Thứ năm 06/10/2022 04:40 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên: Chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

23:09 | 18/11/2021

(Xây dựng) - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành văn bản gửi các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầu tư, Ban quản lý chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

thai nguyen chan chinh cong tac quan ly dau tu xay dung co ban
Theo phản ánh của người dân: Đơn vị thi công công trình xây dựng nút giao khác cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc thành phố Thái Nguyên đã không lập cảnh báo, rào chắn đầy đủ khiến người dân đi qua bị rơi xuống hố sâu công trình (ảnh bạn đọc cung cấp ngày 18/11/2021).

Thời gian qua, công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn một số hạn chế, tồn tại như: Trong quá trình thực hiện, nhiều dự án phải tiến hành điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án nhiều lần do thiếu sót trong các khâu khảo sát lập dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế, thẩm định thiết kế - dự toán, trình phê duyệt dự án, giám sát, nghiệm thu, quyết toán… năng lực nhà thầu còn hạn chế, chưa tuân thủ đúng trình tự đầu tư xây dựng cơ bản, tiến độ thực hiện dự án còn bị kéo dài.

Mới đây nhất, chủ trương đầu tư Dự án xây dựng sân vận động Thái Nguyên đã buộc phải điều chỉnh do đơn vị tư vấn triển khai hồ sơ thiết kế cơ sở, lập tổng mức đầu tư căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 6, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP (phương pháp xác định từ khối lượng xây dựng theo thiết kế cơ sở và yêu cầu cần thiết khác của dự án), khiến giá trị tổng mức đầu tư do đó tăng thêm 156.662 triệu đồng so với giá trị tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 19/5/2021 của HĐND tỉnh Thái Nguyên.

Trước thực tế trên, để nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, phát huy hiệu quả vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh, ngày 11/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng đã ban hành Văn bản số 5564 gửi các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầu tư, Ban quản lý chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị xã, các chủ đầu tư lập, thẩm định thiết kế, dự toán phải đảm bảo đầy đủ, đúng yêu cầu kỹ thuật về định mức, khối lượng, đơn giá và phù hợp với thực tế, tính đồng nhất giữa các công trình tương tự… chỉ thực hiện trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi có nguồn vốn bố trí cho dự án, công trình.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về tăng cường công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư, mưa sắm; thường xuyên nắm bắt các thông tin, phản ánh, kiến nghị về các hành vi tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu để kịp thời xác minh, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm. Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong công tác quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành (nhất là cấp huyện, xã)…

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng công trình dự án, thực hiện công tác nghiệm thu công trình theo quy định, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành có liên quan đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công, kết quả tỷ lệ giải ngân đạt thấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng khẳng định: Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các đơn vị và cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về thực hiện các trình tự, thủ tục triển khai dự án đầu tư công; phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình thẩm định dự án; chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản do đơn vị mình làm chủ đầu tư.

Thái Nguyên Nhân

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load