Thứ bảy 24/10/2020 11:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Bình: Yêu cầu đẩy nhanh lập quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn

10:59 | 23/09/2020

(Xây dựng) - Để đảm bảo kịp thời phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030.

quang binh yeu cau day nhanh lap quy hoach su dung dat tren dia ban
Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021 sẽ làm căn cứ cho việc giao đất, cho thuê đất để nhà đầu tư thực hiện dự án ở các địa phương.

Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020 tại Quảng Bình sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2020. Tuy nhiên, hiện quy hoạch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang triển khai thực hiện, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo quy định tại Điều 52, Điều 63, Luật Đất đai, căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch: “Các quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch có thể lập đồng thời. Quy hoạch nào được lập, thẩm định xong trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu thuẫn thì quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn.”

Để đảm bảo kịp thời phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Ngày 22/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1716/UBND-TNMT về việc lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét nhu cầu sử dụng đất của các đơn vị, địa phương chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh vào quy hoạch tỉnh để làm căn cứ cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật; đồng thời tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021 - 2025 sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất.

Ngoài ra, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, bố trí đủ kinh phí lập quy hoạch hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cho huyện, thị xã, thành phố; sở, ban, ngành, đơn vị rà soát, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch ngành và đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021, giai đoạn 2021 - 2030 đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới; Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định những dự án có sử dụng đất trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự án khác để đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm cơ sở triển khai thực hiện.

Nhất Linh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load