Thứ tư 30/11/2022 01:05 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sở Xây dựng Đà Nẵng: Áp dụng giải pháp công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do Covid-19

18:31 | 19/07/2021

(Xây dựng) – Đà Nẵng là một trong những địa phương áp dụng có hiệu quả các giải pháp công nghệ thông tin trong giải quyết cải cách thủ tục hành chính. Hiện nay, trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội, để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, Sở Xây dựng Đà Nẵng triển khai giải pháp công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành nhằm giải quyết nhanh, hiệu quả các thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.

so xay dung da nang ap dung giai phap cong nghe trong giai quyet thu tuc hanh chinh thao go kho khan cho doanh nghiep do covid 19
Các tổ chức, cá nhân có thể sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của Sở Xây dựng Đà Nẵng để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan nhằm hạn chế đi lại, tiếp xúc trong tình hình dịch bệnh Covid hiện nay.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết: Trong điều kiện tình hình dịch bệnh, trên cơ sở kết quả cải cách hành chính năm 2020, từng ngành, từng địa phương chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhân rộng những mô hình hay, những cách làm mới. Các ngành nghiên cứu các giải pháp mới phù hợp với điều kiện thực tế của ngành. Có kế hoạch cụ thể và triển khai có hiệu quả, nâng cao chất lượng cải cách hành chính tại ngành góp phần hoàn thành mục tiêu, kế hoạch chung của thành phố. Có giải pháp cụ thể để tăng cường hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính. Khai thác tối đa, hiệu quả hệ thống chính quyền điện tử thành phố. Các ứng dụng phần mềm chuyên ngành. Sử dụng và chia sẻ dữ liệu để đơn giản thủ tục hành chính, triển khai 100% dịch vụ hành chính công mức 4. Thực hiện luân chuyển, xử lý hồ sơ, ban hành kết quả xử lý hồ sơ một cửa trên phần mềm. Khắc phục tình trạng hồ sơ quá hạn, trễ hạn trên các phần mềm do lỗi chủ quan của công chức.

Về các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, Đà Nẵng đang thực hiện 17 giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai áp dụng dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19, Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai hiệu quả các ứng dụng hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các đơn vị cử cán bộ theo dõi thường xuyên việc đánh giá mức độ an toàn của cơ sở mình trên các ứng dụng và có giải pháp khắc phục kịp thời để cơ sở mình đảm bảo an toàn chống dịch.

Đối với lĩnh vực xây dựng, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch và đảm bảo công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, từ đợt dịch bệnh năm 2020 đến nay, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch và thực hiện nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ, ứng dụng các phần mềm để giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Đây được đánh giá là giải pháp tối ưu, hiệu quả để tháo gỡ một phần khó khăn cho doanh nghiệp giai đoạn dịch bệnh Covid-19 hạn chế đi lại.

Thứ nhất, tại Tổ Tiếp nhận và trả kết quả, Sở Xây dựng đã triển khai biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi thực hiện giao dịch tại quầy để đảm bảo được an toàn. Mỗi chuyên viên tại Tổ một cửa có trách nhiệm tuyên truyền tổ chức, công dân thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 của Sở Xây dựng. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính, thường xuyên kiểm tra, báo cáo lãnh đạo Sở tình hình thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Xây dựng để được chỉ đạo kịp thời.

Thứ hai, đối với Trưởng các phòng ban, Chi Cục giám định xây dựng tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm việc xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, kể cả các dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo thời gian. Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng tình hình dịch để gây khó khăn hoặc kéo dài thời gian giải quyết và trả hồ sơ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp theo quy định.

so xay dung da nang ap dung giai phap cong nghe trong giai quyet thu tuc hanh chinh thao go kho khan cho doanh nghiep do covid 19
Tổ một cửa của Sở Xây dựng sẽ tuyên truyền hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến.

Ngoài ra, ông Phùng Phú Phong - Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết: Bên cạnh việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Tổ Tiếp nhận và trả kết quả, Sở Xây dựng khuyến khích tổ chức, công dân thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 của Sở Xây dựng trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố.

Trong trường hợp cần thiết tổ chức, cá nhân có thể liên hệ trực tiếp để được xem xét giải quyết hồ sơ theo quy định, sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính. Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng, tổ chức, công dân nếu bị gây khó khăn hoặc trong trường hợp cần thiết tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có thể gọi điện thoại để phản ánh sự việc.

