Thứ ba 07/02/2023 08:58 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Trị: Ngành Xây dựng hoàn thành các nhiệm vụ quy hoạch năm 2022

09:41 | 04/12/2022

(Xây dựng) – Năm 2022, tỉnh Quảng Trị xác định là năm tập trung cho công tác quy hoạch. Quán triệt chủ trương đó, Sở Xây dựng khắc phục khó khăn, nỗ lực tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng về công tác quy hoạch của năm 2022.

Quảng Trị: Ngành Xây dựng hoàn thành các nhiệm vụ quy hoạch năm 2022
Khu quy hoạch tái định cư Đông Nam tỉnh Quảng Trị.

Đến nay, các nội dung liên quan đến ngành Xây dựng trong dự thảo Quy hoạch tỉnh cơ bản đã đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật và phù hợp với định hướng, nhu cầu của tỉnh ta. Công tác tổ chức lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng cũng đã được quan tâm, tích cực tham mưu UBND tỉnh Quảng Trị tăng cường nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý trong quản lý đầu tư và trật tự xây dựng.

Năm 2022, Sở Xây dựng Quảng Trị đã tổ chức thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt nhiều nhiệm vụ, đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, trong đó có những đồ án quy hoạch, phát triển đô thị rất quan trọng, có tính định hướng lâu dài. Tổ chức lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Lìa, huyện Hướng Hóa và đô thị mới La Vang, huyện Hải Lăng đã được HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, kỳ họp thứ 12 thông qua, làm cơ sở đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống đô thị mới trong tương lai.

Sở Xây dựng cũng đã chủ động xây dựng, trình UBND tỉnh Quảng Trị nhiều định hướng quy hoạch, phát triển tại các khu vực, lĩnh vực trọng điểm, làm cơ sở để triển khai các quy hoạch cấp dưới và kêu gọi các dự án đầu tư phát triển đô thị, khu dân cư, thương mại, dịch vụ du lịch, cấp nước nước sạch. Một số định hướng quy hoạch sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất đã được Sở Xây dựng Quảng Trị tham mưu UBND tỉnh tỉnh này tổ chức lập các đồ án quy hoạch như quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển; Quy hoạch chi tiết khu vực phía Đông công viên du lịch sinh thái Cọ Dầu, thành phố Đông Hà theo định hướng quy hoạch; Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Công tác quản lý quy hoạch xây dựng đã được tăng cường hơn một bước để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Sở Xây dựng đã kịp thời phổ biến, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn trên địa bàn tỉnh, nhằm cụ thể các quy định của pháp luật về tài trợ kinh phí lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, làm cơ sở để thực hiện việc huy động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn tài trợ quy hoạch tuân thủ theo các quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đảm bảo lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội cũng như tính minh bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, Sở Xây dựng Quảng Trị đã tham mưu UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quy trình huy động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 và Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị; văn bản chỉ đạo việc tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát, khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” và “dự án treo”; ban hành Quyết định Quy định phân công, phân cấp công tác lập, thẩm định và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Chủ trì rà soát, tham mưu UBND tỉnh Quảng Trị hủy bỏ các nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch của các dự án không thực hiện, không có tính khả thi, dẫn đến tình trạng “quy hoạch treo”; Ban hành văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung về quy hoạch và quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh; rà soát, xử lý khắc phục sự chưa phù hợp của các dự án đầu tư có sử dụng đất đối với các quy hoạch được duyệt; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

Trong lĩnh vực phát triển đô thị, ngoài nhiệm vụ triển khai quy hoạch các đô thị mới nói trên đây, trong năm 2022, Sở Xây dựng đã tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Trị trình Tỉnh ủy nhiều nội dung hết sức quan trọng như: Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy Quảng Trị về phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2021, định hướng đến năm 2025. Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị…

Hữu Tiến

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load