Thứ bảy 30/09/2023 23:01 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quy hoạch hệ thông đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050:

Phát triển đô thị và nông thôn toàn diện cân bằng gắn với quá trình đô thị

22:25 | 27/04/2023

(Xây dựng) – Sáng 27/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cho dự thảo đồ án quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị.

Phát triển đô thị và nông thôn toàn diện cân bằng gắn với quá trình đô thị
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại hội nghị quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Văn cho biết, đây là một trong những quy hoạch ngành trong hệ thống quy hoạch quốc gia và có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hình thành và phát triển hệ thống đô thị trong giai đoạn phát triển 2021 – 2030.

Đây cũng là việc rất mới, rất khó mà chưa có tiền lệ trước đây, mang tính chất của một một hệ thống đô thị nông thôn và những định hướng phát triển trong thời gian tới.

Theo Thứ trưởng Văn, để thực hiện tốt quy hoạch đô thị và nông thôn cần rà soát đánh giá, xác định các vấn đề lớn cần giải quyết. Mà cụ thể là 4 vấn đến lớn cần giải quyết, trong đó đó đô thị là động lực phát triển, phải cân đối hài hòa không chỉ kinh tế mà còn cả văn hóa xã hội. Phát triển cân bằng, không thể tách dời giữa đô thị và nông thôn; cần kiểm soát không gian phát triển đô thị vì hiện nay đô thị hóa đất đai nhanh hơn rất nhiều so với đô thị hóa dân số…

Các vấn đề lớn cần giải quyết trong quy hoạch kỳ này là giải quyết điểm nghẽn trong tổ chức không gian đô thị hoá của Việt Nam, nhằm: tăng cường tích tụ và thúc đẩy chuyển đổi kinh tế sang giá trị gia tăng cao hơn; tạo nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của dân số đô thị; Kiểm soát không gian đô thị trên nguyên tắc đô thị hoá đất đai tương xứng với đô thị hoá dân số; Tạo cân bằng phát triển đô thị và nông thôn.

Phát triển đô thị và nông thôn toàn diện cân bằng gắn với quá trình đô thị
Đại biểu đóng góp ý kiến cho quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo báo cáo của đơn vị lập quy hoạch Viện quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia cho biết, thực trạng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn thời gian qua mở rộng ở cả 3 cấp độ về không gian hành chính tỉnh, huyện, xã. Nhiều đợn vị hành chỉnh cấp tỉnh có xu hướng đô thị hoá toàn tỉnh (lên thành phố trực thuộc trung ương) nhiều đơn vị hành chính cấp huyện có xu hướng đô thị hoá toàn huyện (lên thị xã,thành phố thuộc tỉnh), nhiều đơn vị hành chính cấp xã đã lên đô thị. Xu hướng này tiếp tục gia tăng mạnh trong thời kỳ 2021-2030.

Cả nước có 5 vùng đô thị lớn cấp quốc gia và xét trên bình diện đặc thù vùng miền là 5 thành phố trực thuộc trung ương gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ. Trong đó 4 thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đà Nẵng có sức lan toả liên vùng, riêng Cần Thơ sức lan toả còn hạn chế. Trong đó Hà Nội và Hải Phòng có xu hướng kết nối trở thành vùng đô thị lớn hợp nhất và tối ưu hoá quan hệ sản xuất.

Trong vùng đô thị lớn, vùng kinh tế xã hội xuất hiện nhiều đô thị vươn lên có sức lan toả liên vùng trở thành mô hình đô thị toàn tỉnh như Bình Dương phát triển nổi bật ở nhiều góc độ tăng trưởng kinh tế, mức thu nhập bình quân đầu người đạt cao nhất cả nước, vượt Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng theo báo cáo của Viện quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia, tốc độ đô thị hóa nhanh tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Hệ thống đô thị tăng nhanh về số lượng, hình thành hai vùng đô thị lớn có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng cùng với các chuỗi, chùm đô thị phân bố rộng khắp các vùng, miền. Hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội đã được quan tâm đầu tư, tăng quy mô và cải thiện chất lượng phục vụ. Chất lượng sống tại đô thị từng bước được nâng cao, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm; sự phát triển của một số đô thị đã tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn.

Phát triển đô thị và nông thôn toàn diện cân bằng gắn với quá trình đô thị
Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Môi trường đầu tư kinh doanh tại các đô thị ngày càng được cải thiện, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp khu vực đô thị tiếp tục được nâng cao, nhất là một số tỉnh ở vùng Đông Nam Bộ, Đông Nam sông Hồng (Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh).

