Thứ hai 04/12/2023 17:46 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ngãi ban hành Quy chế phối hợp trong xây dựng, cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

10:53 | 02/04/2023

(Xây dựng) - Sở Xây dựng Quảng Ngãi là cơ quan chủ trì thu thập và định kỳ tiếp nhận thông tin, dữ liệu do các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp để tích hợp vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn.

Quảng Ngãi ban hành Quy chế phối hợp trong xây dựng, cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
Sở Xây dựng Quảng Ngãi là cơ quan chủ trì, đầu mối tiếp nhận thông tin để tích hợp vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Trường hợp thông tin, dữ liệu do các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp không thống nhất, mâu thuẫn và cần kiểm tra, đối chiếu giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân thì Sở Xây dựng Quảng Ngãi có trách nhiệm phối hợp làm rõ, thống nhất về thông tin, dữ liệu để tổng hợp đưa vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng thời, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nhà ở, thị trường bất động sản, dự án bất động sản có trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ và theo yêu cầu đột xuất của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh và đề nghị của Sở Xây dựng Quảng Ngãi.

Đó là một trong số những nội dung đáng chú ý của Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký ban hành tại Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2023 và thay thế Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 14/04/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi ban hành Quy chế phối hợp trong xây dựng, cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
UBND cấp huyện giữ vai trò cung cấp thông tin, dữ liệu về số lượng và diện tích nhà ở, dân số khu vực đô thị, nông thôn theo quy định.

Theo đó, quy chế quy định cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về việc báo cáo, phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi chịu trách nhiệm chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất theo quy định. Đồng thời cung cấp danh sách, chia sẻ thông tin, dữ liệu liên quan đến quyết định giao đất, cho thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc sử dụng đất của các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản theo quy định và thông tin, dữ liệu về các dự án bất động sản thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (ngoài Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh).

Quảng Ngãi ban hành Quy chế phối hợp trong xây dựng, cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
Quy chế quy định cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về việc báo cáo, phối hợp.

Cùng với đó, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi giữ vai trò cung cấp thông tin, dữ liệu theo quy định tại khoản 7 Điều 18 Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ.

Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi chịu trách nhiệm cung cấp danh sách, thông tin, dữ liệu về các dự án bất động sản thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn. Đồng thời, UBND cấp huyện giữ vai trò cung cấp thông tin, dữ liệu về số lượng và diện tích nhà ở, dân số khu vực đô thị, nông thôn theo quy định.

Quảng Ngãi ban hành Quy chế phối hợp trong xây dựng, cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
Cá nhân, tổ chức liên quan đến việc triển khai xây dựng và kinh doanh của dự án bất động sản có trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan đến dự án, tình hình giao dịch định kỳ theo quy định.

Cá nhân, tổ chức liên quan đến việc triển khai xây dựng và kinh doanh của dự án bất động sản (các chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản) có trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan đến dự án bất động sản, tình hình giao dịch bất động sản định kỳ theo quy định tại khoản 9, 10 Điều 18 Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê; dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khách sạn; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp; dự án đầu tư xây dựng bất động sản khác. Cũng như nhà ở riêng lẻ (biệt thự, nhà liền kề); căn hộ chung cư để ở; đất để xây dựng nhà ở (theo hình thức phân lô, bán nền); mặt bằng thương mại - dịch vụ, văn phòng cho thuê; biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, khách sạn; nhà xưởng, đất sản xuất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp là các loại hình bất động sản được thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu theo quy định tại Quy chế.

Quảng Ngãi ban hành Quy chế phối hợp trong xây dựng, cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nhà ở, thị trường bất động sản có trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ và theo yêu cầu đột xuất của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh và đề nghị của Sở Xây dựng Quảng Ngãi.

Việc phối hợp được thực hiện theo nguyên tắc kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, thường xuyên và đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời tuân thủ các nguyên tắc về xây dựng và sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quy định tại Điều 6 Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ và các quy định có liên quan của các cấp có thẩm quyền. Cũng như chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải đảm bảo đầy đủ, chính xác theo đúng các biểu mẫu quy định và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung, thông tin, dữ liệu do mình cung cấp.

Lê Danh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load