Thứ sáu 09/06/2023 18:11 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Trị: Quyết tâm thực hiện Nghị quyết xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

10:21 | 07/11/2022

(Xây dựng) - Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 4/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã có cuộc trao đổi với ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị.

quang tri quyet tam thuc hien nghi quyet xay dung nong thon moi giai doan 2021 2025
Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra mô hình sản xuất nông nghiệp từ Chương trình xây dựng nông thôn mới.

PV: Xin ông cho biết những nội dung then chốt của Nghị quyết 03 Tỉnh ủy Quảng Trị về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị?

Ông Hà Sỹ Đồng: Nghị quyết đã đánh giá lại những kết quả đạt được và chỉ rõ những nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Qua đó, đưa ra những mục tiêu về việc thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 sát với tình hình thực tế.

PV: Đó là những mục tiêu cụ thể nào, thưa ông?

Ông Hà Sỹ Đồng: Nghị quyết đã đưa ra những mục tiêu cụ thể, đó là phấn đấu đến năm 2025 có thêm 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 9 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; không còn xã đạt dưới 13 tiêu chí; có ít nhất 40% số thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Đồng thời, phấn đấu đến năm 2030 Quảng Trị có thêm 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 1 huyện nông thôn mới nâng cao, duy trì bền vững huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 85% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

PV: Để thực hiện hoàn thành mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra, về phần mình, UBND tỉnh có những động thái cụ thể nào, thưa ông?

Ông Hà Sỹ Đồng: Tháng 3/2022, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 4/11/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Mục tiêu chính của chương trình đó là: Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tập trung phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới cấp thôn, bản. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, thúc đẩy bình đẳng giới. Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại; thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống; xây dựng nông thôn trở thành nơi đáng sống của người dân.

Trên cơ sở đó, chương trình hành động đã đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đồng thời chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện một cách cụ thể. UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất UBND tỉnh xem xét, phân bổ các nguồn vốn để hỗ trợ các xã được lựa chọn xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đảm bảo khả năng về đích của các địa phương, trong đó ưu tiên phân bổ nguồn ngân sách tỉnh để khởi công các công trình có thời gian thực hiện kéo dài; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn việc thực hiện các tiêu chí, đôn đốc, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện đạt chuẩn; chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan chủ động kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các xã hoàn thành đạt chuẩn các tiêu chí do ngành, lĩnh vực mình phụ trách; lồng ghép các chương trình, dự án để hỗ trợ các xã đăng ký đạt chuẩn; thực hiện có hiệu quả công tác đỡ đầu đối với các xã theo sự phân công của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; vận động các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tích cực tham gia hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; tăng cường giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời tổ chức thực hiện, tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới theo quy định.

PV: Ông đánh giá như thế nào về việc triển khai và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian qua?

Ông Hà Sỹ Đồng: Tính đến nay, toàn tỉnh Quảng Trị có 63/101 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 huyện nông thôn mới (huyện Cam Lộ) và 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu (theo bộ tiêu chí của tỉnh giai đoạn 2019-2020), gồm xã Vĩnh Kim (nay là xã Kim Thạch), Vĩnh Thủy và Cam Chính.

Có thể khẳng định, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, diện mạo khu vực nông thôn ngày càng khởi sắc, khang trang hơn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư đồng bộ; nhận thức về xây dựng nông thôn mới, về bảo vệ môi trường được nâng cao; phương thức tổ chức sản xuất của người dân thay đổi theo chiều hướng tích cực; bản sắc văn hóa dân tộc được gìn giữ và phát huy; tình làng, nghĩa xóm ngày càng gắn kết; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực nông thôn được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.

Tuy nhiên, kết quả xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới chưa đồng đều giữa các vùng miền; chất lượng đạt chuẩn một số tiêu chí thiếu tính bền vững; công tác quy hoạch, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch có nơi triển khai chậm; nguồn lực đầu tư còn dàn trải và hạn chế; vấn đề nước sạch, nước hợp vệ sinh và xử lý rác thải ở khu vực nông thôn còn nhiều bất cập.

