Thứ sáu 30/09/2022 00:35 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Những trường hợp thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất

19:28 | 18/07/2022

(Xây dựng) - Theo Điều 82 Luật Đất đai, khi Nhà nước thu hồi đất sẽ không bồi thường về đất trong những trường hợp dưới đây.

nhung truong hop thu hoi dat nhung khong duoc boi thuong ve dat
Luật Đất đai quy định rõ 22 trường hợp hợp thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất.

Trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại

Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất.

Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất.

Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng.

Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

Đất được Nhà nước giao để quản lý

Đất được giao cho tổ chức để quản lý.

Đất được giao cho Chủ tịch UBND cấp xã quản lý sử dụng vào mục đích công cộng.

Đất được giao cho cộng đồng dân cư quản lý.

Thu hồi đất do vi phạm pháp luật và do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất

Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm.

Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất.

Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền.

Đất không được chuyển nhượng, tặng cho mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho.

Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm.

Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm.

Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành (Ví dụ: Không nộp thuế, tiền sử dụng đất…).

Đất không được sử dụng.

Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng hoặc chậm tiến độ.

Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất.

Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế.

Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất.

Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn.

Không đủ điều kiện cấp sổ đỏ

Không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là sổ đỏ) theo quy định của Luật Đất đai 2013, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai, cụ thể:

Đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 1/7/2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có sổ đỏ hoặc không đủ điều kiện cấp sổ đỏ theo quy định của Luật Đất đai 2013 thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp.

Tiến Hào

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load