Thứ tư 23/09/2020 23:24 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tập trung hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

14:00 | 25/01/2020

(Xây dựng) - Tập trung hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cục Hạ tầng kỹ thuật trong năm 2020. Trước đó, năm 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Xây dựng, sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các Cục, Vụ chức năng và nhất là sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, cố gắng của toàn thể CBCVC, Cục Hạ tầng Kỹ thuật (HTKT) đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

tap trung hoan thien the che trong linh vuc ha tang ky thuat
Với những thành tích xuất sắc đạt được, PGS.TS Mai Thị Liên Hương - Cục trưởng Cục HTKT được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Đạt nhiều kết quả quan trọng trong năm 2019

Năm 2019, trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, Cục HTKT đã chủ trì và phối hợp xây dựng hoàn thành đề cương và dự thảo nội dung chi tiết lĩnh vực HTKT chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; Trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực HTKT; Hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ Đề án An ninh kinh tế trong lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn (CTR); Hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình quốc gia về đầu tư xử lý nước thải, trước mắt tập trung tại các đô thị lớn và các lưu vực sông theo lộ trình hợp lý...

Cùng với đó, Cục phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ soạn thảo, góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; Quy chuẩn quy hoạch xây dựng QCVN 01:2019/BXD và tiêu chuẩn kỹ thuật; các chương trình, đồ án có liên quan đến lĩnh vực quản lý hoặc được lãnh đạo Bộ giao.

Cục hướng dẫn các địa phương rà soát, điều chỉnh các nội dung quy hoạch chuyên ngành HTKT như: Lập nhiệm vụ quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xử lý CTR trên địa bàn TP Hà Nội và TP.HCM; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về lựa chọn địa điểm quy hoạch khu xử lý CTR phục vụ nhu cầu cho Thủ đô Hà Nội và Hòa Bình; Phối hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ chức lập, phê duyệt Quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải TP Nam Định; Rà soát, đánh giá một số công nghệ mới đưa vào triển khai thực tế hiện nay đối với Chương trình đầu tư xử lý CTR sinh hoạt đô thị giai đoạn 2011 - 2020…

Đối với Chương trình cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu năm 2019, Cục đã tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong công tác lập, phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn, giảm thất thoát thất thu nước sạch…

Riêng với Dự án cấp nước ĐBSCL, Cục tổ chức nhóm công tác nghiên cứu, rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc; Phối hợp WB tiếp tục khảo sát 7 tỉnh Nam sông Hậu. Hiện Cục đang lập dự thảo báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về tình hình chuẩn bị và phương án triển khai thực hiện Dự án Cấp nước an toàn vùng ĐBSCL…

Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, Cục đã phối hợp với các đơn vị có liên quan (WB, JICA, tổ chức Đông Tây hội ngộ và các ngành, các địa phương) tổ chức nhiều hội thảo quốc tế và hội thảo chuyên đề về lĩnh vực HTKT. Điển hình, Cục phối hợp với JICA tổ chức khóa đào tạo cơ bản về thiết kế Hệ thống thoát nước tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Cục HTKT cũng đã ban hành Kế hoạch triển khai của Bộ Xây dựng thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI và Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông; Phối hợp, xây dựng báo cáo, tham gia đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống thiên tai năm 2019 của Bộ Xây dựng; Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện công tác thẩm định dự án, thiết kế xây dựng; công tác về phân giới, cắm mốc biên giới, thu gom bùn thải...

tap trung hoan thien the che trong linh vuc ha tang ky thuat
Ảnh: Nhiếp ảnh gia Vũ Long.

Tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020

Bước sang năm 2020, lĩnh vực HTKT có nhiều thuận lợi, cơ hội mới để phát triển nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức. Biến đổi khí hậu, nước biển dâng diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. Tốc độ đô thị hóa tiếp tục diễn ra nhanh chóng. Các phát minh, cải tiến về khoa học công nghệ trong lĩnh vực HTKT ngày càng nhiều và theo xu hướng chủ đạo là tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường. Chủ trương của Nhà nước về xã hội hóa trong đầu tư xây dựng và cổ phần hóa các DN hoạt động trong lĩnh vực HTKT được đẩy mạnh…

Trong bối cảnh đó, Cục HTKT xác định một số nhiệm vụ và giải pháp chú trọng tâm. Đó là, ưu tiên hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực HTKT. Cụ thể, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật Cấp nước báo cáo Bộ trưởng đăng ký chương trình xây dựng pháp luật trong năm 2020 theo quy định.

Rà soát, đề xuất sửa đổi một số Nghị định và thực hiện theo chương trình xây dựng văn bản pháp luật của Bộ về lĩnh vực hạ tầng cây xanh, chiếu sáng, sử dụng chung, công trình ngầm...

Cục đồng thời rà soát, bổ sung quy định kinh doanh có điều kiện cho lĩnh vực cấp nước trong sửa đổi Luật Đầu tư công; điều kiện năng lực doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất và cung cấp nước sạch; quy định chứng nhận công trình cấp nước đạt kết quả về thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn.

Bên cạnh đó, Cục xây dựng Đề án tăng cường quản lý nhà nước về cấp nước khi thực hiện chủ trương xã hội hóa. Đề án tập trung các giải pháp, thể chế pháp luật quản lý về cấp nước (an ninh cấp nước, quản lý rủi ro, kiểm soát tài sản công trình cấp nước, kiểm soát giá nước sạch).

Cục tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm cấp nước an toàn; Đề án An ninh kinh tế trong lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý CTR (sau khi ban hành); triển khai Định hướng cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp; Điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp CTR đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn và Chương trình Quốc gia chống thất thoát thất thu nước sạch.

Triển khai Nghị quyết 751/NQ-QH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Luật Quy hoạch, Cục đôn đốc các địa phương rà soát công tác quy hoạch chuyên ngành trên địa bàn, tổ chức lập và điều chỉnh nếu cần thiết trong khi chờ quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng được lập và phê duyệt.

Cục đồng thời tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững theo Quyết định 1659/QĐ-BXD ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Triển khai thực hiện kế hoạch của Bộ Xây dựng đã ban hành thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI và Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông.

Những kết quả đã đạt được trong năm 2019 sẽ là động lực để Cục HTKT thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cụ thể cho năm 2020 với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Cục sẽ phát huy tối đa chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực HTKT, lĩnh vực có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đô thị của đất nước.

PGS.TS Mai Thị Liên Hương
Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load