từ 1 xã. Trong số đơn vị chưa đạt, có 7 xã chưa đạt theo quy định tại điểm b, 9 xã chưa đạt theo quy định tại điểm d đều thuộc khoản 1, điều 6, Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2022 và các năm tiếp theo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Sở Tư pháp chủ động theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc nhiệm vụ công tác chuẩn tiếp cận pháp luật của các đơn vị bảo đảm theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ. UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021, tiếp tục duy trì, thực hiện có hiệu quả trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Chỉ đạo, sát sao các xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ xây dựng địa phương phải đạt chuẩn pháp luật theo quy định. Phấn đấu năm 2022, 100% số xã, phường, thị trấn của Thái Nguyên đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Việt Hoan

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load