Thứ bảy 24/07/2021 20:56 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sở Xây dựng Vĩnh Phúc: Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân

20:49 | 16/06/2021

(Xây dựng) – Đơn giản hóa với tất cả các thủ tục hành chính, quy chế phối hợp với Công an tỉnh trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy, hạn chế tối đa việc tổ chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần... là những giải pháp được Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đang thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực xây dựng, tạo sự hài lòng đối với các tổ chức, cá nhân.

so xay dung vinh phuc cai cach thu tuc hanh chinh trong linh vuc xay dung tao thuan loi cho to chuc ca nhan
Cán bộ Sở Xây dựng Vĩnh Phúc hướng dẫn người dân về các thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Theo đó, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh công bố các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng tại Quyết số 705/QĐ-CT ngày 24/3/2021 công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 2476/QĐ-CT ngày 02/10/2020 về việc công bố thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 1652/QĐ-CT ngày 13/7/2020 về công bố danh mục thủ tục hành chính nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Quyết định 1321/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 về công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Xây dựng tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trong đó giảm thời gian thực hiện các thủ tục cải cách hành chính theo quy định từ 20% - 70%.

Sở Xây dựng đã thực hiện đơn giản hóa với tất cả các thủ tục hành chính theo quy định với thời gian cắt giảm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh >20%, cấp huyện >20%. Đặc biệt, có một số thủ tục hành chính đã cắt giảm thời gian thực hiện đến 73,3% như thủ tục giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trục đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thủ tục điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trục đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài).

Hơn nữa, Sở Xây dựng và Công an tỉnh đã ban hành “Quy chế phối hợp số 01/QCPH-SXD-CAT ngày 28/9/2020 trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình” để giảm thiểu thời gian, phối hợp triển khai trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính như thẩm định thiết kế xây dựng, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; trao đổi thông tin có liên quan về quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy...

Không chỉ vậy, Sở Xây dựng còn bố trí công chức thường trực bên Trung tâm Phục vụ hành chính công để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết các vướng mắc về thủ tục hành chính thuộc Sở Xây dựng, đảm bảo công khai, minh bạch.

Năm 2021, Sở Xây dựng đã ban hành Chương trình hành động của Sở để thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao tại Quyết định số 29/QĐ-SXD ngày 29/01/2021 và ban hành các kế hoạch để tiếp tục cải cách thủ tục hành chính như: Kế hoạch về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021; kế hoạch về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021; kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025…

Với việc đồng thời triển khai nhiều giải pháp trong cải cách thủ tục hành chính, nhiều năm qua, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2019, Sở Xây dựng đã tiếp nhận và giải quyết đúng và trước hạn 1313 hồ sơ (đạt 100%), 0 hồ sơ chậm hạn. Năm 2020, đã tiếp nhận và giải quyết đúng và trước hạn 1196 hồ sơ (đạt 99,9%), 1 hồ sơ chậm hạn 0,5 ngày. Tính đến 31/5/2021 Sở Xây dựng đã tiếp nhận và giải quyết đúng và trước hạn 336 hồ sơ (đạt 100%), 0 hồ sơ chậm hạn.

Bích Huệ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load