Thứ tư 21/10/2020 06:11 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong dự án giao thông quan trọng, cấp bách như thế nào?

16:51 | 21/09/2020

(Xây dựng) – Mới đây, Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Bộ Giao thông vận tải đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức và đơn giá nhân công, đơn giá ca máy để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án quan trọng, cấp bách, yêu cầu tiến độ gấp của Bộ Giao thông vận tải. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau.

quan ly chi phi dau tu xay dung trong du an giao thong quan trong cap bach nhu the nao
Các địa phương thực hiện trách nhiệm xác định và công bố giá vật liệu, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công và chỉ số giá xây dựng.

Về áp dụng đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thiết bị xây dựng, theo quy định tại khoản 2, Điều 35, Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Bộ Xây dựng đã có văn bản đôn đốc các địa phương thực hiện trách nhiệm xác định và công bố giá vật liệu, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD, Thông tư số 10/2019/TT-BXD, Thông tư số 11/2019/TT-BXD, Thông tư số 14/2019/TT-BXD, Thông tư số 15/2019/TT-BXD.

Trong thời gian chưa xác định và công bố được đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng thì UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn đảm bảo tránh ách tắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đồng thời đảm bảo tiến độ và hiệu quả của các dự án.

Về nội dung đề xuất không phải điều chỉnh, cập nhật lại giá gói thầu, dự toán gói thầu theo định mức xây dựng ban hành tại Thông tư 10/2019/TT-BXD đối với gói thầu thuộc các dự án quan trọng, cấp bách của Bộ Giao thông vận tải đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước ngày 15/02/2020, Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau: Trường hợp các công trình có tính cấp bách, khẩn cấp thì việc quản lý đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định quản lý xây dựng công trình xây dựng đặc thù tại Mục 5, Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó việc quản lý đầu tư xây dựng các công trình này trong đó bao gồm việc điều chỉnh, cập nhật lại giá gói thầu do người quyết định đầu tư quyết định.

Đối với các công trình không thuộc dạng cấp bách, khẩn cấp có gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước ngày 15/02/2020 (ngày có hiệu lực của các Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP) thì việc cập nhật lại giá gói thầu thực hiện theo các trường hợp dưới đây.

Đối với các dự án đã được phê duyệt trước ngày 01/10/2019 và đang triển khai lựa chọn nhà thầu nhưng chưa đóng thầu, chưa lựa chọn được nhà thầu, chưa ký kết hợp đồng thì việc áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư 10/2019/TT-BXD để điều chỉnh giá gói thầu xây dựng do người quyết định đầu tư quyết định trên cơ sở đáp ứng yêu cầu tiến độ và hiệu quả của dự án.

Trường hợp đã đóng thầu, đã lựa chọn được nhà thầu, đã ký kết hợp đồng thì thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và nội dung hợp đồng đã ký kết.

Đối với các dự án đã phê duyệt sau ngày 01/10/2019 thì việc áp dụng định mức thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 3, Thông tư số 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Cụ thể, trường hợp gói thầu đã sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP để xác định giá gói thầu xây dựng, đã lựa chọn được nhà thầu và đã ký kết hợp đồng xây dựng trước ngày Thông tư số 10/2019/TT-BXD có hiệu lực thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

Trường hợp gói thầu xây dựng chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu hoặc đang thực hiện lựa chọn nhà thầu (chưa đóng thầu) trước ngày có hiệu lực của Thông tư số 10/2019/TT-BXD thì áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để cập nhật giá gói thầu xây dựng.

Đối với các gói thầu có yêu cầu tiến độ xây dựng cấp bách thì Bộ Giao thông vận tải cần chỉ đạo các đơn vị chuyên môn so sánh, đánh giá về chi phí, tiến độ thực hiện việc cập nhật định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD để đánh giá tổng thể hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án này làm cơ sở báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

quan ly chi phi dau tu xay dung trong du an giao thong quan trong cap bach nhu the nao
Đối với các dự án đã phê duyệt sau ngày 01/10/2019 thì các hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

Về nội dung đề xuất được áp dụng cơ chế vận dụng, tham khảo các định mức xây dựng đã ban hành hoặc định mức xây dựng của nước ngoài, hoặc hướng dẫn của các nhà sản xuất, cung cấp thiết bị thi công đối với các công việc chuyên ngành, đặc thù, công trình sử dụng công nghệ mới hoặc kết cấu phức tạp chưa có trong hệ thống định mức xây dựng để cập nhật lại giá gói thầu, dự toán gói thầu, Bộ Xây dựng cho biết: Đối với các dự án đã phê duyệt sau ngày 01/10/2019 thì các hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Định mức xây dựng được ban hành là cơ sở để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (bao gồm việc cập nhật lại giá gói thầu, dự toán gói thầu).

