Thứ năm 07/07/2022 17:21 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sơn La: Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

16:09 | 28/03/2022

(Xây dựng) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 813/UBND-KT về việc triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025.

son la trien khai chuong trinh muc tieu quoc gia xay dung nong thon moi giai doan 2021 2025
Sơn La xây dựng các xã nông thôn mới (Ảnh: Internet).

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Số 319/QĐ-TTg ngày 08/03/2022 về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; Số 320/QĐ-TTg ngày 08/03/2022 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Số 321/QĐ-TTg ngày 08/03/2021 về việc quy định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo các sở, ban, nghành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố quán triệt và triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn kiểu mới, Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo phù hợp với Bộ tiêu chí quốc gia và điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Đồng thời, giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cập nhật các tiêu chí quốc gia để phối hợp với các sở, ban, nghành, đơn vị có liên quan hoàn chỉnh Đề án và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cho ý kiến trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/4/2022; Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu với UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/03/2022.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố tham mưu với UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Trình phiên họp UBND tỉnh tháng 04/2022.

Phượng Nguyễn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load