Thứ tư 29/06/2022 13:14 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sử dụng khoản thu, chi trong lựa chọn nhà đầu tư phải đúng mục đích, đúng chế độ

20:45 | 10/03/2022

(Xây dựng) – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, có hiệu lực thi hành từ 25/3/2022.

su dung khoan thu chi trong lua chon nha dau tu phai dung muc dich dung che do
Ảnh minh họa.

Theo Thông tư, các khoản thu, chi trong lựa chọn nhà đầu tư phải đúng mục đích, đúng chế độ của Nhà nước và quy định của pháp luật. Việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng, thanh toán, quvết toán vốn đầu tư công, chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thông tư nêu rõ, các khoản chi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP gồm: Chi lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển; chi đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển; chi thẩm định kết quả sơ tuyển; chi lập, thẩm định hồ sơ mời đàm phán, hồ sơ mời thầu; chi đánh giá hồ sơ dự đàm phán, hồ sơ dự thầu; chi thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư; chi giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư về kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Định mức các khoản chi này thực hiện theo quy định tại Điều 32 và điểm e khoản 2 Điều 73 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP.

Chi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa gồm: Chi lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; chi đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; chi thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư; chi giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư về kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Định mức các khoản chi này thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP.

Các khoản thu trong lựa chọn nhà đầu tư gồm: Các khoản thu từ tiền bán hồ sơ mời thầu và các khoản thu khác (nếu có) sau khi thực hiện các nghĩa vụ thuế được bên mời thầu nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Các khoản thu do nhà đầu tư được lựa chọn chịu trách nhiệm hoàn trả các khoản chi phí quy định được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hợp đồng PPP, hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án phải thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo pháp luật chuyên ngành, pháp luật xã hội hóa được ký kết.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 25/3/2022.

Khánh Diệp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load