Được biết, Sở Xây dựng Đà Nẵng thực hiện 49 thủ tục dịch vụ công trực tuyến như: Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh, Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III, Thẩm định thiết kế cơ sở (TKCS) - Thẩm định thiết kế kỹ thuật (TKKT)/Thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC) - Cấp phép xây dựng, 3 trong 1, Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I, II, công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C. Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh…

Các tổ chức, cá nhân đại diện chủ đầu tư nộp trực tiếp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng hoặc nhận qua đường dịch vụ công trực tuyến. Tổ Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định. Trường hợp thành phần hồ sơ không đảm bảo: Chuyển trả, hướng dẫn, đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện đúng thành phần hồ sơ theo quy định. Trường hợp thành phần hồ sơ đảm bảo sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ đến bộ phận liên quan để kiểm tra, xử lý.

Đối với công trình cấp I theo phân cấp tại Nghị định 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ và công trình cấp II, thời gian xử lý kể từ ngày nhận hồ sơ không quá 20 ngày làm việc. Đối với công trình cấp III, cấp IV, thời gian xử lý kể từ ngày nhận hồ sơ không quá 15 ngày làm việc…

Bài: Sở Xây dựng Đà Nẵng: Áp dụng giải pháp công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do Covid-19 tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Ngọc Long

Theo

Cùng chuyên mục
 • Xu hướng công nghệ cho ngành Xây dựng

  (Xây dựng) - Tại Hội thảo góc nhìn mới về công nghệ và kỹ thuật trong giai đoạn mới cho ngành Xây dựng do Công ty Cổ phần công nghệ và tư vấn CIC (Công ty CIC) tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều chuyên gia cho rằng xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình xây dựng dự án là tất yếu. Bởi việc tính toán bóc tách khối lượng, dự toán công trình mà sử dụng các giải pháp công nghệ sẽ đẩy nhanh được tiến độ và giúp tiết kiệm được chi phí, nguyên vật liệu cho chủ đầu tư.

 • An ninh mạng: Bài toán cốt tử

  (Xây dựng) - Rõ ràng là việc ngày càng nhiều người dân quen thuộc với công cụ số là điều thuận lợi cho nền kinh tế nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng. Tuy nhiên, đi kèm với đó là nguy cơ tội phạm công nghệ cao, bị lừa đảo bởi các thủ đoạn ngày càng tinh vi. Để hiểu thêm về vấn đề này và một số giải pháp xử lý đã được áp dụng, phóng viên đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên HĐQT Vietcombank, một trong những ngân hàng đi đầu trong chuyển đổi số xung quanh câu chuyện này.

 • Từ Chính phủ điện tử tới Chính phủ số: Bảo vệ dữ liệu và bảo mật mạng

  Bảo mật mạng thường mang tính kỹ thuật cao hơn và tập trung vào khả năng phục hồi, trong khi bảo mật dữ liệu liên quan đến các vấn đề như xử lý thông tin, luân chuyển, mã hóa.

 • Viettel cam kết đồng hành cùng khát vọng số của tỉnh Bình Phước

  (Xây dựng) - Vừa qua, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) và UBND tỉnh Bình Phước đã có buổi làm việc về việc tiếp tục phát triển hạ tầng nền tảng số, tư vấn phát triển chính quyền số, kinh tế số và đảm bảo an toàn thông tin tại địa phương này. Viettel khẳng định sẵn sàng nhận giải các bài toán nhằm phục vụ tốt nhất các nhu cầu của chính quyền và nhân dân tỉnh Bình phước bằng các hệ thống, nền tảng công nghệ thông tin.

 • Từ Chính phủ điện tử tới Chính phủ số: Lợi ích của chia sẻ dữ liệu

  Chia sẻ dữ liệu quốc gia giúp tiết kiệm thời gian của xã hội, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, DN; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ.

 • Từ Chính phủ điện tử tới Chính phủ số: Vai trò của dữ liệu mở

  Chính phủ Việt Nam từ lâu đã xây dựng các bộ dữ liệu chung mở để tạo cơ hội cho công công dân và tổ chức có thể sử dụng các nguồn thông tin mà Chính phủ đang sở hữu.

Xem thêm
 • Sôi động Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Vĩnh Phúc 2022

  (Xây dựng) - Sáng 18/11, UBND tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc 2022 (Techfest VinhPhuc 2022) với chủ đề “Vĩnh Phúc, Khơi nguồn đổi mới – Kiến tạo tương lai”.

  21:30 | 18/11/2022
 • Góc nhìn mới về công nghệ và kỹ thuật trong giai đoạn mới cho ngành Xây dựng

  (Xây dựng) – Ngày 22/11 tới đây, Công ty CIC phối hợp với hãng ALLPLAN thuộc tập đoàn Nemetschek của Đức và công ty GSI phối hợp tổ chức hội thảo kỹ thuật với chủ đề “Góc nhìn mới về công nghệ và kỹ thuật trong giai đoạn mới cho ngành Xây dựng”.

