Thứ năm 18/07/2024 18:14 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên: Đẩy mạnh công tác cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng Nông thôn mới

13:58 | 05/10/2023

(Xây dựng) - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vừa chỉ đạo tới các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng và UBND các huyện, thành phố yêu cầu quan tâm, đẩy mạnh công tác cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng Nông thôn mới.

Thái Nguyên: Đẩy mạnh công tác cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng Nông thôn mới
Nguồn nước sạch ở nông thôn cơ bản đã được giải quyết.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại các quy định về giá nước sạch nông thôn đảm bảo phù hợp với thực tiễn; tăng cường công tác giám sát, đánh giá chất lượng nước sạch nông thôn; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất bố trí ngân sách địa phương để thực hiện Bộ chỉ số giám sát - đánh giá trong xét, công nhận huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao;

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tích cực triển khai các nội dung về nước sạch trong Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng hồng thôn mới giai đoạn 2021-2025; trong đó, cần chủ động rà soát các mô hình cấp nước, trữ nước hiệu quả trên địa bàn để có giải pháp hoàn thiện và nhân rộng; có giải pháp cấp nước tại các vùng đặc thù, khan hiếm và khó khăn về nguồn nước; xây dựng các mô hình thí điểm về trữ nước cộng đồng;

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện rà soát, làm rõ và khẳng định sự cần thiết, tính quy phạm pháp luật, trình tự, thủ tục xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định về xét nghiệm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt đối với công trình cấp nước quy mô hộ gia đình và Mô hình cấp nước tập trung khu vực dân cư không tập trung tại vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo quy định tại Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt và các quy định hiện hành của pháp luật; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2023;

Nghiên cứu nội dung xây dựng dự thảo quy định và hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu “Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung” theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố chủ động cân đối, lồng ghép các nguồn vốn được mở rộng, nâng cấp các công trình cấp nước nông thôn, duy trì, bảo dưỡng các công trình hiện có theo phân cấp quản lý; trong đó, cần có giải pháp ưu tiên đối với các xã, huyện chưa đạt chỉ tiêu về nước sạch để phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới.

Sáng 4/10, Hội Nước sạch và Môi trường phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên cũng đã tổ chức Hội thảo “Một số giải pháp nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”.

Cho đến nay, sau hơn 10 năm, tỉnh Thái Nguyên thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Toàn tỉnh đã có các thành phố: Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên và huyện Phú Bình được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, huyện Đại Từ cũng đã đạt 9/9 tiêu chí nông thôn mới, hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền để công nhận. Huyện Định Hóa cũng đã đạt 6/9 tiêu chí Nông thôn mới cấp huyện và đang đẩy nhanh tiến độ để trình công nhận hoàn thành Nông thôn mới trong năm 2023.

Nguyễn Thành

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load