Thứ năm 09/02/2023 17:19 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sóc Trăng: Vì sao Thanh tra đề nghị xử lý kỷ luật 15 cán bộ liên quan đến dự án Khu nhà ở thương mại Văn Minh

06:57 | 08/09/2022

(Xây dựng) - Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng cho biết xét nội dung, tính chất, tác hại, nguyên nhân vi phạm của các cá nhân có liên quan, kiến nghị xử lý về Đảng và chính quyền 15 cán bộ.

soc trang vi sao thanh tra de nghi xu ly ky luat 15 can bo lien quan den du an khu nha o thuong mai van minh
Dự án Khu nhà ở thương mại Văn Minh có diện tích chưa được 01ha nhưng đã có đến 15 cán bộ vi phạm đề nghị xử lý kỷ luật.

Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh có văn bản gửi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc xử lý theo quy định của Đảng. Đồng thời thông báo kết quả về Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Sóc Trăng để lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng xử lý về chính quyền theo quy định.

Ông Phạm Anh Minh, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng hiện nay là Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện Châu Thành, chịu trách nhiệm ký biên bản Tổ chuyên gia và ký Báo cáo số 02/BC-TCG ngày 06/10/2017 của Tổ chuyên gia, với vai trò là Tổ trưởng, Tổ chuyên gia đề nghị Sở Xây dựng trình UBND tỉnh Sóc Trăng công nhận Công ty TNHH Coffee City làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại Văn Minh “trong khi Công ty không có quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất ở hợp pháp để thực hiện dự án nhà ở thương mại” là không đúng theo quy định tại điềm c khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở năm 2014 và khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; vi phạm khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ công chức, viên chức.

Ông Hoàng Văn Cuông, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng, hiện đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ 3, phường 2, thành phố Sóc Trăng, chịu trách nhiệm ký biên bản Tổ chuyên gia, với vai trò là Tổ phó, Tổ chuyên gia đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng trình UBND tỉnh công nhận Công ty TNHH Coffe City làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại Văn Minh “trong khi Công ty không có quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất ở hợp pháp để thực hiện dự án nhà ở thương mại” là không đúng theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở năm 2014 và khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; vi phạm khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ.

Ông Phạm Tiến Hải, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, hiện nay là Phó Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, chịu trách nhiệm ký biên bản Tổ chuyên gia, với vai trò là Tổ viên, Tổ chuyên gia đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng trình UBND tỉnh công nhận Công ty TNHH Coffe City làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại Văn Minh “trong khi Công ty không có quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất ở hợp pháp để thực hiện dự án nhà ở thương mại” là không đúng theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở năm 2014 và khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; vi phạm khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ.

Ông Dương Quốc Việt, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng, hiện nay đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ 4, khóm 3, phường 2, thành phố Sóc Trăng, chịu trách nhiệm Tờ trình số 1684/TTr-SXD ngày 10/10/2017 trình UBND tỉnh Sóc Trăng công nhận Công ty TNHH Coffee City làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại Văn Minh, nhưng không kiểm tra lại nội dung Báo cáo số 02/BC-TCG ngày 06/10/2017 của Tổ chuyên gia “trong khi Công ty không có quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất ở hợp pháp để thực hiện dự án nhà ở thương mại” là không đúng theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở năm 2014 và khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; vi phạm khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ.

Ông Nguyễn Hoàng Dân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, chịu trách nhiệm ký biên bản Tổ chuyên gia, với vai trò là Tổ viên, Tổ chuyên gia đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng trình UBND tỉnh công nhận Công ty TNHH Coffe City làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại Văn Minh “trong khi Công ty không có quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất ở hợp pháp để thực hiện dự án nhà ở thương mại” là không đúng theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở năm 2014 và khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; vi phạm khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ.