  12:45 | 14/11/2022
 • Lần đầu tiên tại Việt Nam có triển lãm quốc tế về phòng sạch và nhà máy công nghệ cao

  (Xây dựng) – Thành lập năm 2012 từ đội ngũ kỹ sư giỏi chuyên môn, đam mê kỹ thuật, với nhiệt huyết tuổi trẻ, ngày nay, Intech Group trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực thiết kế, thi công phòng sạch và xây dựng nhà máy công nghệ cao tại Việt Nam. Để kỷ niệm 10 năm thành lập, từ ngày 11 - 13/11/2022, Intech Group tổ chức chuỗi sự kiện lớn chuyên sâu về phòng sạch và nhà máy công nghệ cao đầu tiên ở Việt Nam tại Tòa nhà Intech Group Business Hub (Nhà máy cao tầng hiện đại phức hợp đa chức năng đầu tiên tại miền Bắc) với 1 triển lãm và 3 hội thảo chuyên đề.

  22:31 | 11/11/2022
 • Đắk Nông khai trương trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh

  Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh sẽ giúp lãnh đạo các cấp giám sát, điều hành, hỗ trợ chỉ huy, quản lý một cách tổng thể, mang đến hiệu quả, cơ hội phát triển các ngành, lĩnh vực.

  19:47 | 11/11/2022
 • Ứng dụng đầu tư bất động sản dành cho người có tiền nhàn rỗi

  (Xây dựng) – Thị trường trầm lắng, nhiều người có tiền nhàn rỗi nhưng không lựa chọn được kênh đầu tư an toàn, hiệu quả. Để tiền nhàn rỗi vào kênh nào đang là câu hỏi khó trong thời điểm này.

  08:00 | 11/11/2022
 • Cần tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Xây dựng

  (Xây dựng) - Công tác chuyển đổi số của ngành Xây dựng đang giúp hoàn chỉnh các hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và hướng tới cung cấp dịch vụ công thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp. Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã triển khai nhiều giải pháp trong đó có bổ sung, hoàn thiện cơ sở pháp lý, văn bản pháp luật nhằm thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng.

  15:19 | 09/11/2022
 • Các sân vận động World Cup 2022 được làm mát bằng công nghệ tiên tiến nào?

  Vào mùa hè, nhiệt độ ngoài trời ở Qatar có thể lên đến 50 độ C. Đây là lý do World Cup 2022 được tổ chức dịp cuối năm và Qatar đã làm mát các sân vận động bằng cách nào?

  10:17 | 08/11/2022
 • Hội thảo khoa học thường niên năm 2022 – Lĩnh vực vật liệu và xây dựng

  (Xây dựng) – Ngày 4/11 tại Hà Nội, Viện Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) tổ chức Hội thảo khoa học thường niên năm 2022 – Lĩnh vực vật liệu và xây dựng. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học trẻ thể hiện năng lực sáng tạo trong nghiên cứu khoa học thông qua việc giới thiệu các kết quả nghiên cứu và ứng dụng. Sau Hội thảo đã có 10 tác giả đạt giải, kỳ vọng sẽ đem đến hiệu quả, ý nghĩa thiết thực trong ngành công nghiệp xây dựng.

  21:54 | 04/11/2022
 • Vinhomes triển khai hệ thống an ninh đa lớp thông minh tại các đại đô thị

  (Xây dựng) - Ngày 01/11, Công ty Cổ phần Vinhomes công bố hệ thống kiểm soát an ninh đa lớp thông minh  tại các đại đô thị, nhằm xây dựng “tấm khiên điện tử” có khả năng bảo vệ 5 tầng cho cư dân. Đây cũng là chuỗi đại đô thị đầu tiên tại Việt Nam triển khai diện rộng và đồng bộ hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), kết hợp với các lớp cảm biến an ninh dày đặc, đảm bảo không gian sống riêng tư và an toàn vượt trội, góp phần đưa các đại đô thị Vinhomes trở thành những “thành phố đáng sống”, bắt kịp xu hướng đô thị thông minh trên thế giới

  20:25 | 01/11/2022
 • Phát triển khoa học và công nghệ là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân

  Chủ tịch Quốc hội cho biết các hoạt động của Quỹ VIFOTEC là “bà đỡ” cho các nhà khoa học ứng dụng thành công hàng nghìn sáng kiến, sáng chế vào sản xuất và đời sống, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng,

  08:27 | 28/10/2022
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load