Chủ nhật 28/05/2023 19:29 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sở Xây dựng Yên Bái: Bứt phá trong quản lý quy hoạch và phát triển đô thị

09:25 | 25/02/2023

(Xây dựng) - Trong năm 2022 vừa qua, ngành Xây dựng Yên Bái luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Xây dựng; cùng với nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công chức, viên chức đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên được giao trong công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị.

Sở Xây dựng Yên Bái: Bứt phá trong quản lý quy hoạch và phát triển đô thị
Ngoài nhiệm vụ chuyên môn được giao, công tác an sinh xã hội luôn được Sở chú trọng.

Xác định công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, Sở Xây dựng Yên Bái đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình hành động của UBND tỉnh; phối hợp kiểm tra sự phù hợp quy hoạch xây dựng của một số dự án đầu tư xây dựng; hỗ trợ các nhà đầu tư tìm hiểu thị trường, khảo sát thực hiện các dự án liên quan đến bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, Sở Xây dựng đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành. Các chỉ tiêu và nhiệm vụ của ngành đều đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 20,38%; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 88,0%.

Trong năm, Sở Xây dựng cũng đã tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực: quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; quản lý hoạt động xây dựng, chất lượng công trình xây dựng; quản lý Nhà ở công sở và thị trường bất động sản; công tác quản lý kinh tế và vật liệu xây dựng và công tác thanh tra, kiểm tra…

Nổi bật, ngành đã hoàn thành việc lập và công bố quy hoạch xây dựng vùng huyện Mù Cang Chải, xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số ngành xây dựng giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030; chủ trì tham mưu về phân cấp giải quyết sự cố công trình xây dựng cấp II, cấp III trên địa bàn tỉnh; Chủ trì tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các Bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Yên Bái, tham mưu kế hoạch cấp nước an toàn, chống thất thoát, chống thất thu nước sạch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025; tăng cường kiểm tra công tác quản lý chất lượng, tiến độ triển khai đối với các dự án, công trình trọng điểm năm 2022 trên địa bàn.

Sở Xây dựng Yên Bái: Bứt phá trong quản lý quy hoạch và phát triển đô thị
Thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt cùng doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và phổ biến các chính sách mới của Nhà nước.

Trong năm 2023, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục nâng cao công tác quản lý Nhà nước. Tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban để tập trung tham mưu cho UBND tỉnh các lĩnh vực lĩnh xây dựng, trọng tâm là tham mưu đề xuất báo cáo UBND ban hành văn bản hướng dẫn lập quy hoạch nông thôn theo Thông tư 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn… Tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu gồm: tỷ lệ đô thị hóa đạt 23,17%; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 89%.

Cùng với đó là thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng và công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2023; thực hiện khảo sát xây dựng đơn giá nhân công; công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2023; hoàn thành công tác thẩm định và trình phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện gồm: Yên Bình, Văn Yên và Lục Yên; kiểm tra công tác quản lý chất lượng, tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm năm 2023 trên địa bàn tỉnh…

Thành quả đạt được của Sở Xây dựng Yên Bái trong hơn 60 năm thành lập nói chung và năm 2022 nói riêng ngoài những nỗ lực, cống hiến của cán bộ, công nhân viên qua các thời kỳ còn do sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Xây dựng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Với kinh nghiệm, bề dày truyền thống, với ý chí, quyết tâm và tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, cán bộ, công nhân viên chức lao động ngành luôn tự tin vững bước đi lên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Yên Bái ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Nguyễn Mạnh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load