Bên cạnh nguyên nhân khách quan do chịu sự ảnh hưởng, tác động bất lợi của thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19, thì một số bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, nội dung của chương trình xây dựng nông thôn mới; có nơi, có lúc còn bị động, trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; thiếu quyết liệt trong việc duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; chưa huy động được nhiều nguồn lực trong nhân dân và doanh nghiệp.

Với những thành quả đạt được, cùng với việc phân tích, chỉ ra những tồn tại sau 1 thập niên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cùng với việc UBND tỉnh Quảng Trị ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 4/11/2021 của Tỉnh ủy với mục tiêu và lộ trình cụ thể, tôi tin chắc rằng tỉnh Quảng Trị sẽ thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

PV: Xin chân thành cảm ơn ông!

Hữu Tiến (thực hiện)

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • Bắc Giang: Đẩy mạnh phát triển chính quyền số, xã hội số trong xây dựng nông thôn mới

  (Xây dựng) – Trong giai đoạn 2023 – 2025, tỉnh Bắc Giang sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từng bước hướng tới nông thôn mới thông minh.

  20:46 | 16/05/2023
 • Huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang: Khởi sắc xây dựng nông thôn mới

  (Xây dựng) - Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Yên THẾ TỈNH BẮC GIANG đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, tạo những bước ngoặt lớn trong đà phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

  19:09 | 09/05/2023
 • Ân Thi (Hưng Yên): Xây dựng nông thôn mới nâng cao

  (Xây dựng) - Sau khi được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020, huyện Ân Thi tiếp tục triển khai chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo các tiêu chí mới của Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo. Những thành quả trong xây dựng NTM đã làm thay đổi toàn diện bộ mặt làng quê: Hạ tầng cơ sở đồng bộ, khang trang, môi trường sống xanh - sạch - đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

  15:14 | 24/04/2023
 • Bình Định: Huyện vùng cao An Lão tập trung nguồn lực đưa An Tân về đích nông thôn mới

  (Xây dựng) - An Lão là huyện vùng cao của tỉnh Bình Định, đang tập trung mọi nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện vùng cao An Lão mới chỉ có xã An Hòa về đích nông thôn mới, hiện nay là xã An Tân cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

  11:49 | 20/04/2023
 • Hải Phòng: Huyện Vĩnh Bảo đạt chuẩn nông thôn mới

  (Xây dựng) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 402/QĐ-TTg ngày 18/4/2023 công nhận huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

  09:04 | 19/04/2023
 • Hải Phòng: Huyện An Lão đạt chuẩn nông thôn mới

  (Xây dựng) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 391/QĐ-TTg ngày 17/4/2023 công nhận huyện An Lão, thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

  17:05 | 18/04/2023
 • Thái Nguyên: Triển khai thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia

  (Xây dựng) - Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, bao gồm: Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình xây dựng nông thôn mới; Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững, trong đó một số chương trình mục tiêu đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

  21:00 | 08/04/2023
 • Thái Nguyên: Xã Nông thôn mới Tân Cương có gì mới?

  (Xây dựng) - Ngày 5/4, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức công bố Quyết định đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tri thức trồng và chế biến chè Tân Cương”; công nhận xã Tân Cương đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 và công nhận Điểm du lịch cộng đồng xã Tân Cương.

  13:24 | 06/04/2023
 • Quảng Nam: Xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh

  (Xây dựng) - Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 là một trong những mục tiêu mà tỉnh Quảng Nam đã hướng tới.

  12:27 | 04/04/2023
 • Phú Bình (Thái Nguyên): Xã Dương Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

  (Xây dựng) - Tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (5/4/1953 - 5/4/2023) được tổ chức ngày 2/4, xã Dương Thành, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) chính thức được nhận Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

  11:01 | 04/04/2023
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load