Thứ ba 16/07/2024 07:04 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sở Xây dựng Lạng Sơn: Nỗ lực cho thời điểm bứt tốc phát triển

21:13 | 28/10/2023

(Xây dựng) - Thời gian qua, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn đã phát huy vai trò là cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng nhằm để thúc đẩy Lạng Sơn ngày càng phát triển, bền vững như hiện nay.

Sở Xây dựng Lạng Sơn: Nỗ lực cho thời điểm bứt tốc phát triển
Một góc thành phố Lạng Sơn.

Nỗ lực vượt thách thức

Ông Nguyễn Sỹ Tân - Giám đốc Sở Xây dựng Lạng Sơn cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn, song dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn, tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn.

Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm tra nghiệm thu công trình đối với 06 hồ sơ và đã giải quyết 04 hồ sơ. Trong đó, trước hạn 04 hồ sơ (đạt tỷ lệ 100%); đang thực hiện 02 hồ sơ trong thời hạn quy định; báo cáo kết quả thực hiện công tác thẩm định đồ án quy hoạch, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, về công tác phát triển đô thị, Sở đã hoàn thành dự thảo báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị; báo cáo thẩm định Đề cương nhiệm vụ lập chương trình phát triển đô thị thị trấn Lộc Bình đến năm 2035; tiếp tục thẩm định Đề cương, Chương trình phát triển đô thị thị trấn Đình Lập, thị trấn Nông trường Thái Bình theo quy định.

Trong lĩnh vực quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở đã ban hành văn bản đôn đốc thực hiện báo cáo về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; báo cáo UBND tỉnh gửi Văn phòng Chính phủ định kỳ hàng tháng bảo đảm thời gian theo yêu cầu; tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt dự thảo Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 56/2018/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn…

Về hạ tầng kỹ thuật, Sở tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình quản lý, phát triển hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tham gia ý kiến thẩm định về đề xuất dự án Nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao Lạng Sơn; góp ý dự thảo giảm tiền sử dụng nước cho doanh nghiệp trên địa bàn...

Đối với lĩnh vực vật liệu xây dựng, thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu vật liệu xây dựng 60 hồ sơ cho các đơn vị nhập khẩu vật liệu xây dựng; tiếp nhận hợp quy sản phẩm 09 đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn; kết quả thẩm định dự án, thiết kế bản vẽ thi công công trình khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, 04 hồ sơ; sửa đổi tiêu chí ghi nhãn hàng hóa gạch ốp lát xuất khẩu cho các đơn vị xuất khẩu hàng hóa vật liệu xây dựng; công bố hợp quy sản phẩm xi măng của Công ty CP Xi măng Đồng Bành; về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với Công ty TNHH XNK Anh Quân.

Tính đến nay, Sở Xây dựng đang làm chủ đầu tư các dự án được UBND tỉnh giao ngân sách; dự án theo hình thức ký hợp đồng 03 bên tiếp tục theo dõi, thực hiện gồm 10 dự án. Các nội dung lập đồ án quy hoạch cơ bản đáp ứng được theo tiến độ hợp đồng đã ký kết, tuy nhiên còn có 01 đồ án chậm tiến độ (Quy hoạch chung thị trấn Na Dương); các nhiệm vụ lập đồ án theo hình thức ký Hợp đồng 03 bên cơ bản bám sát theo tiến độ hợp đồng đã ký kết.

Ngoài ra, các nhiệm vụ khác như công tác thanh tra, kiểm tra cũng được Sở chú trọng thực hiện. Cụ thể, đối với 06 công trình đợt 1 và 03 công trình đường giao thông. Trung tâm Giám định đang phối hợp với chủ đầu tư, các nhà thầu rà soát, thống nhất số liệu kiểm tra, kiểm định; 03 công trình dân dụng, 01 công trình (Trường TH xã Quốc Việt, huyện Tràng Định), còn 02 công trình (Trường THCS xã Chiêu Vũ huyện Bắc Sơn, Trường THCS thị trấn Lộc Bình) đang rà soát, trình lại Báo cáo kết quả. Đối với 09 công trình đợt 2 đã khảo sát được 04 công trình; trình dự thảo 03 Đề cương kiểm tra, kiểm định, Thanh tra Sở đang rà soát, trình Sở dự thảo Quyết định phê duyệt Đề cương kiểm tra, kiểm định.

