Thứ sáu 27/05/2022 00:21 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Nam: Sẽ tiến hành thanh tra 12 đơn vị trong năm 2022

16:52 | 17/01/2022

(Xây dựng) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra tỉnh Quảng Nam. Theo đó, trong năm 2022, Thanh tra tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành thanh tra kinh tế - xã hội và phòng chống tham nhũng đối với một số đơn vị trên địa bàn tỉnh.

quang nam se tien hanh thanh tra 12 don vi trong nam 2022
Năm 2022 sẽ thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Đại Lộc giai đoạn 2015 - 2021.

Thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại thị xã Điện Bàn giai đoạn 2018 - 2020. Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Nam Giang, Núi Thành, Hiệp Đức giai đoạn 2015 - 2021.

Thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn trong thực hiện Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh Quảng Nam về phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020 tại các huyện, thành phố: Tây Giang, Phước Sơn, Nông Sơn, Tiên Phước, Thăng Bình, Hội An.

Thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước tại huyện Quế Sơn giai đoạn 2019 - 2020. Thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam và các Quỹ nhận ủy thác phát triển đất, Hỗ trợ ngư dân tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.

Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất công, tài sản công gắn liền với đất tại thành phố Hội An giai đoạn 2015 - 2021. Thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước tại huyện Tiên Phước giai đoạn 2019 - 2021.

Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác quản lý tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2020.

Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Đại Lộc giai đoạn 2015 - 2021 đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đại Lộc và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2018 - 2021. Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất công, tài sản công gắn liền với đất tại huyện Núi Thành giai đoạn 2004 - 2021.

Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất công, tài sản công gắn liền với đất tại huyện Duy Xuyên giai đoạn 2015 - 2020.

Bên cạnh đó sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng tại thị xã Điện Bàn, huyện Núi Thành, huyện Tây Giang và thành phố Tam Kỳ.

Hải Nam

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load