Thứ hai 27/06/2022 12:32 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ: Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

17:30 | 18/01/2022

(Xây dựng) – Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 127/KH-SXD phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Sở Xây dựng giai đoạn 2021-2025.

so xay dung thanh pho can tho phat dong phong trao thi dua day manh cong tac cai cach hanh chinh giai doan 2021 2025
Một góc thành phố Cần Thơ.

Theo Kế hoạch, Sở Xây dựng Cần Thơ yêu cầu phong trào thi đua phải được triển khai thường xuyên, đối với tiêu chí, nội dung, hình thức thi đua thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị thuộc Sở, nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính của Sở Xây dựng giai đoạn 2021-2025. Việc bình xét thi đua, khen thưởng phải đảm bảo kịp thời, dân chủ, khách quan, đúng đối tượng, tiêu chuẩn và thành tích đạt được của tập thể, cá nhân theo kế hoạch.

Đối tương thi đua là tập thể các đơn vị thuộc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ và các công chức, viên chức thuộc Sở Xây dựng trực tiếp tổ chức, triển khai, tham mưu thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Theo đó, thi đua nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Thi đua thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của thành phố, với các nội dung: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử. Thi đua trong việc đề xuất các giải pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tạo sự chuyển biến có tính đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao sự hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. Thi đua thực hiện hoàn thành tốt các tiêu chí trong Bộ tiêu chí số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính trên địa bàn thành phố do UBND thành phố ban hành.

Đối với tập thể được xét tặng Giấy khen cho 06 đơn vị thuộc Sở, đạt các tiêu chuẩn như: Thực hiện tốt các công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính; Tổ chức tuyên truyền về công tác cải cách hành chính với nhiều hình thức thíc hợp, đa dạng, phong phú, đạt hiệu quả cao; Thực hiện hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao theo kế hoạch cải cách hành chính của Sở Xây dựng hàng năm và giai đoạn 2021-2025; Có sáng kiến, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính mang lại hiệu quả cho công tác chuyên môn, phục vụ tốt cho các đơn vị thuộc Sở; Tất cả các kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong năm được trả đúng hạn, trước hạn và không có hồ sơ trễ hạn.

Đối với cá nhân được xét tặng Giấy khen cho 10 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc của mỗi đơn vị, đạt các tiêu chuẩn: Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên, có đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính.

Giám đốc Sở Xây dựng tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân của các đơn vị thuộc Sở có thành tích tiêu biểu trong Phong trào thi đua hàng năm và giai đoạn 2021-2025. Thời gian thi đua từ nay đến ngày 31/12/2025. Hồ sơ đề nghị khen thưởng của các đơn vị gửi về Văn phòng tổng hợp trước ngày 15/01 năm liền kề.

Ông Mai Như Toàn - Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết: “Mục đích phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Sở Xây dựng giai đoạn 2021-2025 là nhằm để phát huy tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động; tạo động lực, sức mạnh, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; trọng tâm thi đua về cải cách hành chính, thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, sáng kiến về cải cách hành chính trong thời gian tới; phấn đấu thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở cơ quan Sở Xây dựng, góp phần xây dựng nền hành chính thành phố hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Ghi nhận, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính. Qua đó, tiếp tục bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua cải cách hành chính”.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load