Đối với các công việc xây dựng chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được ban hành hoặc đã có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được ban hành nhưng chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình thì việc xác định chi phí đầu tư xây dựng bằng phương pháp giá thị trường tại thời điểm tính toán hoặc thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 15, Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và Điều 17, Thông tư số 09/2019/TT-BXD.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày 01/10/2019 và đang triển khai thì tiếp tục thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 23/5/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Do đó việc áp dụng cơ chế vận dụng, tham khảo các định mức xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (bao gồm việc cập nhật lại giá gói thầu, dự toán gói thầu) là phù hợp với quy định chuyển tiếp của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

Minh Anh

Theo

Cùng chuyên mục
 • lap du toan xay dung ap dung bo don gia nao

  (Xây dựng) – Ông Lê Xuân Bảo (Thành phố Hồ Chí Minh) có thắc mắc liên quan đến việc lập dự toán xây dựng thì sẽ áp dụng bộ đơn giá nào, gửi tới Bộ Xây dựng nhờ hướng dẫn giải đáp.

 • tang ham de xe chung cu la tai san chung hay rieng

  (Xây dựng) – Ông Đặng Thế Nhất (Hà Nội) có thắc mắc liên quan đến tầng hầm để xe khi mua chung cư gửi tới Bộ Xây dựng nhờ hướng dẫn giải đáp.

 • huong dan xac dinh cap loai cong trinh xay dung

  (Xây dựng) – Trong quá trình thẩm định công trình, ông Trần Văn Đức (Hà Nội) gặp vướng mắc về xác định cấp công trình xây dựng, chứng chỉ năng lực hành nghề của chủ nhiệm dự án và hợp đồng giữa chủ nhiệm dự án với nhiều tổ chức tư vấn thiết kế tại cùng một thời điểm. Ông Đức đề nghị cơ quan chức năng giải đáp các vướng mắc này.

 • bo sung khoan muc chi phi co phai dieu chinh chu truong dau tu

  (Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Tô Hiếu Trung gửi tới nhờ hướng dẫn giải đáp về việc bổ sung khoản mục chi phí có phải điều chỉnh chủ trương đầu tư.

 • thay doi vat lieu hop dong don gia co dinh quyet toan the nao

  (Xây dựng) – Công ty Cổ phần Xây dựng HUD101 (Hà Nội) có câu hỏi liên quan đến vấn đề thay đổi vật liệu hợp đồng đơn giá cố định sẽ quyết toán như thế nào, gửi tới Bộ Xây dựng nhờ hướng dẫn giải đáp.

 • bo xay dung dua ra mot so giai phap giam sat huu hieu nham dam bao chat luong cong trinh cong cong

  (Xây dựng) - Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Văn bản số 6531/VPCP-BHĐP ngày 08/8/2020 với nội dung kiến nghị: Trong thời gian qua, một số công trình công cộng, trụ sở làm việc của một số cơ quan đơn vị khi đưa vào sử dụng thời gian chưa hết bảo hành đã xuống cấp. Vấn đề nêu trên cho chấy việc quản lý giám sát chưa chặt chẽ, nguyên vật liệu kém. Cử tri đề nghị có giải pháp giám sát hữu hiệu hơn nữa để đảm bảo chất lượng công trình tránh gây thất thoát, lãng phí tiền của nhân dân.

Xem thêm
 • huong dan ap dung dinh muc du toan xay dung cong trinh theo chieu cao

  (Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Bạch Hoàng Điệp (Hà Nội) gửi tới nhờ hướng dẫn giải đáp về việc áp dụng định mức dự toán xây dựng theo chiều cao công trình.

  10:39 | 14/10/2020
 • thay doi du an dau tu xay dung phai xin dieu chinh chu truong thuc hien

  (Xây dựng) - Ông Lê Ngọc Lân (Hà Nam) hỏi: Dự án A có quy mô là sửa chữa 2 nhà lớp học, tổng mức đầu tư 1,8 tỷ đồng. Khi thực hiện thì cắt giảm 1 nhà không thực hiện mà thay đổi thực hiện sửa chữa nhà còn lại lớn hơn, nhưng tổng mức đầu tư vẫn là 1,8 tỷ đồng. Trong trường hợp này có cần phải điều chỉnh chủ trương thực hiện dự án hay không?

  22:02 | 12/10/2020
 • thi cong sai thiet ke xu ly the nao

  (Xây dựng) – Ông Nguyễn Văn Thuyên (Nghệ An) có câu hỏi liên quan đến việc thi công sai thiết kế, xử lý như thế nào, gửi tới Bộ Xây dựng nhờ hướng giải đáp.

  21:36 | 10/10/2020
 • tinh lai gia goi thau co phai dieu chinh hop dong da ky

  (Xây dựng) – Ông Phạm Xuân Định (Thành phố Hồ Chí Minh) có vướng mắc liên quan đến việc tính lại giá gói thầu có phải điều chỉnh hợp đồng đã ký, gửi tới Bộ Xây dựng nhờ hướng dẫn giải đáp.

  20:34 | 08/10/2020
 • huong dan chuyen nhuong nha o doi voi nguoi nuoc ngoai

  (Xây dựng) - Sau khi nhận được câu hỏi của ông Nguyễn Ngọc Sơn về việc bạn của ông có quốc tịch nước ngoài mua 1 căn hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hợp đồng mua bán ký trực tiếp với chủ đầu tư. Nay bạn ông về nước nên muốn chuyển nhượng lại căn hộ này cho 1 người nước ngoài khác. Vậy, bạn ông Sơn và người mua có thể giao kết văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà được không? Bộ Xây dựng trả lời như sau.

  14:31 | 07/10/2020
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load