Thứ tư 23/09/2020 08:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tập trung hoàn thành Nghị định hướng dẫn Luật Kiến trúc

08:30 | 25/01/2020

(Xây dựng) - Một trong những thành quả nổi bật của Bộ Xây dựng trong năm 2019 là hoàn thành dự thảo, trình Quốc hội thông qua Luật Kiến trúc vào ngày 13/6/2019. Trong năm 2020, Bộ sẽ tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực quản lý kiến trúc, quy hoạch; hoàn thành dự thảo quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

tap trung hoan thanh nghi dinh huong dan luat kien truc
Lãnh đạo Vụ tháp tùng lãnh đạo Bộ trong các chuyến công tác thực địa. Ảnh: Thiên Trường.

Luật Kiến trúc có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, gồm 5 chương, 41 điều quy định về quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc. Luật Kiến trúc có hiệu lực sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước, khắc phục những bất cập, yếu kém trong hoạt động kiến trúc hiện nay, góp phần định hướng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế…

Ngay sau khi Luật Kiến trúc được thông qua, Vụ cũng đã khẩn trương soạn thảo trình Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Kiến trúc.

Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm nói trên, cũng trong lĩnh vực xây dựng văn bản pháp luật, Vụ Quy hoạch Kiến trúc đã tham gia soạn thảo nội dung về quy hoạch xây dựng tại Luật sửa đổi Luật Xây dựng trình Quốc hội cho ý kiến tháng 11/2019; triển khai xây dựng dự thảo Nghị định và Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; Góp ý rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý trong quá trình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch; tham gia cùng các Bộ, ngành Xây dựng nội dung để trình UBTVQH ban hành Nghị quyết số 751 về giải thích Luật Quy hoạch…

Đối với công tác thẩm định quy hoạch xây dựng, trong năm 2019 Vụ đã chủ trì góp ý 14 nhiệm vụ đồ án và 73 đồ án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp Tỉnh; Thẩm định 11 đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng cấp quốc gia thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Nghiệm thu 8 đồ án thiết kế đô thị mẫu tại 8 địa phương và thực hiện nhiều nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học và dự án hỗ trợ kỹ thuật…

Bước vào năm 2020, Vụ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tiếp tục Chủ trì soạn thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Kiến trúc; rà soát, đề xuất các sửa đổi bổ sung nhằm hoàn chỉnh hệ thống các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về Quy hoạch-Kiến trúc.

Vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 2 nhiệm vụ đồ án quy hoạch chung; Thẩm định; Góp ý các đồ án quy hoạch chung đô thị từ loại IV trở lên theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị; triển khai các nhiệm vụ chuyên môn khác như tổ chức thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu; Tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; Chỉ đạo rà soát nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng NTM; Tiếp tục triển khai Đề án xây dựng NTM trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện.

Ngoài ra, Vụ tiếp tục tổ chức thực hiện Dự án SNKT Nghiên cứu xây dựng các quy định về hồ sơ kiến trúc ở giai đoạn thiết kế; Nghiên cứu đề xuất quản lý kiến trúc thông qua việc ban hành Quy chế quản lý kiến trúc theo quy định của Luật Kiến trúc; Góp ý Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo thẩm quyền...

Để hoàn thành các nhiệm vụ nói trên, Vụ hướng dẫn các địa phương triển khai điều chỉnh quy hoạch chung ở các đô thị phù hợp với tốc độ phát triển đô thị, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương; Tập trung đẩy mạnh tốc độ lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết ở các đô thị; Đẩy mạnh việc gắn kế hoạch đầu tư phát triển đô thị với quy hoạch xây dựng nhằm thu hút vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhà ở và đất đai, bảo vệ môi trường, đặc biệt là ở các đô thị lớn và các vùng kinh tế trọng điểm theo kế hoạch đã đề ra.

Cùng với đó, Vụ xây dựng hệ thống dữ liệu về quy hoạch xây dựng - kiến trúc theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về công khai quy hoạch đô thị trên toàn quốc và Quy chế Quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị toàn quốc; Tập trung chỉ đạo hướng dẫn giám sát các địa phương triển khai Chương trình lập quy hoạch xây dựng nông thôn theo đúng tiến độ đã được phê duyệt...

Trần Thu Hằng
Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load