Thứ năm 18/07/2024 11:13 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Nam: Chấn chỉnh tình trạng để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài

14:48 | 04/05/2023

(Xây dựng) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát số liệu nợ đọng xây dựng cơ bản và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam: Chấn chỉnh tình trạng để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài
Các công trình xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục phê duyệt, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng thời hạn quy định, đồng thời ưu tiên bố trí kế hoạch vốn để thanh toán nợ trước khi bố trí dự án khởi công mới theo thẩm quyền và chỉ đạo của UBND tỉnh. Tham mưu báo cáo cơ quan thẩm quyền bố trí vốn để thanh toán nợ khối lượng đã phê duyệt quyết toán theo quy định.

Các địa phương có nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài đối với các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 như: Thành phố Tam Kỳ, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Phú Ninh, Tiên Phước, Nam Giang.

Huyện Đại Lộc nợ khối lượng từ nguồn vốn khác của huyện 30,0 tỷ đồng chiếm 33,6% tổng nợ khối lượng xây dựng cơ bản của huyện. Nợ khối lượng xây dựng cơ bản của huyện Tiên Phước trong năm 2022, quý I là 149,3 tỷ đồng, trong đó nợ ngân sách cấp huyện, cấp xã 103,7 tỷ đồng, quý II/2022 là 137,3 tỷ đồng, trong đó nợ ngân sách cấp huyện, cấp xã 123,6 tỷ đồng, quý III/2022 là 137,2 tỷ đồng, trong đó nợ ngân sách cấp huyện, cấp xã 115,4 tỷ đồng. Đối với huyện Thăng Bình trong năm 2022: Quý I/2022 là 118,1 tỷ đồng, trong đó nợ ngân sách cấp huyện, cấp xã 105,6 tỷ đồng; quý II/2022 là 113,6 tỷ đồng, trong đó nợ ngân sách cấp huyện, cấp xã 105,8 tỷ đồng; quý III/2022 là 134,2 tỷ đồng, trong đó nợ ngân sách cấp huyện, cấp xã 126,7 tỷ đồng.

UBND tỉnh cũng đã yêu cầu huyện Đại Lộc chịu trách nhiệm rà soát, xác định rõ nguồn vốn đối với các dự án nợ khối lượng từ nguồn vốn khác để tập trung bố trí vốn thanh toán dứt điểm nợ khối lượng hoàn thành các dự án kéo dài rà soát tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản, chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương, quyết liệt thực hiện quyết toán hoàn thành dự án để có phương án thanh toán nợ. UBND các huyện Tiên Phước, Thăng Bình ưu tiên tập trung bố trí kế hoạch vốn thanh toán nợ khối lượng xây dựng cơ bản, không khởi công mới các dự án, trừ các dự án thật sự cấp thiết và đảm bảo khả năng cân đối nguồn. Đồng thời xây dựng kế hoạch và lộ trình xử lý nợ khối lượng xây dựng cơ bản, báo cáo kế hoạch, tiến độ xử lý nợ khối lượng xây dựng cơ bản cụ thể

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo công tác quyết toán dự án hoàn thành, xử lý nợ xây dựng cơ bản trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đối với các nguồn vốn đã được giao giai đoạn 2016-2020 và nguồn vốn được giao giai đoạn 2021-2023 theo đúng quy định.

Rà soát danh mục các dự án, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, các công trình đã được phê duyệt quyết toán, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí kế hoạch vốn thanh toán nợ khối lượng hoàn thành.

Đối với dự án quyết toán hoàn thành nhưng chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, xác định rõ nguồn vốn trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 làm cơ sở để bố trí kế hoạch vốn thanh toán nợ khối lượng hoàn thành.

Các địa phương thực hiện quyết toán dự án hoàn thành, xử lý nợ xây dựng cơ bản trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý đối với các đơn vị không thực hiện theo đúng quy định. Tập trung hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để phê duyệt, trình cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành đảm bảo đúng thời hạn quy định. Thực hiện xử phạt, tham mưu cấp thẩm quyền xử phạt các trường hợp vi phạm trong quản lý đầu tư xây dựng, quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành.

Hải Nam

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load