Thứ ba 06/12/2022 08:04 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sở Xây dựng Tiền Giang tổ chức 351 cuộc thanh, kiểm tra trong 9 tháng đầu năm

19:56 | 19/09/2022

(Xây dựng) – Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang có Báo cáo số 215/BC-SXD về kết quả công tác thanh tra, kiểm tra 9 tháng đầu năm 2022. Theo đó, Sở Xây dựng đã tiến hành 351 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 1 cuộc thanh tra chuyên ngành và 3 cuộc kiểm tra chuyên ngành. Tổng số giấy phép xây dựng được kiểm tra là 346 cuộc. Những lĩnh vực thanh, kiểm tra chủ yếu về chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình, xây dựng theo giấy phép xây dựng và quy hoạch xây dựng.

so xay dung tien giang to chuc 351 cuoc thanh kiem tra trong 9 thang dau nam
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Qua kiểm tra phát hiện 3 tổ chức và 21 cá nhân vi phạm ở những nội dung như: nghiệm thu và thanh quyết toán khối lượng không đúng thực tế thi công, quyết toán sai chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; xây dựng công trình không phép, sai phép. Số tiền kiến nghị thu hồi (về ngân sách nhà nước) là 222.267.000 đồng. Về xử lý vi phạm, tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành là 22 quyết định, lũy kế đầu năm là 22 quyết định, lũy kế số tiền xử phạt vi phạm hành chính 535.000.000 đồng. Kết quả thực hiện xử lý vi phạm về kinh tế gồm 02 tổ chức, số tiền thu hồi 222.267.000 đồng.

Theo báo cáo, kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính bao gồm số tiền nộp phạt thu được trong kỳ 400.000.000 đồng. Chánh Thanh tra Sở ký ban hành 01 quyết định với số tiền 75.000.000 đồng.

Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của Sở đạt nhiều kết quả tích cực. Lãnh đạo Sở phối hợp với cấp ủy Đảng, các đoàn thể thường xuyên tổ chức cho công chức, viên chức trong cơ quan nghiên cứu, quán triệt các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các văn bản có liên quan. Trong kỳ, Sở Xây dựng ban hành 9 văn bản gồm: Công văn số 72/SXD-TTr ngày 14/01/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 134/2021/NĐ-CP; Công văn số 165/SXD-TTr ngày 25/01/2022 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 02/QĐ-TTCP ngày 05/12/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ; Nghị quyết số 36-NQ/ĐU ngày 28/01/2022 về lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2022; Kế hoạch số 214/KH-SXD ngày 09/02/2022 thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 261/KH-SXD ngày 14/02/2022 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; Kế hoạch số 384/KH-SXD ngày 28/02/2022 về thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2022; Công văn số 73/SXD-TTr ngày 14/01/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 118/2021/NĐ-CP; Công văn số 290/SXD-TTr ngày 17/02/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ; Nghị quyết số 37-NQ/ĐU ngày 28/01/2022 về lãnh đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2022. Trong 9 tháng đầu năm đã tổ chức triển khai 4 cuộc tuyên truyền và phổ biến văn bản quy phạm pháp luật.

Thông qua thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực xây dựng đã phát hiện những thiếu sót và kịp thời xử lý vi phạm pháp luật theo quy định. Sở Xây dựng đã thực hiện nhiều giải pháp như: Công khai minh bạch hoạt động của cơ quan, minh bạch tài sản thu nhập. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật đến công chức, viên chức và gia đình các văn bản có liên quan, trong đó tập trung các văn bản về phòng chống tham nhũng góp phần nâng cao nhận thức, vai trò của công chức, viên chức và phát huy vai trò của công chức, viên chức trong công tác phòng chống tham nhũng nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của cơ quan.

Đặng Ngân

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load