Thứ hai 15/07/2024 10:00 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sở Xây dựng Hà Nội: Tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, phát triển đô thị bền vững

14:43 | 30/08/2022

(Xây dựng) - Nhằm thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, khuyến khích tư duy đổi mới, tạo thêm đột phá, vượt qua khó khăn do dịch Covid -19, đưa TP Hà Nội phát triển nhanh và bền vững; Sở Xây dựng Hà Nội đã chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

so xay dung ha noi tang cuong ky cuong trach nhiem phat trien do thi ben vung

Kỷ cương, nâng cao trách nhiệm

Thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành các văn bản tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ người dân và DN. Sở thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình, kiên trì thực hiện mục tiêu kế hoạch đề ra; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính tại đơn vị, từng bộ phận trực thuộc.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Xây dựng Hà Nội triển khai hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ quản lý của ngành Xây dựng. Sở làm việc với UBND các huyện, Ban quản lý chuyên ngành của thành phố và các nhà đầu tư các dự án nước sạch để rà soát tình hình cấp nước tại từng huyện và đề xuất giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ dân được cung cấp nước sạch đến năm 2025. Hoàn chỉnh, trình UBND Thành phố dự thảo kế hoạch trồng mới 500.000 cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố; giai đoạn 2021 - 2025, tiếp tục đôn đốc thực hiện trồng cây xanh trên địa bàn các quận và 05 huyện có đề án lên quận.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

Sở trình UBND Thành phố ban hành quyết định thành lập Tổ công tác để nghiên cứu, hoàn thiện về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Tổ chức, xây dựng quy định về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư. Tăng cường đôn đốc các Sở, ngành, quận và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Đề án. Tổ chức đôn đốc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các khu đô thị mới theo định hướng đô thị thông minh.

Công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố tiếp tục được thực hiện theo phân cấp đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ. Công tác cấp phép xây dựng được phân cấp cho các quận, huyện, thị xã.

Đối với công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, về cơ bản các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đã được các Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị các quận, huyện, thị xã thiết lập hồ sơ, đề xuất biện pháp xử lý và được chuyển đến UBND các cấp để xử lý vi phạm theo các quy định của pháp luật. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã hướng dẫn chủ đầu tư, các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật góp phần vào việc xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí cũng được Sở Xây dựng Hà Nội đặc biệt quan tâm. Ngoài ban hành các kế hoạch tăng cường, nâng cao chất lượng, giải quyết và khắc phục tình trạng quá tải trong giải quyết thủ tục hành chính; Sở tiếp tục rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa; công khai thông tin, tiếp nhận phản ánh và kiến nghị giải quyết thủ tục hành chính…

Thực hiện Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 30/11/2021 của UBND Thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, Sở đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 108/KH-SXD(TTr) ngày 20/12/2021 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng; thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập... Thực hiện nghiêm chỉnh việc cung cấp tài liệu liên quan đến các dự án theo đề nghị của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Thực hiện nghiêm túc Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của thành phố năm 2022; ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tập trung rà soát xây dựng các văn bản pháp luật được phân công, theo hướng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo thời gian, tiến độ; Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức của Sở trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Xác định và nhận diện hiện tượng lãng phí trong hoạt động xây dựng, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, góp phần sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước.

Kiểm tra công tác quản lý vận hành chung cư tái định cư

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục đôn đốc UBND các quận và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của thành phố triển khai kế hoạch cải tạo, nâng cấp 45 công viên, vườn hoa. Tiếp tục đảm bảo công tác vận hành các khu xử lý chất thải tập trung.

06 tháng cuối năm 2022, phấn đấu hoàn thành 01 dự án nhà ở xã hội, với 110.704 m2 sàn nhà ở, tương ứng 1.496 căn hộ. Phấn đấu hoàn thành 26 dự án nhà ở thương mại và phần còn lại của 02 dự án, với tổng diện tích 2.338.754 m2 sàn nhà ở; tương ứng 13.724 căn nhà; Phấn đấu hoàn thành 06 dự án nhà ở tái định cư với 152.000 m2 sàn nhà ở, tương ứng 1.903 căn hộ.

Tăng cường công tác quản lý, vận hành nhà chung cư; kiểm tra quỹ diện tích kinh doanh dịch vụ; đôn đốc truy thu nợ đọng tiền thuê nhà; tham mưu thành phố thu hồi diện tích kinh doanh dịch vụ vi phạm; kiểm tra công tác quản lý vận hành chung cư tái định cư, hỗ trợ bảo hành 06 hạng mục và hỗ trợ quản lý vận hành theo Quyết định số 18/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán theo thẩm quyền và Báo cáo kinh tế kỹ thuật, góp phần giải ngân vốn đầu tư công của thành phố.

Tập trung thực hiện công tác kiểm tra nghiệm thu công trình trong giai đoạn thi công và hoàn thành đưa vào sử dụng, theo quy định và phân cấp, đảm bảo yêu cầu quy định pháp luật và thủ tục hành chính.

Tiếp tục thực hiện phân cấp, nâng cao chất lượng công tác cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng; kiểm tra và hướng dẫn, tập huấn công tác cấp phép xây dựng đối với các phòng, ban, đơn vị thuộc các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát trong quá trình xây dựng, không để xảy ra tình trạng xây dựng sai phép, sai quy hoạch. Giải quyết dứt điểm tồn tại về vi phạm trật tự xây dựng; giải quyết triệt để các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng trên các tuyến đường mới mở; không để phát sinh công trình xây dựng không đảm bảo kích thước hình học theo quy định, khi triển khai những dự án giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội quyết tâm chủ động đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vị thế, vai trò gương mẫu của Thủ đô.

Khánh Hòa

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load