Thứ tư 06/12/2023 15:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sơn La: Chấn chỉnh công tác quản lý, xử lý vi phạm đối với tổ chức chậm đưa đất vào sử dụng

16:43 | 24/09/2023

(Xây dựng) – Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh vừa ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác quản lý, xử lý vi phạm đối với các tổ chức chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Sơn La: Chấn chỉnh công tác quản lý, xử lý vi phạm đối với tổ chức chậm đưa đất vào sử dụng
Sơn La tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn (ảnh minh họa).

Trong những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đã có nhiều biến chuyển tích cực, việc quản lý sử dụng đất đai ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, từng bước đi vào nề nếp, góp phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số trường hợp các công trình, dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất mà không hoặc chậm đưa đất vào sử dụng nhưng chưa được rà soát, kiểm tra, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật, gây lãng phí nguồn lực đất đai, tính đến ngày 31/8/2023 qua rà soát, kiểm tra phát hiện có khoảng 24 công trình, dự án chậm đưa vào sử dụng.

Để chấn chỉnh công tác đất đai trên địa bàn tỉnh và khắc phục, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện rà soát, lập danh sách, hồ sơ quản lý đối với tổ chức đã được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án mà không sử dụng đất 12 tháng liên tục hoặc tiến độ đưa đất vào sử dụng chậm 24 tháng theo quy định; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đánh giá nguyên nhân của việc không hoặc chậm đưa đất vào sử dụng của các dự án đầu tư. Tổ chức thanh tra, kiểm tra các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất; xử lý nghiêm, triệt để, đúng pháp luật đối với các công trình, dự án có vi phạm; kiên quyết thu hồi đất đối với các công trình, dự án đã chấm dứt dự án đầu tư, đã hết thời hạn cho gia hạn sử dụng đất nhưng vẫn chưa hoàn thành đầu tư, đưa vào sử dụng. Đồng thời, tham mưu thu hồi đất đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, rà soát, tổng hợp các dự án chậm tiến độ nhưng thuộc đối tượng được điều chỉnh tiến độ thực hiện, các dự án chậm tiến độ không thuộc đối tượng được điều chỉnh tiến độ theo quy định. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đánh giá nguyên nhân của các dự án chậm tiến độ; tham mưu với UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tổ chức thanh tra, kiểm tra các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm, triệt để, đúng pháp luật đối với các công trình, dự án có vi phạm; tham mưu với UBND tỉnh chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với các dự án có vi phạm theo quy định của pháp luật đầu tư.

Đối với Sở Xây dựng phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố xử lý các tổ chức được giao đất, cho thuê đất có vi phạm về hoạt động đầu tư xây dựng, trật tự xây dựng. Chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về xây dựng (nếu có).

Đối với các Sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm được giao có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện thực hiện các biện pháp tăng cường công tác quản lý đất đai theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện một số nội dung quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo quy định.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn; thường xuyên rà soát, kiểm tra, giám sát tiến độ sử dụng đất của các dự án trên địa bàn, kịp thời phát hiện các dự án chậm tiến độ đầu tư, không triển khai dự án, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các nội dung cam kết giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố về tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Phượng Nguyễn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load