Thứ ba 07/12/2021 21:12 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ninh Bình: Bố trí, ưu tiên quỹ đất cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ

21:11 | 06/10/2021

(Xây dựng) - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND về phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025.

ninh binh bo tri uu tien quy dat cho doanh nghiep khoa hoc va cong nghe
Ảnh minh họa.

Theo Kế hoạch, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp kết quả khoa học và công nghệ đã ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh và thương mại hóa cao để thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Đồng thời, triển khai các nội dung khuyến khích, hỗ trợ nhằm ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Công bố thủ tục cấp mới, cấp thay đổi nội dung, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Hướng dẫn, thẩm định hồ sơ, thực hiện cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Tư vấn cho doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện doanh nghiệp khoa học và công nghệ xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Bên cạnh đó, Ninh Bình chú trọng triển khai, thực hiện các chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ thông qua rà soát, hệ thống và tham mưu cho cấp có thẩm quyền cụ thể hóa các chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Cùng với đó, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP và các quy định của các Bộ, ngành, của tỉnh; vay vốn từ các Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ; các chính sách ưu đãi tín dụng của Ngân hàng phát triển Việt Nam…

Hướng dẫn doanh nghiệp thành lập và sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Tạo điều kiện, khuyến khích, hỗ trợ để các doanh nghiệp khoa học và công nghệ được tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Ưu tiên, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học công nghệ được hưởng các chính sách ưu đãi thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ như: xác lập quyền sở hữu trí tuệ, công nhận, đăng ký lưu hành sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ để phát triển sản phẩm mới; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng; truy xuất nguồn gốc...

Đặc biệt, tỉnh Ninh Bình ưu tiên, bố trí quỹ đất phục vụ cho nghiên cứu, sản xuất của doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho mục đích khoa học và công nghệ theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Ngoài ra, tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp khoa học và công nghệ các điều kiện, thủ tục để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định tại Nghị định 13/2019/NĐ-CP.

Ninh Bình phấn đấu đến năm 2025 hỗ trợ để hình thành và phát triển thêm ít nhất 5 doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn bảo đảm hoạt động có hiệu quả.

Huy Trung

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load