Thứ ba 07/12/2021 09:42 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sở Xây dựng Vĩnh Long: Thẩm định giá thuê, bán nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước

21:23 | 01/10/2021

(Xây dựng) – UBND tỉnh Vĩnh Long vừa mới ban hành Quyết định số: 2524/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyển giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

so xay dung vinh long tham dinh gia thue ban nha o xa hoi duoc dau tu xay dung theo du an bang nguon von ngoai ngan sach nha nuoc
Phối cảnh một dự án Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long đã được công bố tại Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của Chủ tịch UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

UBND tỉnh Vĩnh Long giao Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Công khai nội dung danh mục thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Căn cứ cách thức thực hiện của thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này bổ sung vào Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định này, trong thời hạn chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Tổ chức thực hiện đúng nội dung thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định này.

Trước đó, ngày 22/9/2021, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long Đoàn Thanh Bình đã ký ban hành Tờ trình số: 2104/TTr-SXD Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc thầm quyền giải quyết của Sở xây dựng tỉnh Vĩnh Long, gửi Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long. Tờ trình cho biết căn cứ Quyết định số 1039/QĐ-BXD ngày 13/9/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh Vĩnh Long quản lý nhà nước về lĩnh vực nhà ở trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đã rà soát, dự thảo Quyết định công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng đã được công bố tại Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 23/9/2020.

Để có cơ sở triển khai thực hiện, Sở Xây dựng kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng. Nội dung thay thế theo Nghị định số 46/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Đó là thủ tục hành chính thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dụ án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Không phí, lệ phí. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: 12C đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load