Sở Xây dựng Lạng Sơn: Nỗ lực cho thời điểm bứt tốc phát triển
Sở Xây dựng Lạng Sơn luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo đúng tiến độ thực hiện.

Tiếp tục đảm bảo tiến độ

Thời gian tới, để thực hiện chương trình công tác và các nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh, Sở Xây dựng cần bám sát các nhiệm vụ trọng trọng tâm, chương trình làm việc, chủ động thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ theo yêu cầu, hoàn thành các nhiệm vụ UBND tỉnh giao có thời hạn.

Đẩy mạnh quy hoạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hoá giai đoạn 2021-2025; quy hoạch vị trí đất xây dựng trụ sở Toà án; xử lý các nội dung liên quan đến dự án khu dân cư N20, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc; góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 28/8/2023 của UBND tỉnh Kế hoạch về triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2030.

Bên cạnh đó, Sở tiếp tục bám sát, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch các đồ án quy hoạch được giao tổ chức lập đảm bảo tiến độ thời gian và chất lượng. Thẩm định Đề cương chương trình phát triển các đô thị: Thị trấn Đình lập, Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập và các đô thị còn lại. Thống nhất đối với các nội dung nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của cấp huyện gồm: Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Nhất Hà 1, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng tỷ lệ 1/500; dự án Khu dân cư mới xã Sơn Hà;...

Ngoài ra, Sở thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên khác theo sự phân công của UBND tỉnh, điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết dự án Khu đô thị Phú Lộc III phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; điều chỉnh Khu công nghiệp Hữu Lũng thành Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn; đẩy mạnh quy hoạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hoá giai đoạn 2021¬2025.

Đồng thời, Sở hoàn thành thẩm định đối với các dự án không qua thủ tục hành chính và dự án qua thủ tục hành chính đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian theo quy định. Trình phê duyệt đối với các dự án đạt yêu cầu sau khi chủ đầu tư rà soát, chỉnh sửa khắc phục: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh; sửa chữa nhà tập luyện thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh; cải tạo, nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Lạng Sơn.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác thẩm định đồ án quy hoạch, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình tháng 9/2023. Phối hợp với các Sở, ngành, hoàn thành các công việc còn tồn đọng đối với nội dung phối hợp tham gia với các Sở, ngành như: Ý kiến nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Tôn tạo và phát huy giá trị di tích địa điểm Thủy Môn Đình, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn;...

Sở tiếp tục thực hiện, xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn. Xây dựng đơn giá và dự toán nạo vét hệ thống thoát nước trên địa bàn các huyện, thành phố; đơn giá quản lý vận hành, xử lý nước thải và hệ thống thoát nước thải thành phố. Tham mưu điều chỉnh giá thuê nhà ở xã hôi thuộc sở hữu nhà nước tại Khu đô thị phía Đông thành phố Lạng Sơn.

Xác định tổng mức đầu tư dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập. Ban hành Quy định về quản lý, vận hành và quy trình bảo trì, chi phí bảo trì đối với các công trình xây dựng thuộc danh mục dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Cùng với đó, tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm của UBND tỉnh; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn. Đồng thời, đôn đốc để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

Với mục tiêu nhiệm vụ đề ra, trong thời gian tới, Sở Xây dựng Lạng Sơn sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu; là một trong những sở ngành có đóng góp thiết thực trong việc phát triển đô thị, tạo bộ mặt khang trang, tình hình trật tự xây dựng từ đó được thiết lập, công tác quản lý chi phí đầu tư giám sát, chất lượng công trình trên địa bàn ngày càng được nâng cao.

Phượng Nguyễn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load