Thứ tư 06/12/2023 11:42 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên: Chuyển hình thức đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Cây Bòng

08:45 | 26/08/2023

(Xây dựng) - UBND tỉnh Thái Nguyên đang lập hồ sơ trình HĐND tỉnh, chấp thuận việc bãi bỏ chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cây Bòng để chuyển hình thức đầu tư.

Thái Nguyên: Chuyển hình thức đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Cây Bòng
Hiện, phần lớn Dự án công nghiệp Cây Bòng đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cây Bòng được HĐND tỉnh Thái Nguyên quyết định chủ trương đầu tư tại Văn bản số 521/HĐND-VP ngày 31/10/2018; được UBND tỉnh Thái Nguyên giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Võ Nhai làm chủ đầu tư, thực hiện bằng vốn ngân sách Nhà nước, vốn ứng trước của nhà đầu tư và vốn hợp pháp khác.

Ngày 20/11/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 3535/QĐ-UBND. Tuy nhiên, do khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách Nhà nước tập trung còn hạn chế, không đảm bảo nguồn cân đối cho dự án, dự án đã được triển khai thực hiện từ nguồn vốn vay của Quỹ Phát triển đất và nguồn vốn ứng trước của nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG); chưa thực hiện trình thẩm định, phê duyệt bất cứ gói thầu xây lắp nào từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cây Bòng chưa trong Danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên: Đến nay, việc bổ sung vốn cho dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hàng năm để trả nợ kinh phí đã thực hiện và tiếp tục thực hiện dự án bằng nguồn vốn đầu tư công là khó thực hiện và không hiệu quả, do việc bố trí ngân sách hoàn trả vốn ứng cho Quỹ phát triển đất và nhà đầu tư: Chủ đầu tư không có kế hoạch và dự kiến được tiến độ thu hút đầu tư, tỷ lệ lấp đầy, nên không dự toán được nguồn thu từ tiền thuê đất của nhà đầu tư vào Cụm công nghiệp Cây Bòng.

Vì thế, nếu ngân sách ghi vốn để hoàn trả vốn ứng trước sẽ không đảm bảo nguyên tắc cân đối ngân sách Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 7 và nguyên tắc quản lý ngân sách Nhà nước được quy định tại khoản 4 Điều 8, Luật Ngân sách năm 2015.

Hiện, phần lớn dự án đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, còn lại 3,427ha chưa bồi thường giải phóng mặt bằng và chưa thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Do vậy, để bố trí vốn đầu tư công phải thực hiện điều chỉnh dự án.

Theo quy hoạch, phần diện tích công nghiệp còn lại là 1,36/3,427ha, chiếm 39,7% là không nhiều, do vậy sau khi đầu tư cũng không đạt hiệu quả thu hút nhà đầu tư. Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công, dự án đã quá thời gian bố trí vốn (quá 4 năm).

Theo Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên, dự án được thực hiện trong giai đoạn là 2018-2022. Đến nay thời gian thực hiện dự án đã hết.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 66/2020/NĐ-CP: “Trong quá trình thực hiện, nếu chủ đầu tư không thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật sau 12 tháng kể từ ngày thành lập, mở rộng cụm công nghiệp hoặc ngừng thực hiện, chậm triển khai dự án 12 tháng so với tiến độ tại quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp thì UBND cấp tỉnh xem xét gia hạn hoặc quyết định lựa chọn chủ đầu tư khác”.

Để có cơ sở lựa chọn chủ đầu tư khác tiếp tục thực hiện dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Cây Bòng, UBND huyện Võ Nhai đã đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên báo cáo và đề nghị HĐND tỉnh, bãi bỏ chủ trương đầu tư Cụm công nghiệp Cây Bòng được Quyết định tại Văn bản số 521/HĐND-VP ngày 31/10/2018.

Để có đủ nguồn vốn đầu tư triển khai thực hiện dự án xây dựng hạ tầng chuyển hình thức đầu tư Cụm công nghiệp Cây Bòng, UBND huyện Võ Nhai sẽ thực hiện chuyển hình thức đầu tư công sang hình thức đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách thông qua việc mời gọi, lựa chọn doanh nghiệp, nhà đầu tư mới có đủ năng lực để tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

Được biết, UBND huyện Võ Nhai đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, thống nhất giao cho UBND huyện chỉ đạo việc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiện, huyện Võ Nhai theo đúng quy định pháp luật.

Thái Nguyên Nhân

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load