Chủ nhật 10/12/2023 08:49 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Trị: Giải pháp nào để nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành Xây dựng?

16:35 | 21/09/2023

(Xây dựng) - Xác định rõ tầm quan trọng của việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trong hoạt động cải cách hành chính, thời gian qua Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã tích cực, chủ động, áp dụng nhiều sáng kiến, giải pháp thực hiện, nhờ vậy nên nhiều chỉ tiêu đạt và vượt yêu cầu đặt ra.

Quảng Trị: Giải pháp nào để nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành Xây dựng?
Người dân đang đợi làm thủ tục tại Trung tâm phục hành chính công tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị luôn chú trọng công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực xây dựng, với phương châm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế số lần đi lại của tổ chức, cá nhân. Sở đã tích cực rà soát, trình UBND tỉnh ban hành các quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cấp tỉnh, cấp huyện. Duy trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa điện tử, một cửa liên thông, đảm bảo việc giải quyết đúng thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng như: Cấp phép xây dựng, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật; thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và các thủ tục hành chính về lĩnh vực vật liệu xây dựng. Tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

Thông tin và giải quyết các vướng mắc kịp thời, thỏa đáng cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; Thực hiện nghiêm quy định về giải trình và giải quyết các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp; Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác hướng dẫn, cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc về hoạt động đầu tư xây dựng, qua đó góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các cá nhân, đơn vị, địa phương; Công bố, đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức trên trang thông tin điện tử của Sở, Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư được duy trì nhằm tạo thuận lợi cho các chủ đầu tư trong việc lựa chọn các tổ chức cá nhân có năng lực phù hợp với dự án, công trình đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng.

Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động như: Công bố giá sản phẩm vật liệu xây dựng; Hướng dẫn, hỗ trợ trong việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; Tổ chức các buổi làm việc, đối thoại với các doanh nghiệp trong ngành Xây dựng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhưng khó khăn, vướng mắc, tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị để có những đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Có thể khẳng định rằng, từ việc chú trọng, hoạt động tích cực, bài bản… nên các chỉ số trong trong công tác cải cách hành chính của ngành Xây dựng Quảng Trị đạt được nhiều chỉ số khá ấn tượng. Xin được đơn cử, 6 tháng đầu năm 2022, đối với việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ trực tuyến so với tổng số thủ tục hành chính đang cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 toàn tỉnh Quảng Trị chỉ đạt 16,0%; Sở Xây dựng đạt 29,6%, cao nhất toàn tỉnh; Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến so với tổng số hồ sơ tiếp nhận của các thủ tục hành chính đang triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 toàn tỉnh đạt 32,8%; Sở Xây dựng đạt 94,2% (vượt xa so với chỉ tiêu năm 2022 là phải đạt tối thiểu là 20%); Tỷ lệ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến toàn tỉnh rất thấp, chỉ đạt dưới 5%, Sở Xây dựng đạt 57,4%; Tỷ lệ số hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên tổng số hồ sơ giải quyết 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Xây dựng đạt 21,6% là mức tương đối cao so với mặt bằng chung toàn tỉnh…

Theo ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị: Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng chữ ký số và thanh toán không dùng tiền mặt theo sự chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, mặc dù đã đạt được kết quả bước đầu nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu theo các chỉ tiêu tại bộ chỉ số chấm điểm PAR Index và ICT Index. Nhằm tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trong thời gian tới, Sở này đã đề xuất một số giải pháp mới, đó là tiếp tục duy trì triển khai 54/54 thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Quảng Trị đạt mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công. Từng bước nâng 30 thủ tục hành chính đang triển khai ở mức độ 3 lên mức độ 4; phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị rà soát các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện; kịp thời điều chỉnh, bổ sung, thay thế các thủ tục hành chính không còn phù hợp hoặc đã bị bãi bỏ; có phương án xử lý đối với các thủ tục hành chính ít hoặc không có phát sinh hồ sơ trong thời gian dài; công khai, cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Cơ quan, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, trên website của Sở và trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Cung cấp đầy đủ, chính xác các nội dung liên quan đến việc thu phí và lệ phí theo các quy định hiện hành; tăng cường công tác tuyên truyền về các ưu điểm, tiện ích của việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, tích cực phổ biến, hướng dẫn các tổ chức và doanh nghiệp về ứng dụng công nghệ thông tin, công tác số hóa hồ sơ, việc sử dịch vụ bưu chính công ích; duy trì tốt việc lấy ý kiến đánh giá, kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan Sở và công chức tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Qua đó, từng bước xây dựng và hoàn thiện hơn các quy trình thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, kịp thời chấn chỉnh các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu của công chức trong quá trình tiếp nhận, thực hiện và trả kết quả thủ tục hành chính.

Đồng thời thường xuyên phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện thu phí trực tiếp và thu phí qua cổng dịch vụ công; vận hành cổng dịch vụ công; thực hiện dịch vụ bưu chính công ích, để kịp thời khắc phục, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả quá trình triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng và Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị. Cử công chức đáp ứng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có tinh thần, thái độ tích cực trong phục vụ người dân, doanh nghiệp; có nhiều đề xuất, giải pháp hiệu quả, sáng tạo trong hoạt động tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công.

Hi Hữu

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load