Ông Trần Hoàng Hợp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng vi phạm khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ. Đó là: Phân công ông Tô Ngọc Hiển (dự họp thay ông Trần Hoàng Hợp, Tổ viên, Tổ chuyên gia). Ông Tô Ngọc Hiển ký biên bản Tổ chuyên gia, với vai trò là Tổ viên, Tổ chuyên gia đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng trình UBND tỉnh công nhận Công ty TNHH Coffe City làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại Văn Minh “trong khi Công ty không có quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất ở hợp pháp để thực hiện dự án nhà ở thương mại” là không đúng theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở năm 2014 và khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; vi phạm khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ.

Ký Giấy phép quy hoạch số 27/GPQH ngày 18/01/2018 cấp cho chủ đầu tư là Công ty TNHH Coffee City, trong khi công ty chưa đủ điều kiện, năng lực thực hiện đầu tư xây dựng dự án “Công ty không có quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất ở hợp pháp để thực hiện dự án nhà ở thương mại” là không đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ. Ngoài ra, ký Giấy phép quy hoạch số 27/GPQH cho chủ đầu tư là Công ty TNHH Coffee City trên thửa đất ông Trần Văn Minh đứng tên không phải là đất của Công ty.

Ký Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 cho phép ông Trần Văn Minh chuyển mục đích sử dụng đất, từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở, với diện tích 2.081,1m2, là không đúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013; khoản 2 Điều 69 Nghị định số 43/2014NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ông Bùi Thanh Tùng, nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý đô thị, hiện nay là Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng chịu trách nhiệm tham mưu lãnh đạo UBND thành phố Sóc Trăng cấp Giấy phép quy hoạch số 27/GPQH ngày 18/01/2018 cho chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Coffee City khi công ty chưa đủ điều kiện, năng lực thực hiện dự đầu tư xây dựng dự án “Công ty không có quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất ở hợp pháp để thực hiện dự án nhà ở thương mại” là không đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ. Ngoài ra, tham mưu lãnh đạo UBND thành phố Sóc Trăng cấp Giấy phép quy hoạch số 27/GPQH cho chủ đầu tư dự án Công ty TNHH Coffee City trên đất của ông Trần Văn Minh đứng tên, không phải là đất của Công ty, vi phạm khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Sóc Trăng có văn bản gửi Ban Thường vụ Thành ủy Sóc Trăng kiểm điểm xử lý, chỉ đạo kiểm điểm và xử lý về Đảng và chính quyền theo quy định.

Ông Tô Ngọc Hiển, Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị UBND thành phố Sóc Trăng chịu trách nhiệm: Dự họp thay cho ông Trần Hoàng Hợp nhưng không báo cáo nội dung họp Tổ chuyên gia với ông Trần Hoàng Hợp và ký vào biên bản họp với vai trò là Tổ viên Tổ chuyên gia đề nghị Sở Xây dựng trình UBND tỉnh công nhận Công ty TNHH Coffee City làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại Văn Minh “trong khi Công ty không có quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất ở hợp pháp để thực hiện dự án nhà ở thương mại” là không đúng theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở năm 2014 và khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; vi phạm khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ.

Với vai trò Trưởng phòng, chịu trách nhiệm liên đới sai phạm của ông Bùi Thanh Tùng tham mưu lãnh đạo UBND thành phố Sóc Trăng cấp Giấy phép quy hoạch số 27/GPQH ngày 18/01/2018 cho chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Coffee City khi công ty chưa đủ điều kiện, năng lực thực hiện đầu tư xây dựng dự án “Công ty không có quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất ở hợp pháp để thực hiện dự án nhà ở thương mại” là không đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Ngị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ. Ngoài ra, tham mưu lãnh đạo UBND thành phố Sóc Trăng cấp Giấy phép quy hoạch số 27/GPQH cho chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Coffee trên thửa đất của ông Trần Văn Minh đứng tên, không phải là đất của Công ty.