Nội dung chủ yếu của quy hoạch có quan điểm Đô thị hoá và phát triển được đặt trong Chiến lược phát triển quốc gia giao đoạn 2021-2030, tầm nhìn ngoài 2045. Qua đó, góp phần quan trọng phục vụ mục tiêu xây dựng thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hình thành và phát triển hệ thống đô thị Việt Nam giai đoạn 2021-2030 phải đảm bảo phát triển bền vững, lấy con người làm trọng tâm. Đô thị hoá thúc đẩy dịch chuyển cơ cấu kinh tế và phân bố dân cư hợp lý, chia sẻ lợi ích giữa đô thị - nông thôn.

Mục tiêu của quy hoạch là thúc đẩy quá trình đô thị hoá nhanh, hiệu quả, có chất lượng; bền vững hơn về môi trường, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, đảm bảo được an ninh lương thực. Trên cơ sở tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh, đổi mới mô hình phát triển hệ thông đô thị Việt Nam theo mô hình mạng lưới, xanh, thông minh và bền vững; có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phù hợp, đồng bộ, hiện đại; có môi trường và chất lượng sống đô thị tốt; thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; có nền kiến trúc đô thị tiên tiến, giàu bản sắc; có vai trò, vị thế xứng đáng trong mạng lưới đô thị châu Á - Thái Bình Dương, có tính cạnh tranh cao trong phát triển kinh tế xã hội quốc gia, khu vực và quốc tế, góp phần thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc.

Phát triển đô thị và nông thôn toàn diện cân bằng gắn với quá trình đô thị
Toàn cảnh hội nghị quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh đó, quy hoạch cũng phát triển nông thôn toàn diện, hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa, có cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội đồng bộ và tiệm cận với khu vực đô thị; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp, an ninh, trật tự được đảm bảo. Nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống, vai trò và vị thế của người tham gia sản xuất nông nghiệp; tạo việc làm phi nông nghiệp để phát triển sinh kế đa dạng, giảm nghèo bền vững cho người dân nông thôn, đảm bảo cơ hội phát triển công bằng giữa các vùng, miền. Phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái có hiệu quả cao, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Cụ thể, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50% và phấn đấu đạt mức trung bình ASEAN; tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 1,9% - 2,3%. Tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch đạt 100%; tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý tại các đô thị loại II trở lên đạt 40 - 45%; 100% các đô thị loại II trở lên hoàn thành kế hoạch, chương trình cải tạo, chỉnh trang tái thiết đô thị…

Hệ thống điểm dân cư nông thôn là nâng cao thu nhập người dân, giảm nghèo bền vững. Thu nhập của cư dân nông thôn cao hơn 2,5 – 3 lần so với năm 2020. Cả nước có ít 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…

Cao Cường

Theo

Cùng chuyên mục
 • Sơn La: Thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

  (Xây dựng) - Mới đây, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nguyễn Thái Hưng ban hành Nghị quyết số 222/NQ-HĐND về việc thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030.

 • Thành phố Nam Định: Công bố quy hoạch phân khu I, phân khu II

  (Xây dựng) - Quy hoạch phân khu I (phân khu trung tâm), phân khu II (phân khu phía Bắc) của thành phố Nam Định là căn cứ pháp lý quan trọng để tổ chức quản lý quy hoạch và triển khai đầu tư xây dựng đô thị. Tạo điều kiện khai thác có hiệu quả những tiềm năng để phát triển thành phố Nam Định theo hướng bền vững; tăng cường quản lý phát triển đô thị, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phù hợp với định hướng điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

 • Quy hoạch tổng thể của tỉnh Lào Cai – Tư duy tầm nhìn và khát vọng phát triển bền vững

  (Xây dựng) - Công tác quy hoạch có vai trò quan trọng trong sự phát triển, là một tất yếu để phát triển bền vững. Thực hiện lời dạy của Bác về khơi dạy về khát vọng phát triển, phát huy ý chí tự lực, tự cường và quan điểm chỉ đạo của Đảng, Lào Cai là một trong những địa phương đã xây dựng thành công quy hoạch tổng thể phát triển tỉnh: 1 trục động lực, 2 cực phát triển, 3 vùng kinh tế, 4 trụ cột phát triển kinh tế, 5 nhiệm vụ trọng tâm - thể hiện tư duy tầm nhìn và khát vọng phát triển bền vững và quyết tâm nỗ lực của cấp ủy, chính quyền nhân dân Lào Cai.

 • Hà Nội: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết đô thị Tây Hồ Tây

  (Xây dựng) - UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 4466/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, tỷ lệ 1/500 tại lô đất H2CC1.

 • Hà Nội: Điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn III

  (Xây dựng) - Các ô đất được điều chỉnh quy hoạch có ký hiệu NT01, TH02, CT05, CT06 thuộc địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, với tổng diện tích khoảng 84.301m2.

 • Bắc Giang: Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Lục Ngạn đến năm 2040

  (Xây dựng) – UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040, tỷ lệ 1/25.000.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load