Bà Vũ Thị Ngọc Bích, chuyên viên Phòng Quản lý đô thị chịu trách nhiệm trực tiếp thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị trình UBND thành phố Sóc Trăng cấp Giấy phép quy hoạch số 27/GPQH cho chủ đầu tư dự án khi công ty chưa đủ điều kiện, năng lực thực hiện đầu tư xây dựng dự án “Công ty không có quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất ở hợp pháp để thực hiện dự án nhà ở thương mại”.

Ông Đỗ Xuân Nam, Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Sóc Trăng chịu trách nhiệm liên đới sai phạm của ông Nguyễn Huy Cương tham mưu lãnh đạo UBND thành phố Sóc Trăng ký Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 cho phép ông Trần Văn Minh chuyển mục đích sử dụng đất, từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở, với diện tích 2.081,1m2, là không đúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013; khoản 2 Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ông Nguyễn Huy Cương, Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Sóc Trăng, chịu trách nhiệm tham mưu lãnh đạo UBND thành phố Sóc Trăng ký Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 cho phép ông Trần Văn Minh chuyển mục đích sử dụng đất, từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở, với diện tích 2.081,1m2 (trong khi đất của ông Trần Văn Minh không có trong kế hoạch sử dụng đất; vị trí đất của ông Trần Văn Minh xin chuyển mục đích sử dụng đất là đất đang thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại Văn Minh đã được UBND tỉnh công nhận chủ đầu tư dự án mà tham mưu cho phép ông Trần Văn Minh chuyển mục đích sử dụng đất là không đúng thẩm quyền) là không đúng quy định.

Ông Lý Kim Sươi, nguyên chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Sóc Trăng, hiện nay là Phó Chủ tịch UBND phường 5 chịu trách nhiệm trực tiếp thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất mà tham mưu lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố Sóc Trăng ban hành Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 cho phép ông Trần Văn Minh chuyển mục đích sử dụng đất diện tích 2.081,1m2 là không đúng thẩm quyền theo quy định.

Ông Trần Trọng Hiếu, công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Sóc Trăng chịu trách nhiệm trực tiếp kiểm tra quy hoạch sử dụng đất, đất của ông Trần Văn Minh không có trong kế hoạch sử dụng đất mà tham mưu lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố Sóc Trăng ban hành Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 là không đúng theo định.

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Cán sự Đảng tỉnh có văn bản gửi Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh kiểm điểm xử lý hoặc chỉ đạo kiểm điểm xử lý về Đảng theo thẩm quyền đối với ông Tiền Tài Lộc, nguyên chuyên viên Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng, hiện nay là Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Sóc Trăng chịu trách nhiệm ký biên bản Tổ chuyên gia, với vai trò là Tổ viên và Thư ký, Tổ chuyên gia đề nghị Sở Xây dựng trình UBND tỉnh Sóc Trăng công nhận Công ty TNHH Coffee City làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại Văn Minh “trong khi Công ty không có quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất ở hợp pháp để thực hiện dự án nhà ở thương mại” là không đúng theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở năm 2014 và khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; vi phạm khoản 1 và điềm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ.

Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh có văn bản gửi Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Xuyên kiểm điểm xử lý hoặc chỉ đạo kiểm điểm xử lý về Đảng theo thẩm quyền, đồng thời gửi kết quả xử lý về Sở Tài nguyên và Môi trường để xử lý chính quyền theo quy định đối với ông Quách Dự Quang, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sóc Trăng, hiện nay là Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Xuyên, chịu trách nhiệm ký xác nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xác nhận ông Trần Văn Minh chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định, vi phạm khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ.

Dự án Khu nhà ở thương mại Văn Minh tuy nhỏ chưa đầy 01ha nhưng đã có đến 15 cán bộ sở, ngành, địa phương bị đề nghị xử lý kỷ luật. Đây là số cán bộ bị đề nghị kỷ luật nhiều nhất của tỉnh Sóc Trăng trong lĩnh vực bất động sản nhà ở từ trước đến nay. Đây cũng là bài học lớn cho cán bộ quản lý Nhà nước trong quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bất động sản… trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Nhóm Phóng viên

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load